money

money

Sắc lệnh phân vùng là gì?

Pháp lệnh phân vùng: Định nghĩa, các loại quy định, ưu và nhược điểm Pháp lệnh phân vùng là quy tắc xác định cách sử dụng tài sản trong các khu vực địa lý cụ thể. Pháp lệnh Quy hoạ…

Vùng kháng cự là gì?

Vùng kháng cự James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao…

Zomma là gì?

Mẹ Marcus Reeves là một nhà văn, nhà xuất bản và nhà báo có các bài viết về kinh doanh và văn hóa đại chúng đã xuất hiện trên một số ấn phẩm nổi bật, bao gồm The New York…

Thây ma là gì?

Thây ma Zombie là những công ty chỉ kiếm đủ tiền để tiếp tục hoạt động và phục vụ nợ nhưng không có khả năng thanh toán khỏi nợ nần của họ. Những công ty như vậy, với điều kiện…

Điều kiện Zero-Gap là gì?

Điều kiện không có khe hở Điều kiện chênh lệch bằng 0 tồn tại khi tài sản và nợ phải trả nhạy cảm với lãi suất của một tổ chức tài chính cân bằng hoàn hảo trong một s Điều…

Giới hạn không sàn là gì?

Giới hạn không sàn Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm…

Thẻ Zero Balance là gì?

Thẻ số dư bằng 0 Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh…

Nghiên cứu đầu tư của Zacks là gì?

Nghiên cứu Đầu tư của Zacks Zacks Investment Research là một công ty của Mỹ chuyên sản xuất nghiên cứu độc lập và nội dung liên quan đến đầu tư. Nó được Len Zacks thành lập vào năm 1978, dựa trên…

Kiểm tra Z là gì?

Định nghĩa kiểm tra Z: Công dụng của nó trong thống kê được giải thích đơn giản bằng ví dụ James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường…