Cách lập ngân sách cá nhân với 6 bước đơn giản

Hướng dẫn từng bước để lập và sử dụng ngân sách

Nếu bạn muốn kiểm soát chi tiêu  cũng như  hướng tới những mục tiêu tài chính, thì bạn cần có một ngân sách.

Ngân sách cá nhân hoặc gia đình là một bản tóm tắt để so sánh và theo dõi thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định, và thường theo tháng. Trong khi từ “ ngân sách” thường được kết hợp với tiết kiệm chi tiêu, một ngân sách hiệu quả là không bị giới hạn về chi tiêu.

Ngân sách sẽ cho bạn biết bạn dự định kiếm được bao nhiêu tiền, sau đó đối chiếu với các chi phí cần thiết của bạn, như tiền thuê nhà và bảo hiểm, và các chi tiêu theo ý muốn của bạn như đi chơi và giải trí. Thay vì nhìn ngân sách theo hướng tiêu cực, thì bạn có thể xem chúng như một công cụ giúp bạn đạt được những mục tiêu về tài chính.

Nhiệm vụ của ngân sách

Ngân sách hàng tháng bằng văn bản là một công cụ lập kế hoạch cho phép bạn sắp xếp chi tiêu hoặc tiết kiệm hàng tháng. Nó cũng giúp bạn theo dõi những thói quen chi tiêu của mình.

Mặc dù việc lập ngân sách có vẻ không phải là một hoạt động thú vị nhất( đối với một số người, và nó thật sự khá đáng sợ), nhưng nó là một phần quan trọng  giúp giữ tài chính của bạn có trật tự. Đó là bởi vì ngân sách dựa trên sự chi tiêu cân bằng. Nếu bạn chi tiêu ít trong việc này , thì bạn có thể chi tiêu cho việc khác nhiều hơn, hãy tiết kiệm số tiền đó vào mua sắm lớn hơn, xây dựng quỹ tiết kiệm cũng như tăng tiền tiết kiệm hoặc đầu tư vào xây dựng của cải.

Ngân sách chỉ hiệu quả khi bạn thành thật cả về thu nhập và chi tiêu chủa chính mình. Để lập một ngân sách hiệu quả, bạn phải sắp xếp các thông tin chi tiết và chính xác về những thói quen thu nhập và chi tiêu của bạn. Cuối cùng, kết quả của ngân sách mới cho bạn biết số tiền của bạn đến từ đâu, có bao nhiêu tiền trong ngân sách và tất cả số tiền đã chi tiêu cho những gì vào mỗi tháng.

Cách lập ngân sách với 6 bước đơn giản

Để lập ngân sách hiệu quả và cho phép bạn tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và thoải mái, thì bạn cần phải nắm rõ những chi tiêu hiện tại của bạn, bạn có khả năng chi tiêu cho những thứ gì, và bạn ưu tiên những điều gì. Trước khi bạn bắt đầu lập ngân sách, hãy tìm một bản mẫu tốt mà bạn có thể điền các chi phí cũng như thu nhập của mình.

Lời khuyên: Thay vì bạn sử dụng một cây bút mực và tờ giấy lỗi thời để lập ngân sách, thì điều này sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng một trang tính ngân sách hàng tháng hoặc một ứng dụng ngân sách.  Chúng sẽ sẵn các chỉ định cho thu nhập và chi phí trong những mục khác nhau, cũng như các công thức giúp bạn tính thặng dư hoặc các thiếu hụt ngân sách cho nổ lực tối thiểu.

1. Thu thập các bảng sao kê tài chính

Trước khi bạn bắt đầu, bạn nên thu thập các bảng sao kê tài chính, gồm:

 • Phiếu ngân hàng
 • Tài khoản đầu tư
 • Các hóa đơn sử dụng gần nhất
 • W2- và bảng thanh toán
 • 1099 giây
 • Hóa đơn thẻ tín dụng
 • Biên lai cho ba tháng gần nhất
 • Bảng sao kê vay thê chấp hoặc ô tô

Bạn muốn truy cập bất kỳ thông tin về thu nhập cũng như chi phsi của bạn. Một trong những chìa khóa cho quá trình lập ngân sách là tạo ra mức  chi tiêu trung bình hàng tháng.  Bạn càng khai thác nhiều thông tin thì càng tốt.

2. Tính toán thu nhập của bạn

Thu nhập dự tính cho mỗi tháng của bạn là bao nhiêu? Nếu thu nhập của bạn là phiếu lương thông thường, trong đó thuế tự động được trừ, sau đó sử dụng thu nhập ròng( hoặc tiền lương thực tế) là rất tốt. Nếu bạn tự kinh doanh hoặc có một nguồn thu nhập khác, như cấp dưỡng nuôi con, an sinh xã hội, thì hãy tất cả các thu nhập đó vào số tiền hàng tháng của mình.

Nếu thu nhập của bạn biến động(ví dụ từ công việc tự do hoặc thời vụ, hãy xem xét sử  dụng thu nhập từ tháng mà bạn có thu nhập thấp nhất trong năm vừa qua như thu nhập cơ bản khi bạn lập ngân sách.

3. Tạo danh sách chi phí hàng tháng

Viết ra danh sách tất cả các chi phí mà bạn dự định trong một tháng. Danh sách này gồm:

 • Khoản thanh toán thế chấp  hoặc tiền thuê nhà
 • Khoản thanh toán ô tô
 • Bảo hiển
 • hàng hóa
 • Tiện ích
 • Giải trí
 • Chăm sóc cá nhân
 • ĂN ngoài
 • Chăm sóc trẻ em
 • Phí vận chuyển
 • Du lịch
 • Khoản vay sinh viên
 • Tiết kiệm

Sử dụng bản sao kê ngân hàng, biên lai và thẻ tín dụng từ ba tháng gần nhất để xác định chi tiêu của bạn.

4. Xác định các chí phí cố định và thay đổi

Chi phí cố định là những chi phí bắt buộc mà  bạn phải trả gồm các khoản như thanh toán thế chấp hay tiền thuê nhà, thanh toán ô tô, dịch vụ internet, phí rác và nuôi dưỡng con cái. Nêu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng iêu chuẩn, thì gồm các chi tiêu cần thiết như tháng trước.

Nếu bạn lên kế hoạch tiết kiệm một khoản cố định hoặc trả nợ mỗi tháng, thì cũng gồm cả tiết kiệm và trả nợ như chi phí cố định.

Chi phí thay đổi là chi phí sẽ thay đổi theo từng tháng, như:

 • hàng hóa
 • Xăng dầu
 • Giải trí
 • Ăn ngoài
 • Quà cáp

Nếu bạn không có quỹ dự phòng, thì hãy gồm danh mục “ chi phí phát sinh” có thể có trong tháng và ảnh hưởng đến ngân sách của bạn.

Hãy bắt đầu sắp xếp giá trị chi tiêu cho mỗi danh mục với những chi phí cố định của mình. Sau đó, ước tính xem bạn sẽ chi tiêu bao nhiêu trên mỗi tháng cho các chi phí thay đổi.

Nếu bạn không chắc chắn số tiền chi tiêu cho mỗi danh mục, thì bạn hãy xem lại các giao dịch ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của hai hoặc ba tháng gần nhất để ước tính.

5. Tổng thu nhập và chi phí hàng tháng

Nếu thu nhập của bạn cao hơn các chi phí, thì bạn đang bắt đầu có dư. Số tiền này bạn có thể đầu tư vào các lĩnh vực trong ngân sách của mình, như tiết kiệm hưu trí hoặc trả nợ.

Nếu bạn nhiều thu nhập hơn các chi phí, hãy cân nhắc áp dụng triết học ngân sách “50-30-30”. Trong ngân sách “50-30-30”, “ nhu cầu” hoặc các chi phí cần thiết nên chiếm một nữa ngân sách của bạn, các khoản khác chiếm 30% và khoản tiết kiệm hoặc trả nợ chiếm 20% ngân sách của bạn.

Nếu chi phí của bạn hơn thu nhập của bạn, nghĩa là bạn đã chi tiêu quá mức và sự phải điều chỉnh lại một số thứ.

6. Thực hiện điều chỉnh các chi phí

Nếu bạn đang gặp phải mức chi phí cao hơn  thu nhập, thì hãy tìm khoản trong chi phí biến đổi của bạn mà bạn có thể bỏ qua.  Hãy tìm các khoản bạn có thể giảm chi tiêu của bạn như ít ăn ngoài, hoặc loại bỏ bớt danh mục, như hủy thẻ thành viên phòng tập của bạn.

Nếu các chi phí cao hơn nhiều thu nhập của bạn hoặc bạn có một khoản nợ đáng kể, thì hãy việc giảm các chi phí biến đổi có thể cũng không đủ. Bạn cần giảm các chi phí cố định và tăng thu nhập để cân bằng nagan sách của mình.

Cố gắng để các cột thu nhập và chi phí của bạn bằng nhau. Điều có nghĩa là tất cả các thu nhập của bạn được thanh toán hoặc lập ngân sách cho chi phí cụ thể hoặc mục tiêu tiết kiệm.

Làm thể nào để sử dụng ngân sách của bạn

Sau khi lập ngân sách xong, bạn phải giám sát và tiếp tục theo dõi các chi phí của bạn trong mỗi mục, mỗi ngày trong tháng. Bạn cũng có thể sử dụng Trang tính hay ứng dụng để lập ngân sách và ghi lại tổng thu nhập và chi phí của bạn.

Ghi lại những thứ bạn chi tiêu trong tháng sẽ giúp bạn không chi tiêu quá mức cũng như xác định các chi phí không cần thiết hoặc các khoản chi tiêu có vấn đề. Hãy dành vài phút mỗi ngày để ghi lại các khoản chi tiêu của bạn, thay vì tới tháng bạn mới tổng kết chúng.

Nếu bạn không tự tin bạn có thể lập ngân sách, thì hãy áp dụng hệ thống phong bì, nơi bạn có thể phân chia tiền mặt để chi tiêu vào các phong bì riêng biệt cho các mục chi tiêu khác nhau. Khi có một phong bì trống, bạn sẽ dừng chi tiêu trong mục cụ thể này.

Khi bạn sử dụng ngân sách, hãy theo dõi số tiền bạn đã chi tiêu. Khi bạn đã sử dụng hết số tiền trong một danh mục, bạn cần dừng khoản chi tiêu đó trong tháng hoặc chuyển tiền từ danh mục khác để chi trả cho các chi phí bổ sung.

Mục đích cho việc sử dụng ngân sách là giữ cho các chi phí cân bằng hoặc thấp hơn thu nhập của bạn trong tháng.

Đánh giá và tùy chỉnh

Các tình huống có thể thay đổi. Chúng tôi có thể thay đổi các sự ưu tiên, di chuyển hoặc có con. Bạn nên xem xét ngân sách của mình vài tháng một lần và đảm bảo nagan sách đang hoạt động theo mục tiêu và thực tế hiện tại của bạn.

Nếu bạn đã cài đặt các số thứ tự vào một chương trình hoặc trang web, điều này giúp bạn xem xét các danh mục dễ dàng để bạn có thể tạo thêm chỗ hoặc ưu tiên một thứ này hơn thứ khác.

Hãy nhớ, ngân sách cần phù hợp với bạn chứ không phải ngược lại.

Các lời khuyên lập ngân sách chung

Sau khi lập ngân sách cơ bản, hãy điều chỉnh nó phù hợp với mục tiêu cũng như tài chính của bạn.

 • Nếu bạn làm việc dựa trên tiền hoa hồng, thì hãy tích cựu tiết kiệm để giúp trang trải các giai đoạn thị trường đang tăng chậm.
 • Nếu bạn gặp vấn đề thu nhập vì bạn chỉ được trả mỗi tháng một lần, thì bạn hãy chia khoản thanh toán theo tuần, và giữ số tiền bạn dự định chi tiêu cho tuần tiếp theo trong một khoản riêng cho đến khi bạn cần.
 • Chỉ thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu bạn có tiền trả vào cuối tháng. Nếu không, bạn sẽ nợ lãi cao hơn giá  của bất kỳ thứ gì bạn mua.
 • Điều chỉnh ngân sách hàng tháng nếu bạn nhận thấy bạn đã đánh giá quá cao hoặc quá thấp chi phí của mình. Hãy theo dõi các khoản chi lớn chỉ xảy ra một vài tháng một lần như khoản thanh toán bảo hiểm.
 • Nếu bạn chi tiêu quá mức trong các danh mục nhất định, thì hãy sử dụng các thủ thuật lập ngân sách như chuyển sang ngân sách chỉ dùng tiền mặt.
 • Khi chi phí của bạn thấp hơn thu nhập của abnj, thì hãy lập ngân sách hướng tới tiết kiệm các mục tiêu trước khi bạn tăng chi tiêu của mình.

Dành thời gian để học các kỹ năng tài chính khác giúp cải thiện kiến thức tài chính và sử dụng tiền đáp ứng các nhu cầu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *