Charlie Munger của Berkshire Hathaway qua đời ở tuổi 99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *