Biểu mẫu 1120-S: Tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ là gì?

Biểu mẫu 1120-S: Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Công ty S
Marguerita là Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP®), Cố vấn lập kế hoạch hưu trí được chứng nhận (CRPC®), Chuyên gia được chứng nhận về thu nhập hưu trí (RICP®) và Cố v

Biểu mẫu 1120-S: Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Công ty S

Marguerita là Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP®), Cố vấn lập kế hoạch hưu trí được chứng nhận (CRPC®), Chuyên gia được chứng nhận về thu nhập hưu trí (RICP®) và Cố vấn đầu tư có trách nhiệm xã hội được chứng nhận (CSRIC). Cô đã làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính hơn 20 năm và dành cả ngày để giúp khách hàng của mình hiểu rõ, tự tin và kiểm soát cuộc sống tài chính của họ.

Mẫu 1120-S: Tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ cho một công ty S là tài liệu thuế được sử dụng để báo cáo thu nhập, lỗ và cổ tức của các cổ đông của công ty S. Về cơ bản, Biểu mẫu 1120-S là tờ khai thuế của công ty S.

Lịch trình K-1 là biểu mẫu có thể đính kèm với Biểu mẫu 1120 -S hoặc Biểu mẫu 1065. Biểu mẫu K-1 xác định tỷ lệ phần trăm cổ phần công ty thuộc sở hữu của mỗi cổ đông cá nhân trong năm tính thuế và phải được chuẩn bị cho mọi cổ đông.

Đối với công ty hợp danh, Biểu mẫu 1065 được gửi thay vì Biểu mẫu 1120-S.

Ai Cần Nộp Biểu mẫu Thuế IRS 1120-S: Tờ khai Thuế Thu nhập Hoa Kỳ cho Công ty S?

Một công ty phải nộp Biểu mẫu 1120-S nếu được chọn là công ty S bằng cách nộp Biểu mẫu 2553 và Sở Thuế vụ (IRS) đã chấp nhận cuộc bầu cử. IRS sử dụng tỷ lệ sở hữu được nêu chi tiết trong Biểu mẫu 1120 -S để phân bổ bao nhiêu lãi lỗ nên được chỉ định cho một cổ đông cá nhân.

Nếu cổ đông không thấy tỷ lệ phần trăm này thay đổi trong năm, lãi lỗ tương đối dễ tính toán. Tuy nhiên, nếu cá nhân đó mua thêm cổ phần, hoặc bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ cổ phần nào nắm giữ trong suốt cả năm, thì lãi lỗ phải được chia theo tỷ lệ trên cơ sở mỗi cổ phần.

Mẫu 1120-S do các tập đoàn S nộp. Cơ cấu kinh doanh này cho phép một công ty chuyển thu nhập công ty, các khoản lỗ, các khoản khấu trừ và các khoản tín dụng cho các cổ đông vì mục đích thuế liên bang.

Cách gửi Biểu mẫu 1120-S: Tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ cho Định nghĩa Công ty S

Sử dụng Biểu mẫu 1120-S để báo cáo thu nhập, lãi, lỗ, khấu trừ, tín dụng và các thông tin khác của một công ty trong nước hoặc tổ chức khác cho mỗi năm tính thuế được bầu chọn để trở thành một công ty S.

Bạn có thể tải xuống Biểu mẫu 1120-S từ trang web của IRS.

Những Cân nhắc Đặc biệt Khi Nộp Biểu mẫu 1120-S

Các công ty có ít hơn 100 cổ đông có thể chọn thành lập công ty S nhằm mục đích tránh đánh thuế liên bang hai lần. Nghĩa là, công ty chuyển thu nhập của mình cho các cổ đông vì mục đích đánh thuế. Các cổ đông bị đánh thuế chứ không phải công ty.

Ngoài ra, nếu công ty không có hàng tồn kho đáng kể, thì công ty có thể sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt< /a> theo các điều khoản của công ty S. Điều này có thể đơn giản hơn nhiều so với phương pháp tích lũy.

Mặc dù các tập đoàn S có những lợi thế đáng kể, nhưng một số nhược điểm bao gồm việc phải tuân theo nhiều quy tắc giống như các tập đoàn (tập đoàn C) phải tuân theo, bao gồm phí dịch vụ pháp lý và thuế cao.

Cả tập đoàn S và tập đoàn C cũng phải nộp điều lệ công ty và tổ chức các cuộc họp định kỳ cho giám đốc và cổ đông với các biên bản chi tiết. Các cuộc họp này phải là diễn đàn cho phép các cổ đông biểu quyết về các quyết định quan trọng của công ty như tái cơ cấu ban lãnh đạo, sáp nhập và mua lại cũng như các khoản đầu tư mới.

Cuối cùng, các tập đoàn S và các tập đoàn C có chi phí pháp lý và kế toán tương tự nhau khi thành lập.

Mặc dù các tập đoàn C có thể phát hành nhiều loại cổ phiếu, nhưng các tập đoàn S chỉ có thể phát hành một loại.Có thể lập luận rằng điều này cản trở khả năng huy động vốn của công ty.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Mẫu 1120-S.” Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Giới thiệu về Biểu K-1 (Mẫu 1120-S), Tỷ lệ cổ đông của Thu nhập, Khấu trừ, Tín dụng, v.v.” Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Giới thiệu về Biểu mẫu 1065, Thu nhập hoàn lại từ quan hệ đối tác tại Hoa Kỳ.” Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “S Corporation.” Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Giới thiệu về Biểu mẫu 2553, Bầu cử bởi Công ty Doanh nghiệp Nhỏ.” Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Giới thiệu về Biểu mẫu 1120-S, Tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ dành cho Công ty S.” Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2021.

Các loại công ty

Thuế doanh nghiệp nhỏ

Tài chính doanh nghiệp

Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh

Thuế nhà đầu tư

Thuế doanh nghiệp nhỏ

Biểu mẫu 1120-S: Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Công ty S
Marguerita là Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP®), Cố vấn lập kế hoạch hưu trí được chứng nhận (CRPC®), Chuyên gia được chứng nhận về thu nhập hưu trí (RICP®) và Cố v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *