Chứng khoán đang gặp khó khăn là gì?

Chứng khoán đau khổ

Chứng khoán đang gặp khó khăn là công cụ tài chính được phát hành bởi một công ty gần—hoặc hiện đang trải qua—

Chứng khoán đau khổ

Chứng khoán đang gặp khó khăn là công cụ tài chính được phát hành bởi một công ty gần—hoặc hiện đang trải qua— phá sản. Chứng khoán đang gặp khó khăn có thể bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, nợ ngân hàng, yêu cầu bồi thường thương mại và trái phiếu công ty.

Một chứng khoán cụ thể cũng có thể được coi là quá hạn nếu nó không duy trì các giao ước nhất định (các nghĩa vụ được đưa vào khoản nợ hoặc chứng khoán, chẳng hạn như khả năng duy trì một tỷ lệ tài sản trên nợ phải trả nhất định hoặc xếp hạng tín dụng cụ thể.)

Do công ty phát hành không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình nên các công cụ tài chính của họ bị giảm giá trị đáng kể. Tuy nhiên, do tính rủi ro tiềm ẩn của chứng khoán khó khăn, chúng có thể mang đến cho các nhà đầu tư rủi ro cao tiềm năng thu được lợi nhuận cao.

Hiểu Chứng Khoán Khốn Khổ

Các chứng khoán đang gặp khó khăn thường hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm một món hời và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Trong một số trường hợp, những nhà đầu tư này tin rằng tình hình của công ty không tệ như vẻ ngoài của nó và do đó, họ dự đoán các khoản đầu tư của mình sẽ tăng giá trị theo thời gian. Trong các trường hợp khác, các nhà đầu tư có thể thấy trước công ty sẽ phá sản. Tuy nhiên, họ cảm thấy tự tin rằng có thể có đủ tiền sau khi thanh lý để thanh toán các chứng khoán mà họ đã mua.

Trong nhiều trường hợp, các công ty phát hành chứng khoán khó khăn cuối cùng phải nộp đơn xin Chương 11 hoặc Chương 7 phá sản; do đó, những cá nhân quan tâm đến đầu tư vào những chứng khoán này cần xem xét điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp phá sản. Trong hầu hết các vụ phá sản, vốn chủ sở hữu—chẳng hạn như cổ phiếu phổ thông—được coi là vô giá trị. Điều này làm cho việc đầu tư vào các cổ phiếu đau khổ trở nên cực kỳ rủi ro. Tuy nhiên, các công cụ nợ cao cấp, chẳng hạn như nợ ngân hàng, yêu cầu bồi thường thương mại và trái phiếu, có thể mang lại một số khoản thanh toán.

Đặc biệt, nếu một doanh nghiệp nộp đơn phá sản theo Chương 7, doanh nghiệp đó sẽ ngừng hoạt động và chuyển sang thanh lý. Tại thời điểm này, tiền của nó được phân phối cho các chủ nợ, bao gồm cả các trái chủ.

Ngược lại, theo phá sản theo Chương 11, một doanh nghiệp tái cấu trúc và tiếp tục hoạt động. Nếu việc tổ chức lại thành công, các chứng khoán đang gặp khó khăn của nó, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, có thể mang lại những khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Ví dụ về Bảo mật Đau khổ

Chứng khoán được coi là khó khăn khi công ty phát hành chúng không thể đáp ứng nhiều nghĩa vụ tài chính của mình. Trong hầu hết các trường hợp, các chứng khoán này có xếp hạng tín dụng “CCC” hoặc thấp hơn từ các cơ quan xếp hạng nợ, chẳng hạn như Standard and Poor’s hoặc Moody’s Investor Services. Chứng khoán khó khăn có thể được đối chiếu với trái phiếu rác, theo truyền thống có xếp hạng tín dụng từ BBB trở xuống.

Thông thường, tỷ lệ hoàn vốn dự kiến ​​của chứng khoán khó khăn cao hơn 1.000 điểm cơ bản so với tỷ lệ hoàn vốn của cái gọi là tài sản phi rủi ro, chẳng hạn như tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ hoặc trái phiếu Kho bạc. Ví dụ: nếu lợi suất của trái phiếu kho bạc thời hạn 5 năm là 1%, thì trái phiếu doanh nghiệp khó khăn có tỷ suất sinh lợi từ 11% trở lên, dựa trên thực tế là một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

Thu nhập cố định

Đầu tư

Nợ doanh nghiệp

Giao dịch thu nhập cố định

Quản lý nợ

IRA

Chứng khoán đau khổ

Chứng khoán đang gặp khó khăn là công cụ tài chính được phát hành bởi một công ty gần—hoặc hiện đang trải qua—

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *