Dự trữ vượt mức là gì?

Dự trữ vượt mức
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là ch

Dự trữ vượt mức

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Skylar Clarine là chuyên gia kiểm tra thực tế và tài chính cá nhân với nhiều kinh nghiệm bao gồm công nghệ thú y và nghiên cứu phim ảnh.

Dự trữ vượt mức là dự trữ vốn do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nắm giữ vượt quá yêu cầu của cơ quan quản lý, chủ nợ hoặc kiểm soát nội bộ. Đối với các ngân hàng thương mại, dự trữ vượt mức được đo lường so với lượng dự trữ bắt buộc tiêu chuẩn do các cơ quan ngân hàng trung ương quy định. Các tỷ lệ dự trữ bắt buộc này đặt mức thanh khoản tối thiểu tiền gửi (chẳng hạn như tiền mặt) phải được dự trữ tại ngân hàng; nhiều hơn được coi là dư thừa.

Dự trữ vượt mức còn được gọi là dự trữ thứ cấp.

Tìm hiểu Dự trữ vượt mức

Dự trữ vượt mức là một loại đệm an toàn. Các công ty tài chính có dự trữ vượt mức có thêm một biện pháp an toàn trong trường hợp mất khoản vay đột ngột hoặc rút tiền mặt đáng kể của khách hàng. Bộ đệm này làm tăng sự an toàn của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Tăng mức dự trữ vượt mức cũng có thể cải thiện xếp hạng tín dụng của một thực thể, được đo lường bởi các tổ chức xếp hạng như < a href="https://www.money.com.vn/terms/s/sp.asp">Tiêu chuẩn

Trước đây, lãi suất quỹ liên bang là lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay tiền và thường được sử dụng làm chuẩn cho các khoản vay có lãi suất thay đổi. Cả IOR và IOER đều do Cục Dự trữ Liên bang xác định, cụ thể là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) . Kết quả là, các ngân hàng có động cơ nắm giữ lượng dự trữ vượt mức, đặc biệt là khi lãi suất thị trường thấp hơn lãi suất quỹ liên bang. Theo cách này, lãi suất trên khoản dự trữ vượt mức đóng vai trò là đại diện cho lãi suất quỹ liên bang.

Chỉ riêng Cục Dự trữ Liên bang có quyền thay đổi tỷ lệ này, tỷ lệ này đã tăng lên 0,5% vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, sau gần một thập kỷ hạ lãi suất. Kể từ đó, Fed đã sử dụng lãi suất trên khoản dự trữ vượt mức để tạo ra một biên độ giữa lãi suất quỹ được cho ăn và IOER bằng cách cố ý đặt nó bên dưới để giữ cho lãi suất mục tiêu của họ đi đúng hướng. Ví dụ: vào tháng 12 năm 2018, Fed đã tăng lãi suất mục tiêu lên 25 điểm cơ bản nhưng chỉ tăng IOER thêm 20 điểm cơ bản.

Khoảng cách này khiến dự trữ vượt mức trở thành một công cụ chính sách khác của Fed. Nếu nền kinh tế đang nóng lên quá nhanh, Fed có thể tăng IOER để khuyến khích thêm vốn đổ vào Fed, làm chậm tốc độ tăng vốn khả dụng và tăng khả năng phục hồi trong hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, cho đến nay, công cụ chính sách này vẫn chưa được thử nghiệm trong một nền kinh tế đầy thách thức. Thử nghiệm đầu tiên được theo dõi và phân tích hiện nay là với cuộc khủng hoảng năm 2020 và việc tăng gấp đôi lượng dự trữ vượt mức trong vòng 9 tuần.

Hội đồng Dự trữ Liên bang. “Lãi trên số dư dự trữ.” Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Hoa Kỳ Hệ thống dự trữ liên bang. “Giải thích của Fed: Ngân hàng Trung ương làm gì,” Trang 44. Truy cập tháng 9. 28, 2021.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. “Dự trữ vượt mức của các tổ chức lưu ký (Ngừng).” Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. “Tổng dự trữ của các tổ chức lưu ký và cơ sở tiền tệ – H.3.” Truy cập ngày 28 tháng 9 , 2021.

Hội đồng Dự trữ Liên bang. “Hoạt động thị trường mở.” Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. “Lãi suất trên khoản dự trữ vượt mức (Đã ngừng).” Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2021.

Chính phủDự trữ vượt mức
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *