Duy trì năng suất là gì?

Duy trì năng suất

Duy trì lợi nhuận là một loại phạt trả trước cho phép nhà đầu tư đạt được lợi suất tương tự như thể người vay đã thực hiện tất cả các khoản thanh t

Duy trì năng suất

Duy trì lợi nhuận là một loại phạt trả trước cho phép nhà đầu tư đạt được lợi suất tương tự như thể người vay đã thực hiện tất cả các khoản thanh toán lãi theo lịch trình cho đến ngày đáo hạn. Nó quy định rằng người vay phải trả chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay và lãi suất thị trường hiện hành tỷ lệ trên vốn trả trước trong thời gian còn lại cho đến khi đáo hạn khoản vay.

Phí duy trì lợi suất được thiết kế để khiến các nhà đầu tư thờ ơ với thanh toán trước (thanh toán nợ hoặc < a href="https://www.money.com.vn/articles/personal-finance/072316/how-installment-loans-work.asp">khoản vay trả góp trước ngày đáo hạn chính thức). Hơn nữa, nó làm cho việc tái cấp vốn trở nên kém hấp dẫn và không kinh tế đối với người đi vay.

Hiểu về duy trì năng suất

Khi người vay nhận được tài trợ, bằng cách phát hành trái phiếu hoặc bằng cách vay một khoản (ví dụ: thế chấp, vay mua ô tô, vay kinh doanh, v.v.), người cho vay được trả lãi định kỳ như là khoản bồi thường cho việc sử dụng tiền của họ cho một khoảng thời gian. Tiền lãi dự kiến ​​cấu thành một tỷ suất lợi nhuận cho người cho vay dự kiến ​​thu nhập dựa trên tỷ lệ này.

Ví dụ: một nhà đầu tư mua trái phiếu 10 năm với mệnh giá mệnh giá $100.000 và một tỷ lệ phiếu thưởng hàng năm là 7%, dự định sẽ được ghi có hàng năm là 7% x 100.000 đô la = 7.000 đô la. Tương tự như vậy, một ngân hàng chấp thuận khoản vay 350.000 đô la với lãi suất cố định dự kiến ​​sẽ nhận được tiền lãi hàng tháng cho đến khi người đi vay hoàn tất các khoản thanh toán thế chấp trong nhiều năm tiếp theo.

Tuy nhiên, có những trường hợp người đi vay trả hết khoản vay sớm hoặc thu hồi trái phiếu trước ngày đáo hạn. Nguy cơ trả lại tiền gốc trước hạn này được gọi là rủi ro trả trước (trong biệt ngữ tài chính, “trả trước” nghĩa là giải quyết một khoản nợ hoặc khoản vay trả góp trước khi chính thức ngày đáo hạn). Mọi công cụ nợ đều mang nó, và mọi người cho vay đều phải đối mặt với nó, ở một mức độ nào đó. Rủi ro là người cho vay sẽ không nhận được dòng thu nhập lãi trong một khoảng thời gian dài như họ mong đợi.

Lý do phổ biến nhất cho việc trả trước khoản vay là do lãi suất giảm, điều này tạo cơ hội cho bên vay hoặc bên phát hành trái phiếu tái cấp vốn cho khoản nợ của mình với lãi suất thấp hơn.

Để đền bù cho bên cho vay trong trường hợp người đi vay trả khoản vay sớm hơn dự kiến, một khoản phí trả trước hoặc phí bảo hiểm, được gọi là duy trì năng suất, được tính phí. Trên thực tế, việc duy trì lợi tức cho phép người cho vay kiếm được lợi tức ban đầu mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Việc duy trì lợi nhuận là phổ biến nhất trong ngành thế chấp thương mại. Ví dụ: hãy tưởng tượng một chủ sở hữu tòa nhà vay tiền để mua một bất động sản liền kề. Đó là khoản thế chấp 30 năm, nhưng sau 5 năm, lãi suất đã giảm đáng kể và chủ sở hữu quyết định tái cấp vốn. Anh ta vay tiền từ một người cho vay khác và trả hết khoản thế chấp cũ của mình. Nếu ngân hàng phát hành khoản thế chấp đó áp đặt phí duy trì lợi tức hoặc phí bảo hiểm, thì họ có thể tái đầu tư số tiền được trả lại cho họ, cộng với số tiền phạt, vào chứng khoán Kho bạc an toàn và nhận được dòng tiền giống như nếu họ nhận được tất cả. các khoản thanh toán khoản vay theo lịch trình trong toàn bộ thời hạn của khoản vay.

Cách tính duy trì năng suất

Công thức tính phí bảo trì lợi suất là:

Mức duy trì lợi tức = Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán còn lại trên thế chấp x (Lãi suất – Lợi suất trái phiếu kho bạc)

Hệ số Giá trị hiện tại trong công thức có thể được tính như sau (1 – (1 r)-n/12)/r

trong đó r = Lợi suất trái phiếu kho bạc

n = số tháng

Ví dụ: giả sử một người vay có số dư còn lại là 60.000 đô la cho khoản vay với lãi suất 5%. Thời hạn còn lại của khoản vay là đúng 5 năm hoặc 60 tháng. Nếu người đi vay quyết định trả hết khoản vay khi lợi suất trái phiếu kho bạc 5 năm giảm xuống 3%, thì việc duy trì lợi suất có thể được tính theo cách này.

Bước 1: PV = [(1 – (1,03)-60/12)/0,03] x 60.000 USD

PV = 4,58 x 60.000 USD

PV = $274.782,43

Bước 2: Duy trì năng suất = $274.782,43 x (0,05 – 0,03)

Mức duy trì năng suất = 274.782,43 USD x (0,05 – 0,03)

Duy trì năng suất = $5.495,65

Người vay sẽ phải trả thêm $5.495,65 để trả trước khoản nợ của mình.

Nếu Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng so với mức ban đầu khi khoản vay được rút ra, thì người cho vay có thể kiếm lợi nhuận bằng cách chấp nhận số tiền hoàn trả khoản vay sớm và cho vay tiền với lãi suất cao hơn hoặc đầu tư tiền vào trái phiếu kho bạc thanh toán cao hơn. Trong trường hợp này, người cho vay không bị mất lợi tức, nhưng họ vẫn sẽ tính phí phạt trả trước trên số dư nợ gốc.

Đầu tư

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Kế toán

Nợ doanh nghiệp

Duy trì năng suất

Duy trì lợi nhuận là một loại phạt trả trước cho phép nhà đầu tư đạt được lợi suất tương tự như thể người vay đã thực hiện tất cả các khoản thanh t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *