Gamma là gì?

Gamma trong đầu tư là gì và nó được sử dụng như thế nào?
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do J

Gamma trong đầu tư là gì và nó được sử dụng như thế nào?

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Gamma (Γ) là một chỉ số rủi ro của quyền chọn, mô tả tốc độ thay đổi trong < của một quyền chọn a href="https://www.money.com.vn/terms/d/delta.asp">delta cho mỗi biến động một điểm trong giá của tài sản cơ bản. Delta là phí bảo hiểm (giá) của tùy chọn sẽ thay đổi bao nhiêu khi giá của tài sản cơ bản thay đổi một điểm. Do đó, gamma là thước đo tốc độ thay đổi của giá quyền chọn sẽ thay đổi như thế nào với sự biến động của giá cơ bản. Hệ số gamma càng cao thì giá của quyền chọn càng biến động.

Gamma là thước đo quan trọng về độ lồi của giá trị của công cụ phái sinh so với nội dung cơ sở. Nó là một trong “các tùy chọn Hy Lạp” cùng với deltarho, < a href="https://www.money.com.vn/terms/t/theta.asp">theta và vega. Chúng được sử dụng để đánh giá các loại rủi ro khác nhau trong danh mục đầu tư quyền chọn.

Hiểu về Gamma

Gamma là công cụ phái sinh đầu tiên của delta và được sử dụng khi cố gắng đánh giá biến động giá của một quyền chọn, so với giá trị của quyền chọn đó có tiền hoặc hết tiền. Nó mô tả cách đồng bằng sẽ thay đổi khi nội dung cơ bản thay đổi. Vì vậy, nếu delta của một tùy chọn là 40 và gamma là 10, thì giá cơ sở tăng 1 đô la sẽ dẫn đến delta của tùy chọn đó trở thành 50.


Khi quyền chọn được đo lường bằng tiền hoặc bằng tiền, gamma sẽ nhỏ. Khi quyền chọn ở gần hoặc bằng tiền, gamma sẽ lớn nhất. Hệ số gamma cũng lớn nhất đối với các quyền chọn có thời hạn sắp hết hạn so với các quyền chọn có thời hạn dài hơn.

Gamma là một số liệu quan trọng vì nó tính đến các vấn đề độ lồi khi tham gia vào các chiến lược phòng ngừa rủi ro quyền chọn.< span/>Một số nhà quản lý danh mục đầu tư hoặc nhà giao dịch có thể tham gia vào các danh mục đầu tư có giá trị lớn đến mức cần phải có độ chính xác cao hơn nữa khi tham gia phòng ngừa rủi ro. Có thể sử dụng một công cụ phái sinh cấp ba có tên “color”. Màu sắc đo tốc độ thay đổi của hệ số gamma và rất quan trọng để duy trì danh mục đầu tư được phòng ngừa bằng hệ số gamma.

Tương tự như vật lý, delta của một quyền chọn là “tốc độ” của nó trong khi gamma của một quyền chọn là “gia tốc” của nó.

Gamma được sử dụng để làm gì?

Vì thước đo delta của tùy chọn chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn, gamma cung cấp cho nhà giao dịch bức tranh chính xác hơn về cách delta của tùy chọn sẽ thay đổi theo thời gian khi giá cơ bản thay đổi. Delta là giá quyền chọn thay đổi bao nhiêu đối với sự thay đổi giá của tài sản cơ bản.


Gamma giảm dần, tiến gần đến 0 khi quyền chọn có giá trị cao hơn và delta tiến đến mức 1. Gamma cũng tiến gần đến 0 khi quyền chọn càng mất tiền. Gamma ở mức cao nhất khi giá bằng tiền.

Việc tính toán gamma rất phức tạp và cần có phần mềm tài chính hoặc bảng tính để tìm ra giá trị chính xác. Tuy nhiên, điều sau đây minh họa một tính toán gần đúng của gamma. Hãy xem xét một quyền chọn mua trên một cổ phiếu cơ sở hiện có hệ số delta là 0,4. Nếu giá trị cổ phiếu tăng thêm ,00, quyền chọn sẽ tăng giá trị thêm 40 xu và đồng bằng của nó cũng sẽ thay đổi. Sau khi tăng 1 đô la, giả sử đồng bằng của tùy chọn hiện là 0,53. Chênh lệch 0,13 trong delta có thể được coi là giá trị xấp xỉ của gamma.

Tất cả quyền chọn là vị trí mua đều có hệ số gamma dương, trong khi tất cả các tùy chọn ngắn hạn có hệ số gamma âm.

Ví dụ về Gamma

Giả sử một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 10 đô la và quyền chọn của nó có delta là 0,5 và gamma là 0,10. Sau đó, cứ mỗi 1 đô la di chuyển trong giá cổ phiếu, đồng bằng sẽ được điều chỉnh tương ứng 0,10. Điều này có nghĩa là mức tăng $1,00 sẽ có nghĩa là đồng bằng của tùy chọn sẽ tăng lên 0,60. Tương tự như vậy, giảm $1,00 sẽ dẫn đến giảm delta tương ứng xuống 0,40.

Các nhà giao dịch phòng hộ Gamma như thế nào?

Phòng ngừa rủi ro gamma là một chiến lược cố gắng duy trì một delta không đổi trong một tùy chọn vị trí. Điều này được thực hiện bằng cách mua và bán các quyền chọn theo cách bù trừ cho nhau, dẫn đến hệ số gamma ròng gần bằng không. Tại thời điểm như vậy, vị trí được cho là gamma-neutral. Thông thường, nhà giao dịch sẽ muốn duy trì gamma bằng 0 quanh vị trí delta-neutral (zero-delta) như ổn. Điều này được thực hiện thông qua bảo hiểm rủi ro delta-gamma, trong đó cả delta ròng và gamma ròng đều gần bằng không . Trong trường hợp như vậy, giá trị của một vị thế quyền chọn được miễn nhiễm với những thay đổi về giá của tài sản cơ sở.

Chiến lược Gamma dài là gì?

Nếu các nhà giao dịch là gamma mua, thì delta của vị thế quyền chọn của họ sẽ tăng theo biến động giá của tài sản cơ bản. Ví dụ: một vị trí gamma dài sẽ thấy vùng đồng bằng ngày càng tăng khi giá cơ bản tăng lên hoặc vùng đồng bằng giảm dần khi giá giảm. Nếu nhà giao dịch có thể bán đồng bằng khi giá tăng và sau đó mua đồng bằng khi giá giảm, thì việc tiếp xúc với gamma dài hạn có thể dẫn đến lợi nhuận ròng bằng cách khuyến khích nhà giao dịch liên tục mua thấp và bán cao.

Rủi ro Gamma là gì?

Đối với các vị trí quyền chọn có gamma ngắn, có rủi ro là biến động giá trong cơ sở sẽ gây ra tổn thất gộp. Chẳng hạn, nếu một vị thế như vậy bắt đầu bằng phẳng và cổ phiếu tăng lên, nó sẽ tạo ra các vùng đồng bằng ngày càng ngắn cho vị thế, do đó khi giá cơ bản tăng lên, các quyền chọn sẽ ngày càng mất nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, rủi ro là nếu các đồng bằng được mua ở những mức giá cao hơn bao giờ hết này, thì tài sản cơ bản có thể đảo ngược hướng và giảm xuống, tạo ra các đồng bằng dài trên đường đi xuống, cộng dồn những khoản lỗ trước đó.

Điểm mấu chốt

Gamma đo tốc độ thay đổi của đồng bằng đối với mỗi lần tăng một điểm trong tài sản cơ bản. Nó là một công cụ có giá trị giúp các nhà giao dịch dự báo những thay đổi trong vùng đồng bằng của một quyền chọn hoặc một vị trí tổng thể. Gamma sẽ lớn hơn đối với các quyền chọn có lãi và giảm dần đối với cả quyền chọn lãi và lãi. Không giống như delta, gamma luôn dương đối với cả lệnh mua và lệnh mua.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm cả khả năng mất tiền gốc.

Sheldon Natenberg. Chiến lược giao dịch biến động tùy chọn.” John WileyGamma trong đầu tư là gì và nó được sử dụng như thế nào?
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do J

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *