Hợp chất là gì?

Hợp chất
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gi

Hợp chất

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Đối với người tiết kiệm và nhà đầu tư, tiền gộp có nghĩa là khả năng một khoản tiền tăng trưởng theo cấp số nhân theo thời gian bằng cách bổ sung lặp đi lặp lại thu nhập cho khoản đầu tư gốc. Mỗi vòng thu nhập thêm vào tiền gốc tạo ra vòng thu nhập tiếp theo. Trong tài khoản tiết kiệm, đây được gọi là lãi kép.

Ngược lại, lãi đơn không phản ánh lãi kép. Tiền lãi chỉ được trả trên số dư ban đầu, không phải số dư ban đầu cộng với thu nhập trước đó.

Tìm hiểu hợp chất

Giả sử bạn đầu tư 10.000 đô la vào công ty XYZ. Trong năm đầu tiên, cổ phiếu đã tăng 20%. Khoản đầu tư của bạn hiện trị giá 12.000 đô la. Dựa trên hiệu suất tốt của nó, bạn giữ cổ phiếu. Vào năm thứ 2, cổ phiếu tăng giá thêm 20%. Khoản đầu tư 12.000 đô la của bạn hiện đã tăng lên 14.400 đô la.

Thay vì cổ phiếu của bạn tăng thêm 2.000 đô la (20%) như họ đã làm trong năm đầu tiên, họ tăng thêm 400 đô la vì 2.000 đô la bạn kiếm được trong năm đầu tiên cũng tăng 20%.

Nếu bạn ngoại suy quy trình, các con số bắt đầu trở nên rất lớn khi thu nhập trước đó của bạn bắt đầu mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Trên thực tế, 10.000 đô la đầu tư với lãi suất 20% hàng năm trong 25 năm sẽ tăng lên gần 1.000.000 đô la và điều đó không tính thêm bất kỳ khoản tiền nào vào số tiền đầu tư ban đầu.

Sức mạnh của lãi kép được Albert Einstein gọi là kỳ quan thứ tám của thế giới, hay theo truyền thuyết thì tương tự như vậy. Ông cũng được cho là đã tuyên bố: “Ai hiểu thì kiếm được. Ai không hiểu thì trả.”

Cách tính lãi gộp

Công thức tính lãi kép như sau:

Đừng quên điều chỉnh “i” và “n” nếu số kỳ gộp nhiều hơn một lần mỗi năm.

Ví dụ về lãi gộp

Nhận khoản vay 10.000 đô la trong ba năm với lãi suất 5% gộp hàng năm. Số tiền lãi sẽ là bao nhiêu? Trong trường hợp này, nó sẽ như sau:

Khi tính lãi kép, số kỳ ghép lãi tạo ra sự khác biệt đáng kể. Số kỳ tính gộp càng nhiều thì số tiền lãi gộp sẽ càng lớn.

Nếu số kỳ gộp nhiều hơn một lần trong năm, thì “i” và “n” phải được điều chỉnh cho phù hợp. “i” phải được chia cho số kỳ tính gộp mỗi năm và “n” là số kỳ tính gộp mỗi năm nhân với thời gian đáo hạn tính bằng năm.

Investor.gov, một trang web do Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ điều hành, cung cấp máy tính lãi kép trực tuyến miễn phí. Máy tính cho phép nhập số tiền gửi hàng tháng cho tiền gốc, điều này rất hữu ích cho những người gửi tiết kiệm thường xuyên.

Lãi kép so với lãi đơn

Lãi đơn chỉ tính đến số dư tiền gốc của một khoản vay hoặc tiền gửi, trong khi lãi kép tính đến tính đến số dư gốc và tiền lãi đã tích lũy trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: nếu một cá nhân vay 15.000 đô la trong thời hạn 4 năm với lãi suất hàng năm là 5%, thì lãi đơn sẽ chỉ được tính trên 15.000 đô la, trái ngược với lãi kép, sẽ là 15.750 đô la (15.000 x 0,05) sau năm đầu tiên và 16.537,5 USD (15.450 x 0,05) sau năm thứ hai và 17.364,4 USD (16.537,5 x 0,05) sau năm thứ ba.

Với tư cách là một cá nhân vay tiền, tốt hơn hết bạn nên để khoản vay của mình dưới dạng khoản vay có lãi suất đơn giản. Là một cá nhân muốn tiết kiệm, sẽ tốt hơn nếu các khoản đầu tư của bạn được gộp thành lãi.

Với lãi đơn, tổng số tiền lãi sẽ là 15.000 x 0,05 x 3 = 2.250 đô la và tổng số tiền nợ sẽ là 15.000 đô la 2.250 đô la = 17.250 đô la; $114 ít hơn nếu khoản vay dựa trên lãi kép.


Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm là gì?

Tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm là tốc độ tăng trưởng đại diện, là tỷ suất lợi nhuận cần thiết để một khoản đầu tư tăng từ số dư ban đầu lên số dư cuối kỳ. Nó cho thấy tỷ lệ mà một khoản đầu tư sẽ tăng lên nếu tỷ lệ hoàn vốn là như nhau cho mỗi năm và nếu lợi nhuận được tái đầu tư vào cuối mỗi năm. Nó được sử dụng như một công cụ so sánh giữa các khoản đầu tư khả thi vì nó làm mịn kết quả.

Kết hợp rời rạc là gì?

Cộng gộp rời rạc là khi tiền lãi được tính toán và cộng vào số tiền gốc theo các khoảng thời gian đã định. Các khoảng thời gian phổ biến mà tiền lãi được gộp là hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Tính lãi kép rời rạc trái ngược với tính lãi gộp liên tục trong đó tiền lãi được gộp liên tục—ở các khoảng thời gian ngắn hơn so với tính lãi kép rời rạc.

Lãi kép liên tục là gì?

Lãi kép liên tục là khi tiền lãi được tính và cộng vào số tiền gốc một cách liên tục. Đây là hình thức lãi kép cực đoan nhất vì nó được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, trái ngược với các khoảng thời gian phổ biến hơn là một tuần, một tháng hoặc một năm. Nó tìm kiếm lãi kép trong vô số khoảng thời gian. Đây chủ yếu là một khái niệm lý thuyết hơn là một khái niệm thực tiễn.

Ngân hàng sử dụng lãi suất đơn hay lãi kép?

Các ngân hàng có thể sử dụng cả lãi kép và lãi đơn, tùy thuộc vào quy định và loại sản phẩm. Tiền lãi đơn chỉ được tính trên số tiền gốc của khoản vay trong khi lãi kép được tính trên cả tiền gốc và tiền lãi. Để vay tiền, tốt hơn là vay lãi suất đơn giản. Để tiết kiệm, tốt hơn là đầu tư lãi kép.

Hợp chất trong tiền điện tử là gì?

Hợp chất trong tiền điện tử liên quan đến một giao thức xử lý việc vay và cho vay tiền điện tử. Đây là một giao thức phi tập trung, dựa trên chuỗi khối, tạo điều kiện cho vay và cho vay tiền điện tử.

Điểm mấu chốt

Tiền gộp là khả năng tiền tăng trưởng theo cấp số nhân do thu nhập được cộng thêm nhiều lần vào khoản đầu tư ban đầu theo thời gian. Một vòng thu nhập được cộng vào tổng số tiền, cho phép đầu tư một số tiền lớn hơn, tạo ra nhiều thu nhập hơn, sau đó cũng được đầu tư trở lại vào tổng số tiền đã tăng lên, với quá trình liên tục diễn ra theo thời gian, cho phép tiết kiệm tăng lên. Đây là lý do các chuyên gia khuyên mọi người nên đầu tư càng sớm càng tốt.

Goodreads. “Những câu nói của Albert Einstein.” Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Cryptodia. “Hợp chất trong 5 phút là gì.” Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Tài chính doanh nghiệp

Lãi suất

Lãi suất

Công cụ

Roth IRA

Khoản vay

Hợp chất
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *