Ngoại tác là gì?

Ngoại tác: Ý nghĩa của nó trong kinh tế học, với các ví dụ tích cực và tiêu cực
Peter Westfall là giáo sư thống kê tại Đại học Công nghệ Texas. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm về thống kê bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, viết lách và tư vấn. Pe

Ngoại tác: Ý nghĩa của nó trong kinh tế học, với các ví dụ tích cực và tiêu cực

Peter Westfall là giáo sư thống kê tại Đại học Công nghệ Texas. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm về thống kê bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, viết lách và tư vấn. Peter giảng dạy và thực hiện nghiên cứu thống kê, tập trung vào các phương pháp thống kê nâng cao, phân tích hồi quy, phân tích đa biến, thống kê toán học và khai thác dữ liệu. Ông chuyên sử dụng số liệu thống kê trong đầu tư, phân tích kỹ thuật và giao dịch.

Investopedia / Chúc ngủ ngon Madelyn

Ngoại tác là chi phí hoặc lợi ích do nhà sản xuất gây ra mà nhà sản xuất đó không gánh chịu hoặc nhận được về mặt tài chính. Ngoại tác có thể tích cực hoặc tiêu cực và có thể xuất phát từ quá trình sản xuất hoặc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ. Chi phí và lợi ích có thể là riêng tư—đối với một cá nhân hoặc một tổ chức—hoặc xã hội, nghĩa là nó có thể ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Các yếu tố ngoại tác về bản chất nói chung là môi trường, chẳng hạn như tài nguyên thiên nhiên hoặc sức khỏe cộng đồng. Ví dụ, một ngoại ứng tiêu cực là một doanh nghiệp gây ô nhiễm làm giảm giá trị tài sản hoặc sức khỏe của người dân trong khu vực xung quanh. Ngoại tác tích cực bao gồm các hành động làm giảm sự lây lan của bệnh tật hoặc tránh sử dụng các phương pháp xử lý bãi cỏ chảy ra sông và do đó góp phần làm tăng trưởng thực vật quá mức trong hồ. Ngoại tác khác với quyên tặng đất công viên hoặc phần mềm mã nguồn mở.

Hiểu biết về ngoại ứng

Ngoại tác xảy ra trong một nền kinh tế khi việc sản xuất hoặc tiêu thụ một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể tác động đến bên thứ ba không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hoặc tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Hầu như tất cả các ngoại ứng được coi là ngoại ứng kỹ thuật. Ngoại ứng kỹ thuật có tác động đến cơ hội tiêu dùng và sản xuất của bên thứ ba không liên quan, nhưng giá tiêu dùng không bao gồm các ngoại ứng. Loại trừ này tạo ra khoảng cách giữa thu được hoặc mất của các cá nhân và được hoặc mất của xã hội như toàn bộ.

Hành động của một cá nhân hoặc tổ chức thường mang lại lợi ích tích cực cho cá nhân nhưng lại làm ảnh hưởng đến nền kinh tế tổng thể. Nhiều nhà kinh tế coi ngoại tác kỹ thuật là khiếm khuyết của thị trường và đây là lý do mọi người ủng hộ sự can thiệp của chính phủ để hạn chế ngoại tác tiêu cực thông qua thuế và quy định.

Các yếu tố ngoại tác từng là trách nhiệm của chính quyền địa phương và những người bị ảnh hưởng bởi chúng. Vì vậy, ví dụ, các thành phố tự trị chịu trách nhiệm chi trả cho các tác động của ô nhiễm từ một nhà máy trong khu vực trong khi người dân chịu trách nhiệm về chi phí chăm sóc sức khỏe của họ do ô nhiễm. Sau cuối những năm 1990, các chính phủ đã ban hành luật áp đặt chi phí ngoại tác đối với nhà sản xuất. Luật này làm tăng chi phí mà nhiều tập đoàn đã chuyển sang người tiêu dùng, làm cho hàng hóa và dịch vụ của họ trở nên đắt đỏ hơn.

Hầu hết các ngoại ứng đều tiêu cực. Ô nhiễm là một ngoại ứng tiêu cực nổi tiếng. Một công ty có thể quyết định cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách triển khai các hoạt động mới có hại hơn cho môi trường. Tập đoàn nhận ra chi phí dưới hình thức mở rộng hoạt động nhưng cũng tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí.

Tuy nhiên, ngoại tác cũng làm tăng tổng chi phí cho nền kinh tế và xã hội khiến nó trở thành ngoại tác tiêu cực. Ngoại tác là tiêu cực khi chi phí xã hội lớn hơn chi phí tư nhân.

Một số ngoại tác là tích cực. Ngoại tác tích cực xảy ra khi có lợi ích tích cực ở cả cấp độ tư nhân và cấp độ xã hội. Nghiên cứu và phát triển (R

Tương tự như vậy, việc chú trọng vào giáo dục cũng là một ngoại ứng tích cực. Đầu tư vào giáo dục dẫn đến một lực lượng lao động thông minh hơn và thông minh hơn. Các công ty được hưởng lợi từ việc tuyển dụng những nhân viên có trình độ học vấn vì họ có kiến ​​thức. Điều này mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động vì lực lượng lao động được giáo dục tốt hơn cần ít đầu tư hơn vào chi phí đào tạo và phát triển nhân viên.

Vượt qua ngoại cảnh

Có những giải pháp tồn tại để khắc phục những tác động tiêu cực của ngoại tác. Những điều này có thể bao gồm những điều từ cả khu vực công và khu vực tư nhân.

Thuế là một giải pháp để khắc phục ngoại tác. Để giúp giảm tác động tiêu cực của một số ngoại ứng nhất định như ô nhiễm, chính phủ có thể áp thuế đối với hàng hóa gây ra ngoại ứng. Loại thuế này, được gọi là thuế Pigou—được đặt theo tên của nhà kinh tế học Arthur C. Pigou, đôi khi được gọi là thuế Pigou— được coi là bằng với giá trị của ngoại tác tiêu cực. Thuế này nhằm ngăn cản các hoạt động áp đặt chi phí ròng cho bên thứ ba không liên quan. Điều đó có nghĩa là việc áp dụng loại thuế này sẽ làm giảm kết quả thị trường của ngoại tác xuống mức được coi là hiệu quả.

Trợ cấp cũng có thể khắc phục các ngoại tác tiêu cực bằng cách khuyến khích tiêu dùng ngoại tác tích cực. Một ví dụ là trợ cấp cho các vườn trồng cây ăn quả để cung cấp ngoại tác tích cực cho những người nuôi ong.

Chính phủ cũng có thể thực hiện các quy định để bù đắp các tác động của ngoại tác. Quy định được coi là giải pháp phổ biến nhất. Công chúng thường yêu cầu các chính phủ thông qua và ban hành luật và quy định để hạn chế các tác động tiêu cực của ngoại tác. Một số ví dụ bao gồm các quy định về môi trường hoặc luật liên quan đến sức khỏe.

Tiếp thị cơ bản

Kinh tế vĩ mô

Điều cơ bản về kinh doanh

Kinh tế

Kinh tế

Đầu tư có trách nhiệm xã hội

Ngoại tác: Ý nghĩa của nó trong kinh tế học, với các ví dụ tích cực và tiêu cực
Peter Westfall là giáo sư thống kê tại Đại học Công nghệ Texas. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm về thống kê bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, viết lách và tư vấn. Pe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *