Danh mục Từ điển

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động: Công thức, thành phần và hạn chế Tìm hiểu về tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và sức khỏe ngắn hạn của công ty Investopedia / Yurle Villegas Vốn lưu động, còn được gọi là vốn…

Duy trì năng suất là gì?

Duy trì năng suất Duy trì lợi nhuận là một loại phạt trả trước cho phép nhà đầu tư đạt được lợi suất tương tự như thể người vay đã thực hiện tất cả các khoản thanh t Duy trì…

Vay vốn lưu động là gì?

Cho vay vốn lưu động: Định nghĩa, cách sử dụng trong kinh doanh, các loại Investopedia / Nez Riaz Một khoản vay vốn lưu động là Cho vay vốn lưu động: Định nghĩa, cách sử dụng trong kinh doanh, các…

Cơ sở năng suất là gì?

Cơ sở năng suất James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và…

401(k) là gì?

Tôi nên đóng góp bao nhiêu cho quỹ 401(k) của mình? Bạn có thể để lại tiền miễn phí trên bàn Bất kể ở độ tuổi nào, bạn có thể có rất nhiều câu hỏi và mối quan tâm về…

Chứng khoán vô giá trị là gì?

Chứng khoán vô giá trị James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật…

Z-Bond là gì?

Trái phiếu Z James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao…

Phí bọc là gì?

Phí hoàn thành là gì? Định nghĩa, Cách thức hoạt động, Ưu và nhược điểm Phí trọn gói là khoản phí trọn gói cho các dịch vụ của nhà quản lý đầu tư hoặc Phí hoàn thành là gì? Định…

Thế chấp toàn bộ là gì?

Thế chấp toàn bộ Thế chấp bao trọn là một loại khoản vay cơ sở bao gồm hoặc bao gồm, giấy nợ hiện tại đến hạn đối với tài sản. Khoản vay trọn gói sẽ bao gồm số dư của…

Writ là gì?

Văn bản: Định nghĩa trong luật, các loại và ví dụ Thuật ngữ văn bản đề cập đến một văn bản pháp lý, chính thức ra lệnh cho một người hoặc tổ chức thực hiện hoặc ngừng thực hiện một…

Trung cấp West Texas (WTI) là gì?

Trung cấp West Texas (WTI): Định nghĩa và Sử dụng làm Điểm chuẩn James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của…

X-Efficiency là gì?

Hiệu quả X X-efficiency đề cập đến mức độ hiệu quả được duy trì bởi các công ty trong điều kiện cạnh tranh không hoàn hảo. Hiệu quả trong bối cảnh này có nghĩa là một công ty nhận được…

Chia sẻ Y là gì?

Y-Chia sẻ James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch…

Y là gì?

Y Y là một chữ cái xuất hiện trên ký hiệu cổ phiếu xác định rằng một cổ phiếu cụ thể là Biên lai lưu ký của Hoa Kỳ (ADR). Biểu tượng chứng khoán (còn được gọi là biểu tượng…

Trường Quản lý Yale là gì?

Trường Quản lý Yale Trường Quản lý Yale (Yale SOM) là trường kinh doanh sau đại học của Đại học Yale. Trường Quản lý Yale cung cấp cả MBA và Ph.D. chương trình cấp độ và được biết Trường Quản…