Phòng Tuân thủ là gì?

Phòng Tuân thủ: Định nghĩa, Vai trò và Nhiệm vụ

Bộ phận tuân thủ đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc bên ngoài và kiểm soát nội bộ. Trong lĩnh vực dịch vụ tài

Phòng Tuân thủ: Định nghĩa, Vai trò và Nhiệm vụ

Bộ phận tuân thủ đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc bên ngoài và kiểm soát nội bộ. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các bộ phận tuân thủ làm việc để đáp ứng các mục tiêu pháp lý chính nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo rằng thị trường hoạt động công bằng, hiệu quả và minh bạch. Họ cũng tìm cách giảm rủi ro hệ thống và tội phạm tài chính.

Những mục tiêu này được thiết kế để hỗ trợ niềm tin của người tiêu dùng vào hệ thống tài chính. Các tổ chức dịch vụ tài chính cũng phải tuân theo các quy tắc kinh doanh theo quy định chi phối quảng cáo, giao tiếp với khách hàng, xung đột lợi ích, sự hiểu biết và sự phù hợp của khách hàng, giao dịch với khách hàng, tài sản và tiền của khách hàng cũng như vi phạm quy tắc và sai sót.

Tìm hiểu về Phòng Tuân thủ

Bộ phận tuân thủ thường có năm lĩnh vực chịu trách nhiệm—xác định, ngăn chặn, giám sát và phát hiện, giải quyết và tư vấn. Bộ phận tuân thủ xác định những rủi ro mà một tổ chức gặp phải và tư vấn về cách tránh hoặc giải quyết chúng. Nó thực hiện các biện pháp kiểm soát để bảo vệ tổ chức khỏi những rủi ro đó. Giám sát tuân thủ và báo cáo về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát trong việc quản lý rủi ro của tổ chức. Bộ cũng giải quyết các vấn đề tuân thủ khi chúng phát sinh và tư vấn cho doanh nghiệp về các quy tắc và biện pháp kiểm soát.

Các viên chức tuân thủ trong bộ phận tuân thủ có nghĩa vụ đối với chủ lao động của họ là làm việc với ban quản lý và nhân viên để xác định và quản lý rủi ro pháp lý. Mục tiêu của họ là đảm bảo rằng một tổ chức có các biện pháp kiểm soát nội bộ để đo lường và quản lý đầy đủ các rủi ro mà tổ chức gặp phải. Các nhân viên tuân thủ cung cấp dịch vụ nội bộ hỗ trợ hiệu quả các khu vực kinh doanh trong nhiệm vụ tuân thủ các luật và quy định có liên quan cũng như các thủ tục nội bộ. Nhân viên tuân thủ thường là cố vấn chung của công ty, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Ngành cơ quan quản lý ủy quyền và giám sát các quy tắc tuân thủ thông qua điều tra, thu thập và chia sẻ thông tin và áp đặt các hình phạt thích hợp. Các yếu tố được sử dụng để xác định rủi ro trong một tổ chức bao gồm bản chất, sự đa dạng, phức tạp, quy mô, khối lượng và quy mô kinh doanh và hoạt động của tổ chức.

Các bộ phận tuân thủ đóng vai trò tích cực trong việc quản lý rủi ro và giảm tội phạm tài chính.

Cân nhắc đặc biệt

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã dẫn đến việc tăng cường giám sát và quản lý theo quy định. Điều này khiến các tổ chức dịch vụ tài chính tăng cường vai trò của bộ phận tuân thủ từ tư vấn sang quản lý và giám sát rủi ro tích cực. Tính năng tuân thủ hiện cung cấp các quan điểm thực tế về việc chuyển các quy định thành các yêu cầu hoạt động.

Văn hóa rủi ro mạnh mẽ hơn này bao gồm việc chia sẻ thông tin kịp thời, báo cáo nhanh các rủi ro mới nổi cũng như sẵn sàng thách thức các thông lệ hiện có. Việc thực hiện hiệu quả các trách nhiệm mở rộng này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động kinh doanh và kinh doanh. Và, cấu trúc của bộ phận tuân thủ đã thay đổi để kết hợp phạm vi bảo hiểm dựa trên đơn vị kinh doanh với kiến ​​thức chuyên môn được chia sẻ rộng rãi hơn trong toàn tổ chức. Các chủ đề gần đây được các bộ phận tuân thủ giải quyết bao gồm rủi ro thực hiện, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rủi ro Chống rửa tiền (BSA/AML), rủi ro nhà thầu phụ và quản lý văn hóa rủi ro tổng thể.

Yêu cầu đối với Bộ phận Tuân thủ

Nếu một công ty có địa điểm ở nước ngoài thì công ty đó phải dịch các tài liệu liên quan đến tuân thủ sang ngôn ngữ đó. Công ty cũng nên tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp từ các văn phòng nước ngoài về tính hiệu quả của các tài liệu đào tạo của công ty.

Đồng thời, bộ phận tuân thủ nên tiến hành đào tạo cho nhân viên. Cũng cần có một hệ thống báo cáo các vấn đề tuân thủ. Nghĩa là, bộ quy tắc ứng xử của bộ phận tuân thủ phải đưa ra quy trình cho nhân viên.

Tư vấn nghề nghiệp

CPA

Vốn sở hữu tư nhânPhòng Tuân thủ: Định nghĩa, Vai trò và Nhiệm vụ

Bộ phận tuân thủ đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc bên ngoài và kiểm soát nội bộ. Trong lĩnh vực dịch vụ tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *