Phương sai so với hiệp phương sai: Tổng quan

Phương sai so với hiệp phương sai: Đâu là sự khác biệt?

Phương sai và hiệp phương sai là các thuật ngữ to

Phương sai so với hiệp phương sai: Đâu là sự khác biệt?

Phương saihiệp phương sai là các thuật ngữ toán học thường được sử dụng trong thống kê và lý thuyết xác suất. Phương sai đề cập đến mức độ lan rộng của một tập dữ liệu xung quanh giá trị trung bình của nó, trong khi hiệp phương sai đề cập đến thước đo mối quan hệ định hướng giữa hai biến ngẫu nhiên.

Ngoài việc sử dụng chung trong thống kê, cả hai thuật ngữ này cũng có ý nghĩa cụ thể đối với các nhà đầu tư, đề cập đến các phép đo được thực hiện trong thị trường chứng khoán và phân bổ tài sản, cả hai đều được ghi chú bên dưới.

Phương sai

Phương sai được sử dụng trong thống kê để mô tả mức chênh lệch giữa một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó. Giá trị này được tính bằng cách tìm xác suất-trung bình có trọng số của độ lệch bình phương so với giá trị dự kiến. Vì vậy, phương sai càng lớn thì khoảng cách giữa các số trong tập hợp và giá trị trung bình càng lớn. Ngược lại, phương sai nhỏ hơn có nghĩa là các số trong tập hợp gần với giá trị trung bình hơn.

Cùng với định nghĩa thống kê, thuật ngữ phương sai cũng có thể được sử dụng trong bối cảnh tài chính. Nhiều chuyên gia chứng khoán và cố vấn tài chính sử dụng phương sai của cổ phiếu để đo lường sự biến động. Có thể biểu thị giá trị của một cổ phiếu nhất định có thể đi xa bao nhiêu so với giá trị trung bình bằng một con số duy nhất là một chỉ báo rất hữu ích về mức độ rủi ro mà một cổ phiếu cụ thể có thể gặp phải. Một cổ phiếu có phương sai cao hơn thường đi kèm với nhiều rủi ro hơn và tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn, trong khi một cổ phiếu có phương sai nhỏ hơn có thể ít rủi ro hơn, nghĩa là nó sẽ có lợi nhuận trung bình.

Hiệp phương sai

Hiệp phương sai đề cập đến thước đo xem hai biến ngẫu nhiên sẽ thay đổi như thế nào khi chúng được so sánh với nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính hoặc đầu tư, thuật ngữ hiệp phương sai mô tả lợi tức của hai khoản đầu tư khác nhau trong một khoảng thời gian khi so sánh với các biến khác nhau. Những tài sản này thường là chứng khoán có thể bán được trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư, chẳng hạn như cổ phiếu .

Hiệp phương sai dương có nghĩa là lợi tức của cả hai khoản đầu tư có xu hướng tăng lên hoặc giảm về giá trị cùng một lúc. Mặt khác, hiệp phương sai nghịch đảo hoặc âm có nghĩa là lợi nhuận sẽ dịch chuyển ra xa nhau. Vì vậy, khi cái này tăng lên, cái kia sẽ giảm xuống.

Hiệp phương sai có thể đo lường chuyển động của hai biến, nhưng nó không cho biết mức độ chuyển động của hai biến đó trong mối quan hệ với nhau.

Hiệp phương sai cũng có thể được sử dụng như một công cụ để đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Để làm như vậy, một nhà quản lý danh mục đầu tư nên tìm kiếm các khoản đầu tư có hiệp phương sai âm với nhau. Điều đó có nghĩa là khi lợi nhuận của một tài sản giảm xuống, lợi nhuận của một tài sản (có liên quan) khác sẽ tăng lên. Vì vậy, mua cổ phiếu có hiệp phương sai âm là một cách tuyệt vời để giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư. Các đỉnh và đáy cực cao của hiệu suất cổ phiếu có thể được cho là sẽ triệt tiêu lẫn nhau, mang lại tỷ lệ lợi nhuận ổn định hơn< /a> trong những năm qua.

Phân tích kỹ thuật

Toán và Thống kê

Phân tích cơ bản

Quản lý danh mục đầu tư

Phân tích định lượng

Phân tích định lượng

Phương sai so với hiệp phương sai: Đâu là sự khác biệt?

Phương sai và hiệp phương sai là các thuật ngữ to

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *