Thu thập tài liệu là gì?

Bộ sưu tập tài liệu: Định nghĩa, các loại và cách thức hoạt động

Nhờ thu chứng từ là một hình thức tài trợ thương mại trong đó một nhà xuất khẩu được một nhà xuất khẩu th

Bộ sưu tập tài liệu: Định nghĩa, các loại và cách thức hoạt động

Nhờ thu chứng từ là một hình thức tài trợ thương mại trong đó một nhà xuất khẩu được một nhà xuất khẩu thanh toán cho hàng hóa của mình. nhà nhập khẩu sau khi ngân hàng hai bên trao đổi bộ chứng từ theo yêu cầu. Ngân hàng của nhà xuất khẩu thu tiền từ ngân hàng của nhà nhập khẩu để đổi lấy chứng từ giải phóng quyền sở hữu đối với hàng hóa được vận chuyển, thường là sau khi hàng hóa đến địa điểm của nhà nhập khẩu.

Tìm hiểu bộ sưu tập tài liệu

Nhờ thu chứng từ được gọi là vì nhà xuất khẩu nhận được khoản thanh toán từ nhà nhập khẩu để đổi lấy chứng từ vận chuyển. Người mua phải có chứng từ vận chuyển để thông quan hàng hóa và nhận hàng.Các chứng từ này bao gồm hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận bảo hiểm và danh sách đóng gói.

Một chứng từ quan trọng trong nhờ thu chứng từ là hối phiếu hay còn gọi là hối phiếu. yêu cầu thanh toán từ nhà xuất khẩu cho nhà nhập khẩu.

Thu hộ chứng từ ít phổ biến hơn so với các hình thức tài trợ thương mại khác, chẳng hạn như thư tín dụng và ứng trước sự chi trả. Phương pháp này ít tốn kém hơn một số phương pháp nhưng cũng có phần rủi ro hơn, do đó thường chỉ giới hạn trong các giao dịch giữa các bên đã phát triển lòng tin hoặc ở các quốc gia có hệ thống pháp luật và thực thi hợp đồng chặt chẽ.

Hối phiếu trả ngay giúp giảm rủi ro cho nhà xuất khẩu vì ngân hàng của người mua sẽ không phát hành chứng từ nếu không có khoản thanh toán từ người mua, nhưng ngân hàng của cả hai bên không chịu bất kỳ trách nhiệm tài chính nào trong giao dịch nhờ thu chứng từ.

Hai loại sưu tập tài liệu

Nhờ thu chứng từ được chia thành hai loại cơ bản, tùy thuộc vào thời điểm thanh toán được thực hiện cho nhà xuất khẩu:

Các bước Xuất khẩu và Nhờ thu Chứng từ

Dưới đây là quy trình từng bước:

Những cân nhắc khác: Rủi ro của việc nhờ thu chứng từ

Rủi ro của nhà xuất khẩu cao hơn khi sử dụng hối phiếu có kỳ hạn so với hối phiếu trả ngay, vì ngân hàng của người mua sẽ phát hành chứng từ với sự đồng ý của người mua đối với hối phiếu—có nghĩa là người mua có thể đã sở hữu hàng hóa vào thời điểm đến hạn thanh toán.

Rủi ro của người bán được hạn chế bằng hối phiếu trả ngay. Điều này là do ngân hàng của người mua sẽ không phát hành các tài liệu cần thiết để sở hữu hàng hóa trước khi thanh toán được thực hiện. Trong trường hợp xấu nhất, người bán sẽ phải tìm một người mua khác hoặc trả tiền để vận chuyển hàng hóa trở lại.

Quản lý thương mại quốc tế. “Phương thức thanh toán: Nhờ thu chứng từ.”

Khung bảo vệ quyền riêng tư. “Hướng dẫn tài trợ thương mại: Nhờ thu chứng từ.”

Thị trường quốc tế

Khoản vay

Khoản vay

Tài chính doanh nghiệp

Chính phủBộ sưu tập tài liệu: Định nghĩa, các loại và cách thức hoạt động

Nhờ thu chứng từ là một hình thức tài trợ thương mại trong đó một nhà xuất khẩu được một nhà xuất khẩu th

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *