Tuyển nổi là gì?

tuyển nổi
Yarilet Perez là một nhà báo đa phương tiện có kinh nghiệm và là người kiểm tra thực tế với bằng Thạc sĩ Khoa học về Báo chí. Cô ấy đã làm việc ở nhiều thành phố để đưa tin tức nóng hổi, ​​chính trị, giáo dục, v.v. Chuyên môn của

tuyển nổi

Yarilet Perez là một nhà báo đa phương tiện có kinh nghiệm và là người kiểm tra thực tế với bằng Thạc sĩ Khoa học về Báo chí. Cô ấy đã làm việc ở nhiều thành phố để đưa tin tức nóng hổi, ​​chính trị, giáo dục, v.v. Chuyên môn của cô là về tài chính cá nhân, đầu tư và bất động sản.

Phát hành cổ phiếu là quá trình chuyển đổi một công ty tư nhân thành một công ty đại chúng bằng cách phát hành cổ phiếu sẵn có cho công chúng mua. Nó cho phép các công ty có được nguồn tài chính từ bên ngoài thay vì sử dụng lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho các dự án mới hoặc mở rộng. Thuật ngữ “phát hành cổ phiếu” thường được sử dụng ở Vương quốc Anh, trong khi thuật ngữ “ra mắt công chúng” được sử dụng rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về tuyển nổi

Việc tuyển nổi đòi hỏi phải xem xét cẩn thận về thời gian, cơ cấu công ty, khả năng của công ty trước sự giám sát của công chúng, chi phí tuân thủ quy định tăng lên cũng như thời gian cần thiết để thực hiện tuyển nổi và thu hút các nhà đầu tư mới. Mặc dù việc phát hành cổ phiếu giúp tiếp cận các nguồn vốn mới, nhưng các chi phí bổ sung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới phải được tính đến khi xem xét việc chuyển đổi từ công ty tư nhân sang công ty đại chúng.

Các công ty đang trong giai đoạn phát triển chín muồi có thể cần thêm vốn vì nhiều lý do bao gồm mở rộng, hàng tồn kho, nghiên cứu và phát triển, và thiết bị mới. Vì lý do này, chi phí thời gian và tiền tệ để trở thành một công ty được giao dịch công khai thường được coi là xứng đáng.

Khi một công ty quyết định theo đuổi việc thả nổi, họ thường thuê một ngân hàng đầu tư làm người bảo lãnh phát hành. Ngân hàng đầu tư bảo lãnh phát hành thường dẫn đầu quy trình tiến hành IPO và giúp công ty xác định số tiền mà họ muốn huy động từ đợt phát hành ra thị trường đại chúng.

Ngân hàng đầu tư cũng hỗ trợ các yêu cầu về tài liệu để trở thành công ty đại chúng. Ngân hàng sẽ phát triển một bản cáo bạch đầu tư và cũng sẽ tiếp thị sản phẩm của công ty trong roadshow trước đợt hàng đầu tiên phát hành. Roadshow là một buổi giới thiệu bán hàng cho các nhà đầu tư tiềm năng của công ty bảo lãnh phát hành và đội ngũ quản lý điều hành của công ty sắp ra mắt công chúng. Đo lường nhu cầu trong buổi roadshow là một bước quan trọng trong việc xác định giá cổ phiếu IPO cuối cùng, cũng như xác định số lượng cổ phiếu cuối cùng sẽ sẵn sàng để phát hành.

Ưu điểm và nhược điểm của tuyển nổi

Khi coi việc phát hành cổ phiếu là một phương thức huy động vốn, các công ty cũng có thể tìm đến các nguồn vốn tư nhân khác trước khi quyết định trở thành công ty đại chúng. Các nguồn tài trợ thay thế này có thể bao gồm các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ, vốn cổ phần cộng đồng, nhà đầu tư thiên thần hoặc đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm . Tuy nhiên, khi tìm kiếm nguồn vốn tư nhân bổ sung, các công ty vẫn sẽ phải chịu phí pháp lý và chi phí bổ sung cho việc cấu trúc và hạch toán thỏa thuận.

Nhiều công ty tư nhân chọn nhận quỹ tư nhân vì ít yêu cầu về tính minh bạch hơn. Các công ty tư nhân cũng có thể muốn duy trì nguồn vốn tư nhân do chi phí cao liên quan đến việc tái cấu trúc và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)< /a>.

IPO

Mtuyển nổi
Yarilet Perez là một nhà báo đa phương tiện có kinh nghiệm và là người kiểm tra thực tế với bằng Thạc sĩ Khoa học về Báo chí. Cô ấy đã làm việc ở nhiều thành phố để đưa tin tức nóng hổi, ​​chính trị, giáo dục, v.v. Chuyên môn của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *