Tỷ lệ hấp thụ là gì?

Tỷ lệ hấp thụ trong bất động sản là gì? Cách đo lường

Tỷ lệ hấp thụ thường đề cập đến một số liệu được sử dụng trong thị trường bất động sản để đánh giá tỷ lệ hấp thụ nhà c

Tỷ lệ hấp thụ trong bất động sản là gì? Cách đo lường

Tỷ lệ hấp thụ thường đề cập đến một số liệu được sử dụng trong thị trường bất động sản để đánh giá tỷ lệ hấp thụ nhà có sẵn nào được bán trong một thị trường cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được tính bằng cách chia số lượng nhà được bán trong khoảng thời gian quy định cho tổng số nhà có sẵn. Phương trình này cũng có thể được đảo ngược để xác định khoảng thời gian cần thiết để bán hết nguồn cung.

Tỷ lệ hấp thụ cũng là một phần quan trọng của ngành kế toán. Trong ngữ cảnh này, tỷ lệ hấp thụ đề cập đến cách các doanh nghiệp tính toán chi phí chung của họ.

Hiểu về tỷ lệ hấp thụ

Tỷ lệ hấp thụ cung cấp thông tin chi tiết về tốc độ bán nhà nhanh hay chậm trên thị trường bất động sản. Tỷ lệ hấp thụ không tính đến những ngôi nhà bổ sung gia nhập thị trường vào những thời điểm khác nhau. Mặc dù tính toán tỷ lệ hấp thụ có thể được dự kiến, nhưng tính toán này được sử dụng phổ biến nhất dựa trên dữ liệu hiện có và khoảng không quảng cáo thực tế.

Tỷ lệ hấp thụ cao có thể cho thấy nguồn cung nhà có sẵn sẽ giảm nhanh chóng. Chủ nhà thường có thể bán tài sản của họ nhanh hơn trong thời gian hấp thụ cao. Tuy nhiên, khoảng thời gian liên quan đến tính toán tỷ lệ hấp thụ là điều quan trọng cần xem xét.

Theo truyền thống, tỷ lệ hấp thụ trên 20% báo hiệu thị trường của người bán trong đó nhà được bán nhanh chóng. Tỷ lệ hấp thụ dưới 15% là một chỉ báo về thị trường của người mua trong đó nhà không được bán nhanh.

Các chuyên gia bất động sản, chẳng hạn như các nhà môi giới, sử dụng tỷ lệ hấp thụ để định giá nhà. Trong thời kỳ tỷ lệ hấp thụ cao hơn, nhà thường có giá cao hơn.

Ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Trong điều kiện thị trường có tỷ lệ hấp thụ thấp, đại lý bất động sản có thể buộc phải giảm giá niêm yết để lôi kéo bán. Ngoài ra, đại lý có thể tăng giá mà không phải hy sinh nhu cầu đối với ngôi nhà nếu thị trường có tỷ lệ hấp thụ cao . Tỷ lệ hấp thụ cũng rất quan trọng để người mua và người bán tuân theo khi họ đưa ra quyết định về thời điểm mua và bán.

Tỷ lệ hấp thụ cũng là một tín hiệu để các chủ đầu tư bắt đầu xây nhà mới, mặc dù các chủ đầu tư thường sử dụng thời gian giao hàng dài để dự đoán các giai đoạn có lượng hấp thụ cao hơn. Trong điều kiện thị trường có tỷ lệ hấp thụ cao, nhu cầu có thể đủ cao để đảm bảo sự phát triển hơn nữa của bất động sản. Trong khi đó, thời kỳ có tỷ lệ hấp thụ thấp hơn cho thấy thời kỳ làm mát cho công trình xây dựng.

Người thẩm định sử dụng tỷ lệ hấp thụ để xác định giá trị của tài sản. Một số thủ tục yêu cầu phải có phụ lục cho thấy tỷ lệ hấp thụ đã được xem xét trong tính toán thẩm định. Nói chung, thẩm định viên chịu trách nhiệm phân tích các điều kiện thị trường và duy trì nhận thức về tỷ lệ hấp thụ đối với tất cả các loại giá trị thẩm định.


Hầu hết những người thẩm định đều bao gồm chỉ số dữ liệu này trong phần vùng lân cận của các biểu mẫu thẩm định. Định giá hiện tại của một ngôi nhà sẽ giảm trong thời kỳ tỷ lệ hấp thụ giảm và tăng khi tỷ lệ hấp thụ cao.

Người cho vay và các tổ chức ngân hàng cũng sẽ xem xét các điều kiện thị trường khi đánh giá các điều khoản cho vay và tín dụng. Trong thời kỳ hấp thụ thấp, các ngân hàng có thể cảm thấy muốn lôi kéo khách hàng vay tiền với các điều khoản cho vay thuận lợi hơn. Ngoài ra, người cho vay có thể chọn lọc nhiều hơn trong thời kỳ hấp thụ cao vì họ có nhiều khả năng có danh mục người vay tiềm năng rộng hơn.

Ví dụ về tỷ lệ hấp thụ

Giả sử một thành phố có 1.000 ngôi nhà đang được rao bán trên thị trường. Nếu người mua mua 100 căn nhà mỗi tháng, tỷ lệ hấp thụ là 10% (100 căn nhà được bán mỗi tháng chia cho 1.000 căn nhà sẵn sàng để bán). Điều này cũng cho thấy nguồn cung nhà sẽ cạn kiệt sau 10 tháng (1.000 căn nhà chia cho 100 căn nhà được bán/tháng).

Bạn muốn biết liệu đã đến lúc bán nhà chưa? Tra cứu số lượng nhà đã bán trong khu vực của bạn từ trang web của MLS và sử dụng công thức trên để xác định thời gian cần thiết để bán tài sản của bạn.

Tỷ lệ hấp thụ ngành Kế toán

Tỷ lệ hấp thụ cũng được sử dụng theo cách hoàn toàn khác trong kế toán.

Trong kế toán, tỷ lệ hấp thụ (hoặc tỷ lệ hấp thụ) là tỷ lệ mà các công ty tính toán và phân bổ chi phí hoạt động chi phí.Đây là những chi phí liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng của họ, mặc dù những chi phí này không thể truy nguyên trực tiếp đến sản phẩm cuối cùng.Như vậy, nó còn thường được gọi là tổng chi phí tỷ lệ.

Các công ty thường phải sử dụng ước tính để xác định chi phí chung. Đó là bởi vì họ không biết chi phí thực tế là bao nhiêu cho đến khi chúng xuất hiện.Để xác định chi phí chung, các công ty chia tổng chi phí chung được lập ngân sách chia cho tổng cơ sở sản xuất được lập ngân sách.Điều này yêu cầu một sự điều chỉnh vào cuối kỳ kế toán để bù đắp cho bất kỳ sự khác biệt nào giữa dự đoán và thực tế chi phí.

Hoặc, một công ty có thể biết chi phí quản lý thực tế của mình nhưng không biết cách theo dõi những chi phí đó cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Để vượt qua rào cản này, các công ty sử dụng các yếu tố thúc đẩy chi phí ước tính để đoán xem những thước đo phi tài chính nào gây ra những thay đổi trong thước đo tài chính.

Điều này có thể gây rắc rối, đặc biệt là khi các công ty sử dụng các ước tính rất thận trọng để dự đoán chi phí của họ. Làm như vậy có thể làm hỏng bảng cân đối kế toán của họ vì chi phí thực tế có thể cao hơn vào cuối kỳ báo cáo hoặc nếu chi phí dao động.Tuy nhiên, phương pháp này có lợi ích là đảm bảo tất cả chi phí bao gồm số tiền ước tính và phân bổ ước tính đều được đưa vào khi đánh giá sản phẩm của họ.

Tỷ lệ hấp thụ nghĩa là gì?

Tỷ lệ hấp thụ thường liên quan nhiều nhất đến bất động sản và tỷ lệ mua nhà. Tỷ lệ hấp thụ (và chi phí hấp thụ) cũng được sử dụng trong kế toán chi phí để ấn định chi phí chung.

Tỷ lệ hấp thụ cao nghĩa là gì?

Tỷ lệ hấp thụ cao có nghĩa là tỷ lệ nhà được mua cao hơn. Mặt khác, tỷ lệ hấp thụ thấp có nghĩa là tỷ lệ nhà được mua thấp hơn. Thông tin này được những người liên quan, tổ chức tài chính và người thẩm định sử dụng vì tỷ lệ mua nhà ảnh hưởng đến giá trị và giá cả của ngôi nhà.

Công thức cho tỷ lệ hấp thụ trong bất động sản là gì?

Để biết tỷ lệ hấp thụ bất động sản, hãy chia tổng số nhà bán được trong một khoảng thời gian cụ thể cho tổng số nhà có sẵn trên thị trường đó.

Tỷ lệ hấp thụ trong 6 tháng là gì?

Tỷ lệ hấp thụ cho biết phải mất bao lâu để bán nhà ở một thị trường nhất định. Tỷ lệ hấp thụ trong sáu tháng cho thấy thị trường cân bằng, vì vậy người mua và người bán đều có lợi như nhau trong môi trường này.

Làm cách nào để tính tỷ lệ hấp thụ hàng tháng?

Để xác định tỷ lệ hấp thụ hàng tháng, hãy lấy tổng số nhà bán trên thị trường và chia cho 12. Sau đó, chia số nhà bán trung bình hàng tháng này cho tổng số nhà có sẵn để bán.

p>

Điểm mấu chốt

Tỷ lệ hấp thụ là một số liệu rất quan trọng được sử dụng trong bất động sản và kế toán.

Người môi giới sử dụng nó để xác định có bao nhiêu ngôi nhà được bán trong một khu vực cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào. Những chuyên gia này cũng có thể sử dụng tỷ lệ để xác định loại thị trường mà họ đang đối mặt, cho dù đó là thị trường của người mua, người bán hay thị trường cân bằng. Tỷ lệ này cũng rất quan trọng đối với ngành xây dựng, vì nó cho biết thời điểm các nhà phát triển nên bắt đầu mua.

Tỷ lệ hấp thụ cũng quan trọng không kém được sử dụng trong lĩnh vực kế toán—đặc biệt là đối với các công ty để ước tính chi phí hoạt động của họ. Chi phí hấp thụ đòi hỏi phải ước tính chi phí chung, xác định trình điều khiển chi phí chung và để sản phẩm hấp thụ những chi phí không thể theo dõi này.

Những người xây dựng tài sản. “Tỷ lệ hấp thụ bất động sản và ý nghĩa của nó đối với các nhà đầu tư.”

Công cụ Kế toán. “Định nghĩa tỷ lệ hấp thụ.”

CIMA toàn cầu. “KẾ TOÁN QUẢN LÝ – ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT,” Trang 1.

FinancialAccountancy.org. “Tỷ lệ hấp thụ chi phí.”

FinancialAccountancy.org. “Tính toán tỷ lệ chi phí hấp thụ. “

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Bán nhà của bạn

Đầu tư bất động sản

Cho thuê

Quyền sở hữu nhà

Tỷ lệ hấp thụ trong bất động sản là gì? Cách đo lường

Tỷ lệ hấp thụ thường đề cập đến một số liệu được sử dụng trong thị trường bất động sản để đánh giá tỷ lệ hấp thụ nhà c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *