Bull Call Spread là gì?

Bull Call Spread: Chiến lược giao dịch quyền chọn hoạt động như thế nào
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch

Bull Call Spread: Chiến lược giao dịch quyền chọn hoạt động như thế nào

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Investopedia / Joules Garcia

Chênh lệch giá mua là một chiến lược giao dịch quyền chọn được thiết kế để hưởng lợi từ việc tăng giá hạn chế của cổ phiếu. Chiến lược sử dụng hai quyền chọn mua để tạo một phạm vi bao gồm giá thực hiện thấp hơn và giá thực hiện cao hơn. Mức chênh lệch quyền chọn mua tăng giá giúp hạn chế tổn thất khi sở hữu cổ phiếu, nhưng nó cũng hạn chế lợi nhuận.

Hiểu về chênh lệch giá mua

Chênh lệch giá mua bao gồm các bước sau liên quan đến hai quyền chọn mua.

Phí nhận được khi bán quyền chọn mua sẽ bù đắp một phần phí mà nhà đầu tư đã trả để mua quyền chọn mua. Trên thực tế, nợ của nhà đầu tư là chênh lệch ròng giữa hai quyền chọn mua, là chi phí của chiến lược.

Chênh lệch giá mua làm giảm chi phí của quyền chọn mua, nhưng nó đi kèm với sự đánh đổi. Mức tăng giá của cổ phiếu cũng bị giới hạn, tạo ra một phạm vi giới hạn mà nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng chênh lệch mua nếu họ tin rằng một tài sản sẽ tăng giá trị vừa phải. Thông thường, trong những thời điểm có nhiều biến động, họ sẽ sử dụng chiến lược này.

Các khoản lỗ và lãi từ chênh lệch giá mua bị hạn chế do giá thực hiện thấp hơn và cao hơn. Nếu khi hết hạn, giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá thực hiện thấp hơn – quyền chọn mua đầu tiên được mua – thì nhà đầu tư không thực hiện quyền chọn. Chiến lược tùy chọn hết hạn vô giá trị và nhà đầu tư mất phí bảo hiểm ròng đã trả khi bắt đầu. Nếu họ thực hiện quyền chọn, họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn—giá thực hiện đã chọn—cho một tài sản hiện đang được giao dịch với giá thấp hơn.

Nếu khi hết hạn, giá cổ phiếu đã tăng và đang giao dịch trên mức giá thực hiện cao hơn—quyền chọn mua thứ hai, đã bán—thì nhà đầu tư thực hiện quyền chọn đầu tiên của họ với giá thực hiện thấp hơn. Giờ đây, họ có thể mua cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị thị trường hiện tại.

Tuy nhiên, quyền chọn mua thứ hai đã bán vẫn hoạt động. Thị trường quyền chọn sẽ tự động thực hiện hoặc chỉ định quyền chọn mua này. Nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu đã mua với quyền chọn thực hiện thứ nhất, thấp hơn để lấy giá thực hiện thứ hai cao hơn. Do đó, lợi nhuận kiếm được từ việc mua với quyền chọn mua đầu tiên được giới hạn ở mức giá thực hiện của quyền chọn đã bán. Lợi nhuận là chênh lệch giữa giá thực hiện thấp hơn và giá thực hiện cao hơn, tất nhiên, trừ đi chi phí ròng hoặc phí bảo hiểm đã trả khi bắt đầu.

Với chênh lệch lệnh mua tăng giá, các khoản lỗ được hạn chế làm giảm rủi ro liên quan vì nhà đầu tư chỉ có thể mất chi phí ròng để tạo ra chênh lệch. Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược là lợi nhuận thu được cũng bị hạn chế.

Các nhà đầu tư có thể nhận được lợi ích hạn chế từ việc tăng giá cổ phiếu

Chênh lệch cuộc gọi tăng giá rẻ hơn so với việc tự mua một quyền chọn mua riêng lẻ

Chênh lệch quyền chọn mua tăng giới hạn mức lỗ tối đa khi sở hữu một cổ phiếu so với chi phí ròng của chiến lược

Nhà đầu tư bị mất bất kỳ khoản lãi nào về giá cổ phiếu cao hơn mức thực hiện của quyền chọn mua đã bán

Tiền lãi bị hạn chế do chi phí ròng của phí bảo hiểm cho hai quyền chọn mua

Giải thích tùy chọn cuộc gọi

Hàng hóa, trái phiếu, cổ phiếu, tiền tệ và các tài sản khác tạo thành tài sản nắm giữ cơ bản cho quyền chọn mua. Nhà đầu tư có thể sử dụng Quyền chọn mua để thu lợi từ việc tăng giá của tài sản. Nếu được thực hiện trước ngày hết hạn, các quyền chọn này cho phép nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá đã nêu—giá thực hiện. Tùy chọn không yêu cầu chủ sở hữu mua tài sản nếu họ không chọn. Ví dụ: những nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu cụ thể có lợi cho biến động giá tăng sẽ sử dụng quyền chọn mua.

Nhà đầu tư giá lên sẽ trả một khoản phí trả trước—phí bảo hiểm—cho quyền chọn mua. Phí bảo hiểm căn cứ vào mức chênh lệch giữa giá thị trường hiện tại của cổ phiếu và giá thực hiện. Nếu giá thực hiện của quyền chọn gần với giá thị trường hiện tại của cổ phiếu, phí bảo hiểm có thể sẽ đắt. Giá thực hiện là giá mà quyền chọn được chuyển đổi thành cổ phiếu khi hết hạn.

Nếu tài sản cơ sở giảm xuống thấp hơn giá thực hiện, người nắm giữ sẽ không mua cổ phiếu nhưng sẽ mất giá trị của phí bảo hiểm khi hết hạn. Nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn giá thực hiện, người nắm giữ có thể quyết định mua cổ phiếu ở mức giá đó nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Một lần nữa, trong trường hợp này, người nắm giữ sẽ không phải trả phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm đắt đỏ có thể khiến quyền chọn mua không đáng mua vì giá cổ phiếu sẽ phải tăng cao hơn đáng kể để bù đắp phí bảo hiểm đã thanh toán. Được gọi là điểm hòa vốn (BEP), đây là mức giá bằng với giá thực hiện cộng với phí bảo hiểm phí.

Nhà môi giới sẽ tính phí đặt giao dịch quyền chọn và chi phí này tính vào chi phí chung của giao dịch. Ngoài ra, các hợp đồng quyền chọn được định giá theo lô 100 cổ phiếu. Vì vậy, mua một hợp đồng tương đương với 100 cổ phần của tài sản cơ sở.

Chênh lệch giá mua có thể hạn chế thua lỗ của bạn, nhưng cũng hạn chế lợi nhuận của bạn.

Ví dụ về chênh lệch cuộc gọi tăng giá

Một nhà giao dịch quyền chọn mua 1 quyền chọn mua của Citigroup (C) vào ngày 21 tháng 6 với giá thực hiện là 50 đô la và thanh toán $2 mỗi hợp đồng khi Citigroup giao dịch ở mức $49 mỗi cổ phiếu.

Đồng thời, nhà giao dịch bán 1 quyền chọn mua Citi vào ngày 21 tháng 6 với giá thực hiện là 60 đô la và nhận được 1 đô la cho mỗi hợp đồng. Bởi vì nhà giao dịch đã trả 2 đô la và nhận được 1 đô la, nên chi phí ròng của nhà giao dịch để tạo ra mức chênh lệch là 1 đô la cho mỗi hợp đồng hoặc 100 đô la. ($2 phí quyền chọn mua dài hạn trừ $1 lợi nhuận quyền chọn bán ngắn hạn = 1 đô la nhân với 100 quy mô hợp đồng = 100 đô la chi phí ròng cộng với phí hoa hồng của nhà môi giới của bạn)

Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 50 đô la, thì cả hai quyền chọn đều hết hạn vô giá trị và nhà giao dịch sẽ mất phí bảo hiểm đã trả là 100 đô la hoặc chi phí ròng là 1 đô la cho mỗi hợp đồng.

Nếu cổ phiếu tăng lên 61 đô la, giá trị của quyền chọn mua 50 đô la sẽ tăng lên 10 đô la và giá trị của quyền chọn mua 60 đô la sẽ giữ nguyên ở mức 1 đô la. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lãi nào khác trong quyền chọn mua 50 đô la đều bị mất và lợi nhuận của nhà giao dịch trên hai quyền chọn mua sẽ là 9 đô la (tiền lãi 10 đô la – chi phí ròng 1 đô la). Tổng lợi nhuận sẽ là 900 đô la (hoặc 9 đô la x 100 cổ phiếu).

Nói cách khác, nếu cổ phiếu giảm xuống còn 30 đô la, khoản lỗ tối đa sẽ chỉ là 1 đô la, nhưng nếu cổ phiếu tăng vọt lên 100 đô la, thì mức lãi tối đa sẽ là 9 đô la cho chiến lược này.

Làm thế nào là một chênh lệch cuộc gọi tăng giá được triển khai?

Để thực hiện chênh lệch giá tăng, bạn cần chọn nội dung có khả năng tăng giá nhẹ trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần hoặc tháng). Bước tiếp theo là mua quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn thị trường hiện tại với ngày hết hạn cụ thể đồng thời bán quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn có cùng ngày hết hạn như quyền chọn mua đầu tiên. Chênh lệch ròng giữa phí bảo hiểm nhận được khi bán quyền chọn mua và phí bảo hiểm phải trả để mua quyền chọn mua là chi phí của chiến lược.

Làm thế nào một cuộc gọi giá lên có thể mang lại lợi ích cho bạn?

Với chênh lệch mua theo lệnh mua, các khoản lỗ được hạn chế, giúp giảm rủi ro liên quan, vì nhà đầu tư chỉ có thể mất chi phí ròng để tạo ra chênh lệch. Chi phí ròng cũng thấp hơn do phí bảo hiểm thu được từ việc bán quyền chọn mua giúp bù đắp chi phí phí ​​bảo hiểm phải trả để mua quyền chọn mua. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng chênh lệch giá mua nếu họ tin rằng một tài sản sẽ tăng giá trị vừa đủ để biện minh cho việc thực hiện quyền chọn mua dài hạn nhưng không đủ để có thể thực hiện quyền chọn mua ngắn hạn.

Tài sản cơ sở ảnh hưởng như thế nào đến phí bảo hiểm của cuộc gọi mua?

Vì chênh lệch giá mua được thực hiện dựa trên tiền đề là giá của tài sản cơ bản tăng nhẹ, nên có lý do là phí bảo hiểm của nó sẽ phản ánh phí bảo hiểm của giá tài sản, đến một điểm nhất định. Về cơ bản, delta của chênh lệch cuộc gọi tăng giá, so sánh sự thay đổi về giá của tài sản cơ bản với sự thay đổi về phí bảo hiểm của quyền chọn, là dương ròng. Tuy nhiên, hệ số gamma của nó, đo lường tốc độ thay đổi của delta, rất gần bằng 0, điều đó có nghĩa là có rất ít thay đổi trong phí chênh lệch quyền chọn mua khi giá của tài sản cơ sở thay đổi.

Đầu tư

Quyền chọn và phái sinh

Đầu tư

Chiến lượcBull Call Spread: Chiến lược giao dịch quyền chọn hoạt động như thế nào
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *