Thẻ Zero Balance là gì?

Thẻ số dư bằng 0
Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩ

Thẻ số dư bằng 0

Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư, hưu trí, bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính.

Thuật ngữ “thẻ không có số dư” dùng để chỉ một thẻ tín dụng không có số dư nợ. Người dùng thẻ tín dụng có thể duy trì thẻ có số dư bằng 0 bằng cách thanh toán toàn bộ số dư của họ vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán hoặc đơn giản là không sử dụng thẻ của họ. Trong cả hai trường hợp, việc duy trì thẻ có số dư bằng 0 có thể mang lại lợi ích cho người dùng thẻ tín dụng bằng cách giúp cải thiện điểm tín dụng của họ.< /p>

Hiểu về Thẻ Số dư Bằng Không

Nhiều người dùng thẻ tín dụng dựa vào thẻ tín dụng của họ để tài trợ cho các giao dịch hàng ngày như hàng tạp hóa, xăng dầu hoặc các giao dịch mua tùy ý khác nhau. Theo một cuộc khảo sát của Clever, khoảng 53% người đi vay trả hết số dư nợ của họ mỗi tháng.

Phương pháp sử dụng thẻ tín dụng này có thể rất có lợi cho người dùng vì nó cho phép họ được hưởng các lợi ích như ưu đãi hoàn lại tiềnchương trình phần thưởng mà không thực sự phát sinh bất kỳ tiền lãi trên các khoản nợ. Vì các công ty thẻ tín dụng thường tính toán các khoản nợ chưa thanh toán của khách hàng vào cuối mỗi tháng nên thẻ tín dụng của những khách hàng này sẽ hiển thị số dư chưa thanh toán bằng 0—tức là thẻ có số dư bằng không.

Nhưng còn khoảng 47% khách hàng không trả hết số dư thẻ tín dụng của họ mỗi tháng thì sao?Những người dùng thẻ tín dụng này sẽ hiển thị số dư nợ ổn định từ tháng này sang tháng khác, quy mô của sẽ được ghi lại trên báo cáo tín dụng của họ. Nếu số dư chưa thanh toán trở nên quá lớn so với giới hạn tín dụng của họ, thì điều này có thể có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của người vay. Mặt khác, việc duy trì số dư nợ tương đối thấp so với hạn mức tín dụng của họ có thể giúp cải thiện điểm tín dụng của người đi vay.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc duy trì số dư chưa thanh toán bằng 0 trên thẻ hiện tại của mình do lãi suất cao, bạn có thể cân nhắc sử dụng chuyển số dư sang một thẻ tốt hơn.

Ví dụ thực tế về thẻ số dư bằng không

Trước đây, một số công ty thẻ tín dụng sẽ tính phí không hoạt động của khách hàng nếu họ không thực hiện giao dịch mua hàng thường xuyên bằng thẻ tín dụng của mình. Thực tiễn này đã bị coi là bất hợp pháp thông qua việc thông qua Đạo luật THẺ Tín dụng năm 2009, mặc dù các công ty thẻ tín dụng vẫn được phép tính phí hàng năm trên thẻ của họ.

Giả sử thẻ có số dư bằng 0 không tính phí hàng năm, việc duy trì tài khoản mở có thể mang lại lợi ích cho chủ thẻ bằng cách giúp giảm mức sử dụng tín dụng. Ví dụ: giả sử bạn là chủ sở hữu của ba thẻ tín dụng: một là thẻ có số dư bằng không với hạn mức tín dụng là 5.000 đô la; người thứ hai có số dư $1.000 với hạn mức tín dụng là $4.000; và người thứ ba có số dư $2.000 với hạn mức tín dụng là $3.000.

Tổng cộng, hạn mức tín dụng kết hợp của bạn là 12.000 đô la và số dư kết hợp của bạn là 3.000 đô la, tức là bạn tỷ lệ sử dụng tổng thể là 25%. Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng việc giữ thẻ số dư bằng 0 sẽ hữu ích trong việc giảm tỷ lệ tổng thể của bạn. Xét cho cùng, nếu bạn đóng thẻ, tổng số dư của bạn vẫn là 3.000 đô la, nhưng hạn mức tín dụng của bạn sẽ giảm xuống chỉ còn 7.000 đô la. Do đó, tỷ lệ sử dụng mới của bạn sẽ tăng lên hơn 40%.

Thông minh. “Báo cáo mới: Nợ thẻ tín dụng ảnh hưởng như thế nào đến người Mỹ bình thường.” Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2021.

Hoa Kỳ Hội nghị. “H.R.627 – Đạo luật THẺ Tín dụng năm 2009.” Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2021.

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng

Tín dụng xây dựng

Tín dụng xây dựng

Thẻ tín dụng thưởng

Kiến thức tài chính

Thẻ số dư bằng 0
Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *