Hệ số xác định là gì?

Hệ số xác định

Hệ số xác định là phép đo thống kê kiểm tra xem sự khác biệt trong một biến có thể được giải thích như thế nào bằng sự khác biệt trong biến thứ hai, khi dự đoán kết quả của một sự kiện nhất định. Nói cách khác, hệ số này, t

Hệ số xác định

Hệ số xác định là phép đo thống kê kiểm tra xem sự khác biệt trong một biến có thể được giải thích như thế nào bằng sự khác biệt trong biến thứ hai, khi dự đoán kết quả của một sự kiện nhất định. Nói cách khác, hệ số này, thường được gọi là R-squared (hoặc R2), đánh giá mức độ mạnh mẽ của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến và được các nhà nghiên cứu dựa vào rất nhiều khi tiến hành xu hướng. phân tích. Để trích dẫn một ví dụ về ứng dụng của nó, hệ số này có thể suy ngẫm về câu hỏi sau: nếu một người phụ nữ mang thai vào một ngày nhất định, khả năng cô ấy sẽ sinh con vào một ngày cụ thể trong tương lai là bao nhiêu? Trong trường hợp này, chỉ số này nhằm mục đích tính toán mối tương quan giữa hai sự kiện liên quan: thụ thai và sinh nở.

Hiểu về hệ số xác định

Hệ số xác định là một phép đo được sử dụng để giải thích mức độ biến thiên của một yếu tố có thể gây ra bởi mối quan hệ của nó với một yếu tố liên quan khác. Mối tương quan này, được gọi là “mức độ phù hợp,” được biểu thị dưới dạng một giá trị giữa 0,0 và 1,0. Giá trị 1,0 biểu thị sự phù hợp hoàn hảo và do đó, đây là mô hình có độ tin cậy cao cho các dự báo trong tương lai, trong khi giá trị 0,0 sẽ cho biết phép tính hoàn toàn không mô hình hóa dữ liệu chính xác. Tuy nhiên, giá trị 0,20 chẳng hạn cho thấy rằng 20% ​​biến phụ thuộc được dự đoán bởi biến độc lập, trong khi giá trị 0,50 cho thấy 50% biến phụ thuộc được dự đoán bởi biến độc lập, v.v.

Vẽ đồ thị hệ số xác định

Trên biểu đồ, mức độ phù hợp đo khoảng cách giữa một đường vừa khớp và tất cả các điểm dữ liệu nằm rải rác trong biểu đồ. Tập hợp dữ liệu chặt chẽ sẽ có một dòng hồi quy gần đúng đến các điểm và có mức độ phù hợp cao, nghĩa là khoảng cách giữa dòng và dữ liệu là nhỏ. Mặc dù mức độ phù hợp tốt có R2 gần bằng 1, nhưng chỉ riêng con số này không thể xác định liệu các điểm dữ liệu hoặc dự đoán có bị sai lệch hay không. Nó cũng không cho các nhà phân tích biết liệu hệ số của giá trị xác định về bản chất là tốt hay xấu. Người dùng tùy ý đánh giá ý nghĩa của mối tương quan này và cách nó có thể được áp dụng trong bối cảnh phân tích xu hướng trong tương lai.

Phân tích tài chính

Khái niệm phân tích kỹ thuật nâng cao

Các tỷ số tài chính

Phân tích cơ bản

Phân tích định lượng

Hướng dẫn về quỹ tương hỗ

Hệ số xác định

Hệ số xác định là phép đo thống kê kiểm tra xem sự khác biệt trong một biến có thể được giải thích như thế nào bằng sự khác biệt trong biến thứ hai, khi dự đoán kết quả của một sự kiện nhất định. Nói cách khác, hệ số này, t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *