Giá trị bên ngoài là gì?

Giá trị bên ngoài: Định nghĩa, Cách tính toán và Ví dụ
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do Joh

Giá trị bên ngoài: Định nghĩa, Cách tính toán và Ví dụ

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Giá trị bên ngoài đo lường sự khác biệt giữa giá thị trường của một tùy chọn, được gọi là phí và giá trị của nó giá trị nội tại. Giá trị bên ngoài cũng là một phần giá trị đã được gán cho một quyền chọn bởi các yếu tố khác ngoài giá của tài sản cơ bản. Đối lập với giá trị bên ngoài là giá trị bên trong, là giá trị cố hữu của một tùy chọn.

Khái niệm cơ bản về giá trị bên ngoài

Giá trị bên ngoài và giá trị bên trong, bao gồm chi phí hoặc phí bảo hiểm của một tùy chọn. Giá trị nội tại là chênh lệch giữa giá của chứng khoán cơ bản và giá thực hiện của quyền chọn khi quyền chọn là bằng tiền.

Ví dụ: nếu quyền chọn mua có giá thực hiện là 20 đô la và cổ phiếu cơ sở đang giao dịch ở mức 22 đô la, thì quyền chọn đó có giá trị nội tại là 2 đô la. Tùy chọn thực tế có thể giao dịch ở mức 2,5 đô la, do đó, 0,5 đô la bổ sung là giá trị bên ngoài.

Nếu quyền chọn mua có giá trị khi giá của chứng khoán cơ bản được giao dịch thấp hơn giá thực hiện, thì phí bảo hiểm của quyền chọn chỉ bắt nguồn từ giá trị bên ngoài. Ngược lại, nếu quyền chọn bán có giá trị khi giá của chứng khoán cơ sở được giao dịch cao hơn giá thực hiện, thì quyền chọn phí bảo hiểm chỉ bao gồm giá trị bên ngoài của nó.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bên ngoài

Giá trị bên ngoài còn được gọi là “giá trị thời gian” vì thời gian còn lại cho đến khi hợp đồng quyền chọn hết hạn là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến phí quyền chọn. Trong những trường hợp bình thường, một hợp đồng sẽ mất giá trị khi nó đến gần ngày hết hạn vì có ít thời gian hơn để chứng khoán cơ sở di chuyển thuận lợi. Ví dụ: quyền chọn còn một tháng nữa mới hết hạn hết tiền sẽ có nhiều giá trị bên ngoài hơn đó là tùy chọn hết tiền còn một tuần nữa mới hết hạn.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị bên ngoài là sự biến động ngụ ý. Độ biến động ngụ ý đo lường số tiền mà một tài sản cơ sở có thể di chuyển trong một khoảng thời gian xác định. Nếu sự biến động ngụ ý tăng lên, giá trị bên ngoài sẽ tăng lên. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua một quyền chọn mua với mức biến động ngụ ý hàng năm là 20% và mức biến động ngụ ý đó tăng lên 30% vào ngày hôm sau, thì giá trị bên ngoài sẽ tăng lên.

Ví dụ về giá trị bên ngoài

Giả sử một nhà giao dịch mua quyền chọn bán đối với cổ phiếu XYZ. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 50 đô la và nhà giao dịch mua quyền chọn bán với giá thực hiện là 45 đô la với giá 3 đô la. Nó hết hạn sau năm tháng.

Tại thời điểm mua, quyền chọn đó không có giá trị nội tại vì giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện của quyền chọn bán. Giả sử sự biến động ngụ ý và giá của cổ phiếu không đổi, khi ngày hết hạn đến gần, phí quyền chọn sẽ chuyển sang 0 đô la.

Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá thực hiện quyền chọn là 45 đô la, thì quyền chọn sẽ có giá trị nội tại. Ví dụ: nếu cổ phiếu giảm xuống còn 40 đô la, quyền chọn có giá trị nội tại là 5 đô la. Nếu vẫn còn thời gian cho đến khi quyền chọn hết hạn, thì quyền chọn đó có thể giao dịch với giá 5,5 đô la, 6 đô la hoặc hơn, vì vẫn còn giá trị bên ngoài.

Giá trị nội tại không có nghĩa là lợi nhuận. Nếu cổ phiếu giảm xuống còn 40 đô la và tùy chọn hết hạn, thì tùy chọn này có giá trị là 5 đô la vì giá trị nội tại của nó. Nhà giao dịch đã trả 3 đô la cho quyền chọn, vì vậy lợi nhuận là 2 đô la trên mỗi cổ phiếu, không phải 5 đô la.

Chiến lượcGiá trị bên ngoài: Định nghĩa, Cách tính toán và Ví dụ
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do Joh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *