Hoán đổi rủi ro cơ sở bằng không (ZEBRA) là gì?

Hoán đổi rủi ro cơ bản bằng không (ZEBRA)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and S

Hoán đổi rủi ro cơ bản bằng không (ZEBRA)

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư, hưu trí, bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính.

Hoán đổi rủi ro cơ bản bằng 0 (ZEBRA) là một hoán đổi lãi suất giữa một đô thị và một trung gian tài chính. Hoán đổi là một thỏa thuận với hai bên đối tác, trong đó một bên trả cho bên kia lãi suất cố định và nhận lãi suất thả nổi.

Khoản hoán đổi cụ thể này được coi là không có rủi ro vì thành phố nhận được lãi suất thả nổi bằng với lãi suất thả nổi đối với nghĩa vụ nợ của mình, nghĩa là không có rủi ro cơ bản với giao dịch. ZEBRA còn được gọi là “hoán đổi hoàn hảo” hoặc “hoán đổi lãi suất thực”.

Hiểu về Hoán đổi rủi ro cơ sở bằng không (ZEBRA)

ZEBRA yêu cầu chính quyền đô thị thanh toán lãi suất cố định trên một số tiền gốc cụ thể cho trung gian tài chính . Đổi lại, họ nhận được lãi suất thả nổi từ trung gian tài chính. Lãi suất thả nổi nhận được bằng với lãi suất thả nổi trên nợ chưa thanh toán do chính quyền đô thị ban hành cho công chúng .

Rủi ro cơ sở là rủi ro tài chính mà các khoản đầu tư bù đắp trong chiến lược phòng ngừa rủi ro sẽ không gặp giá thay đổi theo các hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Mối tương quan không hoàn hảo này giữa hai khoản đầu tư tạo ra khả năng lãi hoặc lỗ vượt mức trong chiến lược phòng ngừa rủi ro, do đó làm tăng thêm rủi ro cho vị thế. ZEBRA không có rủi ro như vậy.

Các thành phố sử dụng các loại giao dịch hoán đổi này để quản lý rủi ro vì giao dịch hoán đổi tạo ra dòng tiền ổn định hơn. Nếu lãi suất thả nổi đối với khoản nợ của họ tăng lên, thì lãi suất thả nổi mà họ nhận được từ hợp đồng hoán đổi ZEBRA cũng tăng lên. Điều này giúp tránh tình trạng lãi suất của khoản nợ tăng lên nhưng khoản lãi suất cao hơn đó không được bù đắp bằng các khoản thanh toán lãi suất sắp tới.

Thành phố luôn trả lãi suất cố định trong một giao dịch hoán đổi ZEBRA. Đây là điều cho phép họ giữ dòng tiền ổn định; họ biết số tiền họ sẽ chi trả và cũng biết rằng lãi suất thả nổi mà họ phải trả sẽ được bù đắp bằng lãi suất thả nổi mà họ nhận được.

Các giao dịch hoán đổi ZEBRA được giao dịch không cần kê đơn (OTC) và có thể với bất kỳ số tiền nào đã thỏa thuận bởi chính quyền đô thị và tổ chức tài chính đối tác.

Ví dụ về Hoán đổi rủi ro cơ bản bằng không (ZEBRA)

Giả sử một đô thị có khoản nợ lãi suất thả nổi trị giá 10 triệu đô la được phát hành ở lãi suất cơ bản cộng thêm 1% , với lãi suất cơ bản là 2%. Thành phố đồng ý trả một tỷ lệ cố định 3,1% cho một trung gian tài chính trong thời hạn mà các bên đã thỏa thuận. Đổi lại, thành phố nhận được các khoản thanh toán lãi suất thả nổi bằng lãi suất cơ bản cộng với 1% từ tổ chức tài chính.

Bất kể điều gì xảy ra với lãi suất trong tương lai, lãi suất thả nổi nhận được sẽ bằng với lãi suất thả nổi mà thành phố phải trả cho khoản nợ của họ. Đây là lý do tại sao nó được gọi là hoán đổi rủi ro cơ bản bằng không.

Tuy nhiên, một bên vẫn có thể có lợi hơn. Nếu lãi suất tăng, điều này sẽ có lợi cho thành phố vì họ đang trả một mức lãi suất cố định. Ngoài ra, nếu lãi suất giảm, đô thị sẽ tồi tệ hơn. Điều này là do họ sẽ phải trả mức lãi suất cố định cao hơn trong khi thay vào đó, họ có thể chỉ cần trả trực tiếp mức lãi suất thấp hơn cho khoản nợ của mình.

Mặc dù có khả năng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng các thành phố vẫn tham gia vào các thỏa thuận như vậy vì mục tiêu chính của họ là ổn định chi phí nợ chứ không đặt cược vào biến động lãi suất. Sau cùng nếu không thể chi trả các khoản nợ của mình, bạn có thể liên hệ với các dịch vụ chuyển tiền quốc tế review.com.vn để vay từ các nguồn uy tín.

Công cụ giao dịch

Lãi suất

Quyền chọn và phái sinh

Khái niệm cơ bản về đầu tư

Chiến lược nâng caoHoán đổi rủi ro cơ bản bằng không (ZEBRA)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *