Danh mục Tài chính

Máy tính ngân sách

Hãy sử dụng máy tính ngân sách để lên kế hoạch cho mục tiêu tiết kiệm và quản lý chi tiêu của bạn. Những yếu tố tính toán ngân sách Thu nhập: tổng thu nhập, bao gồm mọi khoản thu…

Tài khoản tiết kiệm là gì?

Nói một cách đơn giản, tài khoản tiết kiệm là một dịch vụ do ngân hàng cung cấp, cho phép bạn lưu vừa lưu trữ tiền của mình, vừa hưởng lãi từ số tiền của mình. Hãy tìm hiểu thêm…

Lên kế hoạch nghỉ hưu

Ngay cả khi bạn thực sự yêu công việc của mình, thì thời khắc nghỉ hưu rồi cũng sẽ đến. Tới lúc đó, bạn sẽ cần phải có sẵn một kế hoạch tài chính nghỉ hưu thật thiết thực. Cách…