Chỉ số ZEW về tâm lý kinh tế là gì?

ZEW Chỉ báo Tâm lý Kinh tế
Clay Halton là Biên tập viên tại Investopedia và đã làm việc trong lĩnh vực xuất bản tài chính hơn ba năm. Anh chủ yếu viết và biên tập nội dung tài chính cá nhân, tập trung vào tài chính LGBTQ.

Chỉ số t

ZEW Chỉ báo Tâm lý Kinh tế

Clay Halton là Biên tập viên tại Investopedia và đã làm việc trong lĩnh vực xuất bản tài chính hơn ba năm. Anh chủ yếu viết và biên tập nội dung tài chính cá nhân, tập trung vào tài chính LGBTQ.

Chỉ số tâm lý kinh tế của ZEW là một chỉ báo tâm lý đơn giản được tạo ra từ Thị trường tài chính ZEW hàng tháng Sự khảo sát. Khảo sát thị trường tài chính của ZEW là sự tổng hợp ý kiến ​​của khoảng 350 các nhà kinh tế học và các nhà phân tích về tương lai kinh tế của Đức trong trung hạn. ZEW là viết tắt của Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, có nghĩa là Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Âu.

Hiểu Chỉ báo ZEW về Tình cảm Kinh tế

Khảo sát thị trường tài chính ZEW bao gồm một số lĩnh vực, ngành và khu vực, nhưng chỉ những câu hỏi liên quan cụ thể đến nền kinh tế Đức mới được sử dụng để tạo ra Chỉ số tâm lý kinh tế của ZEW. Từ dữ liệu này, một chỉ báo đơn giản được đưa ra cho thấy sự khác biệt giữa số lượng nhà phân tích tâm lý tăng giá nền kinh tế Đức so với những nền kinh tế giảm giá. Nếu kết quả là một tỷ lệ phần trăm âm, điều đó có nghĩa là phần lớn các nhà phân tích đang theo xu hướng giảm giá. Nếu kết quả là dương, điều đó có nghĩa là phần lớn đang tăng giá.

Ví dụ: nếu 20% số người được hỏi cho rằng tình hình kinh tế Đức sẽ xấu đi, 30% cho rằng tình hình kinh tế sẽ không thay đổi và 50% cho rằng tình hình sẽ được cải thiện, thì Chỉ số ZEW về Tâm lý Kinh tế sẽ có giá trị dương là 20. Điều này là một kết quả lạc quan và gợi ý rằng các chuyên gia tài chính nhìn thấy những dấu hiệu tích cực cho sự tăng trưởng trong trung hạn.

Vì đây là một chỉ báo tình cảm nên việc đọc hai chữ số không phải là hiếm. Ví dụ, vào năm 2018, Chỉ số Tâm lý Kinh tế của ZEW đã chuyển từ mức dương 20,4 xuống -25 trong khoảng thời gian bảy tháng. Trong thời gian này, tăng trưởng kinh tế của Đức đã chậm lại từ 2,2% năm 2017 xuống còn 1,5% vào năm 2018, nhưng tác động lên Chỉ báo tâm lý kinh tế ZEW đã phần nào phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự suy giảm này—như các chỉ báo tâm lý đã biết.

Chỉ số tình cảm

Các chỉ số tâm lý kinh tế là một phương tiện phổ biến để đánh giá và dự báo các xu hướng trong nền kinh tế. Nhiều lý thuyết kinh tế khác nhau ủng hộ việc sử dụng các chỉ số như vậy, mặc dù chúng có thể rất khác nhau trong các giả định và kết luận của chúng.

Những điều này bao gồm Kinh tế học Keynes, tập trung vào tâm lý nhà đầu tư và người tiêu dùng với tư cách là động lực (về cơ bản là phi lý) lực lượng của suy thoái kinh tếchu kỳ kinh doanhthuyết kỳ vọng hợp lý, với khẳng định rằng những người tham gia thị trường nói chung sử dụng tất cả các thông tin kinh tế có sẵn và phù hợp kết hợp với sự hiểu biết ít nhiều chính xác về cấu trúc của nền kinh tế để hình thành một cách hiệu quả những kỳ vọng hợp lý về các xu hướng kinh tế trong tương lai.

Các chỉ số cảm tính thường ở dạng khảo sát ý kiến ​​hoặc ý định đối với các hành động và xu hướng kinh tế trong tương lai giữa các nhóm người khác nhau trong nền kinh tế. Bằng cách khảo sát số lượng lớn người, các chỉ số cảm tính hướng đến việc tận dụng sự khôn ngoan của đám đông. Đây là ý kiến ​​cho rằng mặc dù các cá nhân có thể thường mắc sai lầm, nhưng suy nghĩ trung bình của một số lượng lớn người sẽ tổng hợp nhiều thông tin phân tán hơn và có khả năng chính xác hơn.

Các nhóm được khảo sát có thể bao gồm các nhà đầu tư, CEO, giám đốc chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên cho vay của ngân hàng hoặc người tiêu dùng. Ví dụ: một cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng có thể hỏi một mẫu người tiêu dùng xem họ có cảm thấy lạc quan về nền kinh tế hay không và liệu họ có kế hoạch thực hiện bất kỳ giao dịch mua lớn nào trong sáu tháng tới hay không. Một số chỉ số được nhắm mục tiêu đến những người tham gia chính, những người trực tiếp thúc đẩy thị trường, chẳng hạn như người tiêu dùng và nhà đầu tư, và một số, như Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW, được nhắm mục tiêu đến các chuyên gia, những người được kỳ vọng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn mức trung bình về các xu hướng kinh tế trong tương lai.< /p>

Dữ liệu Đằng sau Chỉ số ZEW về Tình cảm Kinh tế

Như đã đề cập, Chỉ số Cảm tính Kinh tế của ZEW tổng hợp cảm tính của khoảng 350 nhà kinh tế học và nhà phân tích để hiểu được tương lai kinh tế của Đức. Những chuyên gia này đến từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm và bộ phận tài chính của các tập đoàn được chọn. Họ được hỏi về kỳ vọng của họ trong sáu tháng tới, liên quan đến nền kinh tế nói chung, tỷ lệ lạm phát, lãi suất , thị trường chứng khoán, tỷ giá hối đoái và giá dầu.

Bản thân Chỉ số được tính bằng tỷ lệ phần trăm chuyên gia lạc quan về nền kinh tế Đức trong sáu tháng tới trừ đi tỷ lệ phần trăm những người bi quan về nền kinh tế Đức trong khoảng thời gian đó.

Ngoài các câu hỏi về nền kinh tế Đức, Khảo sát thị trường tài chính ZEW bao gồm tương lai kinh tế của một số quốc gia và khu vực khác, bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp và Ý.

ZEW. “Khảo sát thị trường tài chính của ZEWZEW Chỉ báo Tâm lý Kinh tế
Clay Halton là Biên tập viên tại Investopedia và đã làm việc trong lĩnh vực xuất bản tài chính hơn ba năm. Anh chủ yếu viết và biên tập nội dung tài chính cá nhân, tập trung vào tài chính LGBTQ.

Chỉ số t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *