Chênh lệch không biến động (Chênh lệch Z) là gì?

Công thức và cách tính Chênh lệch không biến động (Z-Spread)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối

Công thức và cách tính Chênh lệch không biến động (Z-Spread)

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Mức chênh lệch không biến động (Z-spread) là mức chênh lệch không đổi làm cho giá của chứng khoán bằng với giá trị hiện tại của dòng tiền khi cộng với lợi suất tại mỗi điểm trên lãi suất giao ngay Đường cong trái phiếu kho bạc nơi nhận dòng tiền. Nói cách khác, mỗi dòng tiền được chiết khấu theo tỷ giá giao ngay của Kho bạc thích hợp cộng với Z-spread. Mức chênh lệch Z còn được gọi là mức chênh lệch tĩnh.

Công thức và phép tính cho Chênh lệch không biến động

Để tính toán mức chênh lệch Z, nhà đầu tư phải lấy lãi suất giao ngay của Kho bạc tại mỗi kỳ hạn liên quan, cộng mức chênh lệch Z vào tỷ lệ này, sau đó sử dụng tỷ lệ kết hợp này làm tỷ lệ chiết khấu để tính giá của trái phiếu. Công thức tính mức chênh lệch Z là:
P


=
C


1

(


1


r


1
z2)
2


N
C


2

(


1


r


2
z2)
2


N
C


N

(


1


r


N
z2)
2


Nở đâu:
P


=


Giá hiện tại của trái phiếu cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào

C


x=


Thanh toán trái phiếu phiếu giảm giá

r


x=


Tỷ giá giao ngay tại mỗi kỳ hạn
z


=


Z-lây lan
N


=


Khoảng thời gian có liên quanstarted{aligned}
< span/>< /span>

P< span>=< span>(1 2

r< span>1
Z

)
2n
C< span>1

< span/>(1 2

r< span>2
Z

)
2n
C< span>2

< span/>(1 2

r< span>n
Z

)
2n
C< span>nở đâu:

P=< span>Giá hiện tại của trái phiếu cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào

Cx
=Thanh toán trái phiếu phiếu giảm giá

rx
=Tỷ giá giao ngay tại mỗi kỳ hạn

Z=Z- lây lan

n=Thời gian có liên quan khoảng thời gian


Ví dụ: giả sử một trái phiếu hiện có giá $104,90. Nó có ba dòng tiền trong tương lai: khoản thanh toán 5 đô la vào năm tới, khoản thanh toán 5 đô la trong hai năm kể từ bây giờ và tổng khoản thanh toán cuối cùng là 105 đô la trong ba năm. Lãi suất giao ngay của Kho bạc tại các mốc một, hai và ba năm là 2,5%, 2,7% và 3%. Công thức sẽ được thiết lập như sau:


$


104,90


=
$


5

(


1

2,5


%z2)
2


×


1
$


5

(


1

2.7


%z2)
2


×


2


$


105

(


1

3


%z2)
2


×


3


begin{aligned} $104,90 =


< span/>(1 2

2.7% Z
)
2×2< /span>
$5

< span>(1 2

3% Z
)
2×3< /span>
$10< /span>5


Với mức chênh lệch Z chính xác, điều này đơn giản hóa thành:


$


104,90


=


$


4,87$


4,72$


95,32begin{aligned} $104,90 = $4,87 $4,72 $95,32 end{aligned}


$ 104.90=$4.8 7 $4. 72 $955 span>.32

Điều này ngụ ý rằng mức chênh lệch Z bằng 0,25% trong ví dụ này.

Chênh lệch không biến động (chênh lệch Z) có thể cho bạn biết điều gì

Cách tính mức chênh lệch Z khác với cách tính mức chênh lệch danh nghĩa. Phép tính chênh lệch danh nghĩa sử dụng một điểm trên đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc (không phải đường cong lãi suất trái phiếu kho bạc) để xác định mức chênh lệch tại một điểm duy nhất sẽ bằng giá trị hiện tại của dòng tiền của chứng khoán với giá của nó.

Chênh lệch giá không biến động (Z-spread) giúp các nhà phân tích khám phá liệu có sự chênh lệch về giá trái phiếu hay không. Bởi vì Z-spread đo lường mức chênh lệch mà một nhà đầu tư sẽ nhận được trên toàn bộ đường cong lợi tức của Kho bạc, nên nó giúp các nhà phân tích định giá chứng khoán thực tế hơn thay vì chỉ số một điểm, chẳng hạn như ngày đáo hạn.

Chiến lược nâng caoCông thức và cách tính Chênh lệch không biến động (Z-Spread)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *