Chiến lược đầu tư cân bằng là gì?

Chiến lược đầu tư cân bằng: Định nghĩa và ví dụ
Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​

Chiến lược đầu tư cân bằng: Định nghĩa và ví dụ

Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư, hưu trí, bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính.

Chiến lược đầu tư cân bằng kết hợp các loại tài sản trong một danh mục đầu tư nhằm cố gắng cân bằng rủi ro và lợi nhuận. Thông thường, danh mục đầu tư cân bằng được phân chia giữa cổ phiếu và trái phiếu, bằng nhau hoặc có độ nghiêng nhẹ, chẳng hạn như 60% trong cổ phiếu và 40% trong trái phiếu. Danh mục đầu tư cân bằng cũng có thể duy trì một lượng nhỏ tiền mặt hoặc thành phần thị trường tiền tệ cho mục đích thanh khoản.

Tìm hiểu Chiến lược Đầu tư Cân bằng

Có nhiều cách khác nhau để tập hợp danh mục đầu tư, tùy thuộc vào sở thích và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Một mặt của quang phổ là các chiến lược nhằm mục đích bảo toàn vốnthu nhập hiện tại. Chúng thường bao gồm các khoản đầu tư an toàn nhưng có năng suất thấp, chẳng hạn như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu cấp độ đầu tư, công cụ thị trường tiền tệ và một số cổ phiếu blue-chip trả cổ tức. Những chiến lược như vậy phù hợp với những nhà đầu tư quan tâm đến việc bảo toàn số vốn họ đã có và ít quan tâm đến việc tăng số vốn đó.

Ở đầu bên kia của quang phổ là các chiến lược hướng đến tăng trưởng. Những chiến lược tích cực hơn này thường liên quan đến tỷ trọng cổ phiếu cao hơn, bao gồm các công ty vốn hóa nhỏ. Nếu bao gồm các công cụ thu nhập cố định, chúng có thể có xếp hạng tín dụng thấp hơn hoặc kém an toàn hơn nhưng mang lại lợi tức cao hơn, chẳng hạn như trong trường hợp trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu doanh nghiệp có năng suất cao hơn. Chiến lược tăng trưởng phù hợp với các nhà đầu tư trẻ tuổi có khả năng chấp nhận rủi ro cao, những người sẵn sàng chấp nhận biến động ngắn hạn lớn hơn để đổi lấy lợi nhuận dài hạn dự kiến ​​tốt hơn.

Các nhà đầu tư nằm giữa hai phe này có thể lựa chọn chiến lược đầu tư cân bằng. Điều này sẽ bao gồm việc pha trộn các cách tiếp cận bảo thủ và tích cực. Ví dụ: một danh mục đầu tư cân bằng có thể bao gồm 25% cổ phiếu blue-chip trả cổ tức cổ tức, 25% nhỏ -cổ phiếu vốn hóa, trái phiếu chính phủ xếp hạng AAA 25% và trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng đầu tư 25%. Mặc dù các tham số chính xác có thể được tinh chỉnh, nhưng hầu hết các nhà đầu tư cân bằng sẽ tìm kiếm lợi nhuận vừa phải trên vốn của họ, cùng với khả năng bảo toàn vốn cao.

Trước đây, các nhà đầu tư sẽ cần tập hợp danh mục đầu tư của mình theo cách thủ công bằng cách mua các khoản đầu tư riêng lẻ. Ngoài ra, họ phải dựa vào các chuyên gia như cố vấn đầu tư hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua các tổ chức tài chính của họ. Ngày nay, các nền tảng đầu tư tự động cho phép các nhà đầu tư tự động đầu tư vào một số chiến lược được sắp xếp theo mức độ chấp nhận rủi ro. Quá trình phân bổ danh mục đầu tư dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Khi xác định nên chọn chiến lược nào, điều quan trọng là các nhà đầu tư không chỉ xem xét khả năng chịu rủi ro khách quan của họ, chẳng hạn như giá trị tài sản ròng và thu nhập, mà còn cả khả năng chấp nhận rủi ro chủ quan của họ.

Quỹ cân bằng

Một quỹ cân bằng là một quỹ tương hỗ có cả thành phần cổ phiếu và trái phiếu, cũng như một thành phần thị trường tiền tệ nhỏ trong một danh mục đầu tư. Nói chung, các quỹ này dính vào một hỗn hợp tương đối cố định giữa cổ phiếu và trái phiếu, chẳng hạn như 60/40 cổ phiếu đối với trái phiếu. Các quỹ tương hỗ cân bằng có các khoản nắm giữ được cân bằng giữa vốn chủ sở hữu và nợ, với mục tiêu nằm giữa tăng trưởng và thu nhập. Điều này dẫn đến cái tên “quỹ cân bằng.”

Quỹ tương hỗ cân bằng hướng đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự kết hợp giữa an toàn, thu nhập và sự tăng giá vốn< /a>. Thông thường, những người về hưu hoặc nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp sẽ sử dụng các quỹ cân bằng để tăng trưởng lành mạnh và thu nhập bổ sung. Hợp phần cổ phiếu giúp ngăn chặn sự xói mòn sức mua và đảm bảo việc bảo quản lâu dài những quả trứng dành cho người hưu trí.

Ví dụ về Chiến lược Đầu tư Cân bằng

Trishia là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở độ tuổi ngoài 20. Cô ấy mới tham gia đầu tư và có khoảng 10.000 đô la để đầu tư. Mặc dù Trishia dự định trả trước trong vòng vài năm tới, nhưng cô ấy không có nhu cầu vốn đầu tư ngay lập tức và có thể hoãn việc rút vốn cho đến thời điểm thuận lợi hơn trong trường hợp thị trường đột ngột suy giảm.

Nói một cách khách quan, tuổi trẻ và hoàn cảnh tài chính của Trishia giúp cô có một vị trí thuận lợi để áp dụng một chiến lược đầu tư tương đối mạo hiểm nhưng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn cao. Tuy nhiên, với khả năng chấp nhận rủi ro chủ quan của mình, cô chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Khi sử dụng nền tảng đầu tư trực tuyến, Trishia quyết định sử dụng chiến lược đầu tư cân bằng với tỷ lệ phân chia 50/50 giữa thu nhập cố định và chứng khoán vốn. Chứng khoán có thu nhập cố định bao gồm chủ yếu là trái phiếu chính phủ cấp cao, cùng với một số loại được xếp hạng cao. trái phiếu doanh nghiệp. Cổ phiếu bao gồm cổ phiếu blue-chip, tất cả đều nổi tiếng về thu nhập ổn định và chi trả cổ tức.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm cả khả năng mất tiền gốc.

Hướng dẫn về quỹ tương hỗ

ETF

Chiến lược giao dịch chứng khoánChiến lược đầu tư cân bằng: Định nghĩa và ví dụ
Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *