Chủ Nghĩa Bình Đẳng Là Gì?

Chủ nghĩa quân bình: Định nghĩa, Ý tưởng và Các loại

Chủ nghĩa bình quân là một quan điểm triết học nhấn mạnh sự bình đẳng và đối xử bình đẳng giữa các giới tính, tôn giáo, tình trạng kinh tế và quan điểm chính trị. Chủ nghĩa quân bình có

Chủ nghĩa quân bình: Định nghĩa, Ý tưởng và Các loại

Chủ nghĩa bình quân là một quan điểm triết học nhấn mạnh sự bình đẳng và đối xử bình đẳng giữa các giới tính, tôn giáo, tình trạng kinh tế và quan điểm chính trị. Chủ nghĩa quân bình có thể tập trung vào bất bình đẳng thu nhập và phân phối, đây là những ý tưởng ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều nền kinh tế và các hệ thống chính trị. Chủ nghĩa bình đẳng cũng xem xét cách các cá nhân được đối xử theo pháp luật.

Karl Marx đã sử dụng chủ nghĩa quân bình làm điểm khởi đầu trong việc tạo ra Triết học MácJohn Locke được coi là chủ nghĩa bình đẳng khi ông đề xuất rằng các cá nhân có các quyền tự nhiên.

Hiểu Chủ Nghĩa Bình Đẳng

Một trong những nguyên lý chính của chủ nghĩa bình đẳng là tất cả mọi người về cơ bản đều bình đẳng. Mọi người cần được đối xử bình đẳng và có cơ hội cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng trong xã hội, bất kể giới tính, chủng tộc hay tôn giáo của họ.

Chủ nghĩa bình đẳng có thể được xem xét từ góc độ xã hội xem xét các cách giảm thiểu bất bình đẳng kinh tế hoặc từ góc độ chính trị xem xét các cách đảm bảo đối xử bình đẳng và quyền của các nhóm người khác nhau.

Các loại chủ nghĩa quân bình

Các nhà triết học chia chủ nghĩa quân bình thành nhiều loại.


Những người ủng hộ chủ nghĩa quân bình về kinh tế hoặc chủ nghĩa quân bình về vật chất tin rằng mọi thành viên trong xã hội nên có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận của cải và khả năng kiếm tiền, cho dù đó là thông qua đầu tư, nỗ lực kinh doanh hay thu nhập từ việc làm và điều này sẽ dẫn đến việc mọi người đều có mức thu nhập và tiền như nhau. Lối suy nghĩ này tạo nên nền tảng cho chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội.

Mọi người đều có thể bắt đầu kinh doanh và mang đến cơ hội kiếm tiền. doanh nhân thường sẽ tìm kiếm nguồn tài chính và đầu tư vốn vào một doanh nghiệp kinh doanh. Trong khi đó, khách hàng có cơ hội bình đẳng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Họ có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn phản hồi về giá cả và chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty để đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt.

Một số điều hạn chế chủ nghĩa bình quân kinh tế trong xã hội thị trường tự do. Cung tiền, lạm phát, thiếu việc làm và giá tiêu dùng có thể hạn chế hoạt động kinh tế đối với những người thiếu của cải. Các ràng buộc pháp lý cũng ảnh hưởng đến chủ nghĩa bình đẳng kinh tế.


Chủ nghĩa bình đẳng về kinh tế trong thị trường tự do là niềm tin rằng mọi người nên có cơ hội bình đẳng để trở nên giàu có bằng cách đầu tư và hỗ trợ tinh thần kinh doanh cũng như việc làm.

Chủ nghĩa bình đẳng về pháp lý là nguyên tắc mọi người đều phải tuân theo luật như nhau, nghĩa là không nhóm nào có sự bảo vệ pháp lý duy nhất đối với nhóm khác.

Chủ nghĩa bình đẳng về mặt đạo đức là ý tưởng cho rằng tất cả mọi người phải có sự tôn trọng và quan tâm như nhau đối với mọi người khác. Đó là ý tưởng rằng nhân loại được kết nối và mọi người đều xứng đáng có quyền con người. Tất nhiên, định nghĩa về sự tôn trọng bình đẳng hoặc sự công bằng có thể khác nhau và tùy thuộc vào từng cá nhân, khiến việc thực thi chủ nghĩa bình đẳng thực sự trở nên khó khăn.

Những người tin vào chủ nghĩa bình đẳng chính trị tán thành nền dân chủ, đòi hỏi mọi người đều có vị thế bình đẳng đối với quyền lực chính phủ.

Chủ nghĩa bình đẳng chính trị cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền lực xã hội hoặc ảnh hưởng như nhau đối với chính trị trong công việc, chính phủ và cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, hiệu trưởng có quyền đối với giáo viên và nhân viên của họ để đưa ra lựa chọn cho trường học và cấp lớp. Tuy nhiên, dưới chủ nghĩa bình đẳng chính trị, mọi nhà giáo dục ở trường sẽ có cùng một mức độ thẩm quyền và quyền lực.

Chủ nghĩa bình đẳng chủng tộc là ý tưởng cho rằng mọi người nên tôn trọng nhau như nhau bất kể chủng tộc hay sắc tộc của họ.

Chủ nghĩa bình đẳng giới tin rằng nam giới và phụ nữ, bất kể giới tính của họ, đều bình đẳng và phải được đối xử như vậy.

Chủ nghĩa bình đẳng giới ủng hộ các quyền, vai trò và trách nhiệm bình đẳng giữa nam và nữ. Nó không ủng hộ ý tưởng rằng có “công việc của phụ nữ” và “công việc của nam giới” hoặc vai trò cụ thể của giới trong kinh doanh và gia đình. Trong một xã hội có chủ nghĩa bình đẳng giới trong các gia đình, cha mẹ đóng vai trò bình đẳng trong cấu trúc gia đình.


Chủ nghĩa quân bình có giống Chủ nghĩa xã hội không?

Không chính xác. Tóm lại, chủ nghĩa xã hội là một hệ thống kinh tế và chính trị đưa ra một loạt ý tưởng cụ thể về cách xã hội có thể đạt được chủ nghĩa bình đẳng.

Xã hội bình đẳng là gì?

Trong một xã hội bình đẳng, tất cả mọi người đều được coi là bình đẳng, bất kể giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay tuổi tác. Không có hệ thống giai cấp trong một xã hội bình đẳng nhưng có khả năng tiếp cận thu nhập và của cải tương đối bình đẳng. Một số xã hội bình đẳng hơn những xã hội khác, và một số lĩnh vực của chủ nghĩa bình đẳng là một phần của nền kinh tế, chính trị và luật pháp.

Xã hội bình đẳng nhất là gì?

Không có dữ liệu về “xã hội bình đẳng nhất” trên thế giới, nhưng xét về bất bình đẳng kinh tế, các quốc gia Châu Âu Slovenia, Cộng hòa Séc và Slovakia được xếp hạng là có ít bất bình đẳng giàu nghèo nhất vào năm 2022.

Bình đẳng và công bằng có giống nhau không?

Không. Bình đẳng có nghĩa là cung cấp cho tất cả mọi người nguồn lực hoặc cơ hội chính xác như nhau. Công bằng liên quan đến việc cung cấp cho mỗi người các nguồn lực và cơ hội mà họ cần để đạt được kết quả bình đẳng cho mọi người.

Chủ nghĩa nữ quyền khác với chủ nghĩa quân bình như thế nào?

Chủ nghĩa nữ quyền và chủ nghĩa bình đẳng có những khía cạnh giống nhau, nhưng chúng không giống nhau. Chủ nghĩa nữ quyền là niềm tin rằng sự phân biệt giới tính phải được xóa bỏ để nam giới và nữ giới được coi là bình đẳng. Chủ nghĩa bình đẳng là ý tưởng cho rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng và xứng đáng có quyền bình đẳng.

Tạp chí Dân số Thế giới. “Bất bình đẳng giàu nghèo theo quốc gia năm 2022.”

Chính phủChủ nghĩa quân bình: Định nghĩa, Ý tưởng và Các loại

Chủ nghĩa bình quân là một quan điểm triết học nhấn mạnh sự bình đẳng và đối xử bình đẳng giữa các giới tính, tôn giáo, tình trạng kinh tế và quan điểm chính trị. Chủ nghĩa quân bình có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *