Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP) là gì?

Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Son

Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP)

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư, hưu trí, bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính.

Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP) đề cập đến các quy trình xung quanh giao dịch chứng khoán không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nhất định để được giao dịch trên trao đổi. Quy định cho UTP được trình bày chi tiết trong Đạo luật đặc quyền giao dịch chưa niêm yết năm 1994.

Tìm hiểu Đặc quyền Giao dịch Chưa niêm yết (UTP)

UTP được phát triển nhằm giúp tăng tính thanh khoản của chứng khoán trên các thị trường không bao gồm các sàn giao dịch đã đăng ký. UTP cung cấp cho một số công ty khả năng giao dịch trên một sàn giao dịch mà không cần đáp ứng các yêu cầu bổ sung cần thiết cho mỗi sàn giao dịch chứng khoán quốc gia mà họ chọn niêm yết chứng khoán của mình. Trường hợp phổ biến nhất của giao dịch không niêm yết xảy ra với cổ phiếu cổ phiếu không kê đơn (OTC), còn được gọi là tờ màu hồng, có thể bao gồm cổ phiếu penny.

Trước đây, UTP đã được Ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC) cấp thông qua quy trình đăng ký. Tuy nhiên, Quốc hội năm 1994 đã ban hành Đạo luật Đặc quyền Thương mại Chưa niêm yết, thay đổi các thủ tục đối với UTP. Các điều khoản mới yêu cầu công ty cung cấp đợt phát hành chứng khoán và sàn giao dịch nơi chứng khoán được giao dịch phải phối hợp cùng nhau để đạt được ủy quyền cho UTP từ SEC.

Đạo luật đặc quyền giao dịch chưa niêm yết năm 1994

Đạo luật về đặc quyền giao dịch chưa niêm yết đã sửa đổi Đạo luật trao đổi chứng khoán năm 1934, đóng vai trò là cơ quan quản lý chính luật về các yêu cầu đối với thị trường thứ cấp giao dịch chứng khoán tại Hoa Kỳ.

Các điều khoản của Đạo luật đặc quyền giao dịch chưa niêm yết được trình bày chi tiết trong Tiêu đề 15 của Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 78(l)(f). Luật này cho phép bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào mở rộng UTP cho bất kỳ công ty nào đáp ứng các quy định cụ thể được nêu chi tiết trong Đạo luật. Công ty phải hoàn toàn tuân thủ các quy định trước phần (f) của Đạo luật chứng khoán năm 1934, trong đó thảo luận về các tiêu chuẩn cần thiết để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia.

Đạo luật đặc quyền giao dịch chưa niêm yết năm 1994 được phát triển dựa trên các nguyên tắc tìm cách thúc đẩy giao dịch thị trường công bằng và hiệu quả cũng như bảo vệ tất cả các bên liên quan. Do đó, mọi quyết định xung quanh UTP đều tìm cách cân nhắc và duy trì các nguyên tắc nhất định.

Các điều khoản chính của Đạo luật UTP bao gồm:

Hoa Kỳ Hội nghị. “H.R. 4535—Đạo luật về đặc quyền giao dịch không niêm yết năm 1994.”

Công cụ

Môi giới

GIÂY

GIÂY

Cổ phiếu

Kỳ thi Finra

Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP)
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Son

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *