Di cư là gì?

Di cư là gì? Định nghĩa, lý do và tác động kinh tế

Di cư là quá trình hoặc quá trình di dời của những người rời khỏi một quốc gia để đến cư trú ở một quốc gia khác. Mọi người di cư vì nhiều lý do, bao gồm tăng cơ hội việc làm hoặc cải thi

Di cư là gì? Định nghĩa, lý do và tác động kinh tế

Di cư là quá trình hoặc quá trình di dời của những người rời khỏi một quốc gia để đến cư trú ở một quốc gia khác. Mọi người di cư vì nhiều lý do, bao gồm tăng cơ hội việc làm hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống. Di cư ảnh hưởng đến nền kinh tế của các quốc gia liên quan theo cả cách tích cực và tiêu cực, tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của nền kinh tế của các quốc gia.

Hiểu về Di cư

Khi mọi người rời khỏi một quốc gia, họ sẽ làm giảm lực lượng lao động và chi tiêu tiêu dùng của quốc gia đó. Nếu quốc gia mà họ sắp rời đi có lực lượng lao động quá bão hòa, thì điều này có thể dẫn đến tác động tích cực là làm giảm tỷ lệ thất nghiệp< /a>. Mặt khác, các quốc gia tiếp nhận người di cư có xu hướng được hưởng lợi từ nhiều người lao động sẵn có hơn, những người cũng đóng góp cho nền kinh tế bằng cách tiêu tiền. Trong khi di cư thường đại diện cho những người rời khỏi một quốc gia, thì nhập cư là quá trình một quốc gia tiếp nhận những người đã rời khỏi một quốc gia khác. Nói cách khác, nhập cư là kết quả của quá trình di cư đến nước tiếp nhận. Ví dụ: mọi người có thể nói rằng họ đã nhập cư vào Hoa Kỳ, nơi họ hiện có hộ khẩu thường trú, nhưng họ đã di cư từ Tây Ban Nha. Nhiều quốc gia quy định số lượng người có thể di cư hoặc nhập cư từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Tại Hoa Kỳ, số người di cư và cuối cùng trở thành thường trú nhân được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa (DHS) theo dõi và tổng hợp. Tính đến năm 2019, gần 35 triệu người đã di cư khỏi quốc gia của họ đã trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ kể từ năm 1980. Con số năm 2019 thể hiện mức tăng từ 30,3 triệu người đã di cư kể từ năm 1980 vào năm 2015.

Tác động tài chính của việc di cư

Khi mọi người di cư đến một quốc gia mới, họ sẽ nộp thuế ở quốc gia mới dựa trên thu nhập, tài sản sở hữu và các yếu tố khác. Họ cũng có thể trả thuế bán hàng cho các giao dịch mua nếu có. Những người này cũng có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ xã hội do quốc gia đó cung cấp, chẳng hạn như giáo dục cho trẻ em phụ thuộc hoặc chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Mỗi quốc gia cần đảm bảo nguồn thu thuế mới phù hợp với chi phí bổ sung cho các dịch vụ xã hội cung cấp cho người di cư và gia đình họ.

Ảnh hưởng của việc di cư đến thị trường việc làm và tiền lương

Khi một nhóm lớn người di cư tham gia vào thị trường việc làm ở một quốc gia mới, sẽ có ảnh hưởng đến số lượng việc làm sẵn có và mức lương mà một người có thể yêu cầu cho một công việc cụ thể. Quốc gia mới phải có đủ cơ hội việc làm để hỗ trợ di cư mà không làm tổn hại đến cơ hội tìm việc làm của lực lượng lao động bản địa. Ngoài ra, nếu một người di cư nhận một công việc với mức lương thấp hơn so với mức thường được trả cho lực lượng lao động bản địa, thì điều đó có thể làm giảm mức lương cho cả người di cư và người dân bản xứ.

Tuy nhiên, đôi khi một quốc gia có thể gặp khó khăn trong việc có đủ công nhân trong lực lượng lao động của mình để đáp ứng nhu cầu việc làm. Vào cuối những năm 1990, Hoa Kỳ có tỷ lệ thất nghiệp là 4% và các công ty phải vật lộn để tìm công nhân. Di cư có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong thời kỳ mở rộng kinh tế đồng thời tăng chi tiêu của người tiêu dùng và doanh thu thuế cho tiểu bang và chính quyền địa phương.

Quy tắc Di cư sang Hoa Kỳ

Đạo luật Nhập cư và Nhập tịch đóng vai trò là cơ sở cho việc di cư vào Hoa Kỳ và cho phép 675.000 người nhập cư vĩnh viễn hàng năm. Quốc gia này cũng cung cấp tình trạng di cư cho một số lượng người tị nạn nhất định tách biệt với con số này. Khi lựa chọn người di cư, Hoa Kỳ xem xét những yếu tố như mối quan hệ gia đình và trình độ công việc duy nhất và tạo sự đa dạng hóa trong phạm vi quốc gia. Mục tiêu của Đạo luật này là bảo vệ nền kinh tế Mỹ bằng cách bổ sung tích cực cho lực lượng lao động và duy trì thị trường việc làm lành mạnh cho công dân Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa. “Ước tính về Dân số Thường trú Hợp pháp tại Hoa Kỳ và Nhóm dân số đủ điều kiện để nhập tịch: 2015 -2019,” Trang 1. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Chính phủDi cư là gì? Định nghĩa, lý do và tác động kinh tế

Di cư là quá trình hoặc quá trình di dời của những người rời khỏi một quốc gia để đến cư trú ở một quốc gia khác. Mọi người di cư vì nhiều lý do, bao gồm tăng cơ hội việc làm hoặc cải thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *