Đồng bảo hiểm là gì?

Đồng bảo hiểm: Định nghĩa, Cách thức hoạt động và Ví dụ
Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông c

Đồng bảo hiểm: Định nghĩa, Cách thức hoạt động và Ví dụ

Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông có kiến ​​thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực bao gồm đầu tư, hưu trí, bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính.

Đồng bảo hiểm là số tiền, thường được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm cố định, mà người được bảo hiểm phải trả cho một yêu cầu được bảo hiểm sau khi thỏa mãn khoản khấu trừ. Nó là phổ biến trong bảo hiểm y tế. Một số chính sách bảo hiểm tài sản cũng có các điều khoản đồng bảo hiểm. Trong trường hợp này, đồng bảo hiểm là số tiền bảo hiểm mà chủ sở hữu bất động sản phải mua cho một cấu trúc.

Đồng bảo hiểm hoạt động như thế nào

Điều khoản đồng bảo hiểm tương tự như điều khoản đồng thanh toán hoặc “đồng thanh toán”, ngoại trừ khoản đồng thanh toán đó yêu cầu người được bảo hiểm thanh toán một số tiền cố định tại thời điểm cung cấp dịch vụ và đồng bảo hiểm là số tiền phần trăm.

Một trong những cách chia nhỏ đồng bảo hiểm phổ biến nhất là chia 80/20. Theo các điều khoản của chương trình đồng bảo hiểm 80/20, người được bảo hiểm được lập hóa đơn cho 20% chi phí y tế, trong khi công ty bảo hiểm thanh toán 80% còn lại.

Tuy nhiên, những điều khoản này chỉ áp dụng sau khi người được bảo hiểm đã thanh toán hết khoản khấu trừ của chính sách số lượng. Ngoài ra, hầu hết các hợp đồng bảo hiểm y tế bao gồm số tiền xuất túi tối đa giới hạn tổng số tiền mà được bảo hiểm trả tiền chăm sóc trong một khoảng thời gian nhất định.

Nói chung, các gói có phí bảo hiểm hàng tháng thấp có đồng bảo hiểm cao hơn và các gói có phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn có phí bảo hiểm thấp hơn.

Ví dụ về Đồng bảo hiểm

Đây là cách nó thường hoạt động: Giả sử bạn mua một hợp đồng bảo hiểm y tế với điều khoản đồng bảo hiểm 80/20, khoản khấu trừ tự trả 1.000 đô la và số tiền tự chi trả tối đa là 5.000 đô la. Thật không may, bạn cần phẫu thuật ngoại trú vào đầu năm với chi phí 5.500 đô la. Bởi vì bạn chưa đạt được khoản khấu trừ của mình, bạn phải thanh toán $1.000 đầu tiên của hóa đơn. Sau khi đáp ứng khoản khấu trừ 1.000 đô la của bạn, khi đó bạn chỉ chịu trách nhiệm thanh toán 20% trong số 4.500 đô la còn lại, hoặc 900 đô la. Công ty bảo hiểm của bạn sẽ thanh toán 80% số dư còn lại.

Nếu bạn yêu cầu một thủ tục tốn kém khác vào cuối năm, điều khoản đồng bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức vì trước đó bạn đã đáp ứng khoản khấu trừ hàng năm của mình. Ngoài ra, vì bạn đã tự trả tổng cộng $1.900 trong thời hạn hợp đồng nên số tiền tối đa bạn phải trả cho các dịch vụ trong thời gian còn lại của năm là $3.100.

Sau khi bạn đạt đến mức tối đa $5.000 tiền xuất túi, công ty bảo hiểm của bạn chịu trách nhiệm thanh toán lên đến giới hạn chính sách tối đa hoặc lợi ích tối đa được phép theo một chính sách nhất định.

Đồng thanh toán so với Đồng bảo hiểm

Cả các điều khoản đồng thanh toán và đồng bảo hiểm đều là cách để các công ty bảo hiểm phân tán rủi ro cho những người mà họ bảo hiểm. Tuy nhiên, cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm đối với người tiêu dùng< /a>.

Bởi vì các hợp đồng bảo hiểm đồng bảo hiểm yêu cầu các khoản khấu trừ trước khi công ty bảo hiểm chịu bất kỳ chi phí nào, nên các chủ hợp đồng phải chịu nhiều chi phí trả trước hơn. Mặt khác, nhiều khả năng số tiền xuất túi tối đa sẽ đạt được sớm hơn trong năm, dẫn đến việc công ty bảo hiểm phải chịu mọi chi phí cho phần còn lại của thời hạn hợp đồng.

Chương trình đồng thanh toán tính phí người được bảo hiểm một số tiền nhất định tại thời điểm của mỗi dịch vụ. Các chương trình đồng thanh toán sẽ phân bổ chi phí chăm sóc trong cả năm và giúp bạn dự đoán chi phí y tế dễ dàng hơn.

Quy mô của các khoản đồng thanh toán khác nhau, tùy thuộc vào loại dịch vụ mà bạn nhận được. Ví dụ: một lần khám bác sĩ chăm sóc chính có thể có khoản đồng thanh toán $20, trong khi lần khám tại phòng cấp cứu có thể có khoản đồng thanh toán $100. Các dịch vụ khác chẳng hạn như chăm sóc phòng ngừa và khám sàng lọc có thể được thanh toán toàn bộ mà không phải trả khoản đồng thanh toán. Chính sách đồng thanh toán có thể sẽ dẫn đến việc người được bảo hiểm thanh toán cho mỗi lần khám bệnh.

Đồng bảo hiểm tài sản

Điều khoản đồng bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản yêu cầu một ngôi nhà (hoặc tài sản vật chất khác ) được bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền mặt hoặc giá trị thay thế của nó. Thông thường, tỷ lệ phần trăm này là 80%, nhưng các nhà cung cấp khác nhau có thể yêu cầu tỷ lệ phần trăm bảo hiểm khác nhau (90%, 70%, v.v.). Ví dụ: nếu một tài sản trị giá 200.000 đô la và nhà cung cấp bảo hiểm yêu cầu 80% đồng bảo hiểm, thì chủ nhà phải có 160.000 đô la bảo hiểm tài sản nếu họ muốn được hoàn trả đầy đủ cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào.

Nếu một cấu trúc không được bảo hiểm ở mức này và chủ sở hữu nên nộp đơn yêu cầu bồi thường cho một rủi ro được bảo hiểm, nhà cung cấp có thể áp dụng hình phạt đồng bảo hiểm đối với chủ sở hữu. Nói cách khác, bên mua bảo hiểm phải có hạn mức bảo hiểm đủ cao để chi trả một tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản nhằm nhận được toàn bộ tiền bồi thường nếu tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng.

Chủ sở hữu có thể bao gồm điều khoản từ bỏ đồng bảo hiểm trong chính sách. Việc từ bỏ điều khoản đồng bảo hiểm sẽ từ bỏ yêu cầu trả tiền đồng bảo hiểm của chủ nhà. Nói chung, các công ty bảo hiểm có xu hướng từ bỏ đồng bảo hiểm chỉ trong trường hợp yêu cầu bồi thường khá nhỏ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các chính sách có thể bao gồm việc từ bỏ đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất toàn bộ.

30% đồng bảo hiểm nghĩa là gì?

Đồng bảo hiểm là phần chia sẻ chi phí của cá nhân được bảo hiểm đối với chi phí được bảo hiểm (thường áp dụng cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe). Nó được thể hiện dưới dạng phần trăm. Nếu bạn có chính sách “30% đồng bảo hiểm”, điều đó có nghĩa là khi bạn có hóa đơn y tế, bạn chịu trách nhiệm thanh toán 30% cho hóa đơn đó. Chương trình sức khỏe của bạn thanh toán 70% còn lại.

Đồng bảo hiểm có giống với Đồng thanh toán không?

Mặc dù cả hai đều là chi phí tự trả của bạn, người được bảo hiểm, đồng bảo hiểm không giống với đồng thanh toán. Khoản đồng thanh toán là một con số cố định mà bạn phải trả cho đơn thuốc, khám bác sĩ và các loại chăm sóc sức khỏe khác—thường là tại thời điểm sử dụng dịch vụ. Khoản đồng thanh toán của bạn được áp dụng ngay cả khi bạn chưa đáp ứng khoản khấu trừ của mình. Đồng bảo hiểm là tỷ lệ phần trăm chi phí của các dịch vụ và điều trị mà bạn chịu trách nhiệm chi trả sau khi bạn đã đáp ứng khoản khấu trừ tổng thể của chương trình sức khỏe của mình.

Đồng bảo hiểm hay Đồng thanh toán tốt hơn?

Cả đồng bảo hiểm và đồng thanh toán đều có ưu và nhược điểm. Bởi vì bạn phải trả một số tiền nhất định tại thời điểm của mỗi dịch vụ hoặc mua hàng, các kế hoạch đồng thanh toán giúp bạn dễ dàng dự đoán chi phí chăm sóc sức khỏe của mình hơn. Bạn sẽ luôn thanh toán khoản đồng thanh toán, bất kể bạn đã đáp ứng khoản khấu trừ của mình hay chưa. Đồng bảo hiểm chỉ bắt đầu sau khi khoản khấu trừ của bạn đã được đáp ứng. Mặt khác, một khi nó bắt đầu được áp dụng, đồng bảo hiểm có thể có nghĩa là tổng chi phí thấp hơn. Ngoài ra, đồng bảo hiểm hướng tới việc đáp ứng số tiền xuất túi tối đa theo chính sách của bạn.

Điểm mấu chốt

Đồng bảo hiểm là số tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho yêu cầu bảo hiểm y tế sau khi khoản khấu trừ của họ được đáp ứng. Đồng bảo hiểm cũng áp dụng cho mức bảo hiểm tài sản mà chủ sở hữu phải mua trên một công trình để chi trả cho các yêu cầu bồi thường. Đồng bảo hiểm khác với đồng thanh toán ở chỗ khoản đồng thanh toán nói chung là số tiền cố định mà người được bảo hiểm phải trả tại thời điểm của mỗi dịch vụ. Cả hai điều khoản đồng thanh toán và đồng bảo hiểm đều là cách để các công ty bảo hiểm phân tán rủi ro cho những người mà họ bảo hiểm. Cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm cho người tiêu dùng.


BlueCross BlueShield. “Đồng bảo hiểm là gì?.”

Healthcare.gov. “Đồng bảo hiểm.”

Viện quản lý rủi ro quốc tế. “Bảo hiểm tài sản: Đồng bảo hiểm.”

NAIOP. “Đồng bảo hiểm: The Cạm bẫy bảo hiểm tài sản bị hiểu lầm.”

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm

Bảo hiểm vật nuôi

Bảo hiểm vật nuôi

Chăm sóc người cao tuổi

Bảo hiểm sức khỏe

Đồng bảo hiểm: Định nghĩa, Cách thức hoạt động và Ví dụ
Thomas J Catalano là CFP và Cố vấn đầu tư đã đăng ký với bang Nam Carolina, nơi ông đã thành lập công ty tư vấn tài chính của riêng mình vào năm 2018. Kinh nghiệm của Thomas giúp ông c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *