Ghép liên tục là gì?

Định nghĩa và công thức tính gộp liên tục
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and S

Định nghĩa và công thức tính gộp liên tục

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Investopedia / Jiaqi Zhou

Tính gộp liên tục là giới hạn toán học mà lãi suất có thể đạt được nếu được tính toán và tái đầu tư vào tài khoản cân bằng trong một số lượng thời kỳ vô hạn về mặt lý thuyết. Mặc dù điều này là không thể trong thực tế, nhưng khái niệm lãi kép liên tục rất quan trọng trong tài chính. Đây là một trường hợp cực đoan của ghép lãi, vì hầu hết tiền lãi được gộp trên cơ sở hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm .

Công Thức và Cách Tính Tích Lũy Liên Tục

Thay vì tính tiền lãi trên một số khoảng thời gian hữu hạn, chẳng hạn như hàng năm hoặc hàng tháng, tính lãi gộp liên tục tính tiền lãi với giả định là lãi kép không đổi trong một số khoảng thời gian vô hạn. Công thức tính lãi kép trong khoảng thời gian hữu hạn tính đến bốn biến số:

Công thức tính lãi kép liên tục bắt nguồn từ công thức tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư sinh lãi:

Giá trị tương lai (FV) = PV x [1 (i / n)](n x t)

Tính giới hạn của công thức này khi n tiến dần đến vô cùng (theo định nghĩa về lãi kép liên tục) dẫn đến công thức tính lãi kép liên tục:

FV = PV x e (i x t), trong đó e là hằng số toán học xấp xỉ bằng 2,7183.

Phép gộp liên tục có thể cho bạn biết điều gì

Về lý thuyết, lãi kép liên tục có nghĩa là số dư tài khoản liên tục sinh lãi, cũng như chuyển tiền lãi đó trở lại số dư để tài khoản đó cũng sinh lãi.

Cộng gộp liên tục tính toán tiền lãi theo giả định rằng tiền lãi sẽ được cộng dồn trong vô số khoảng thời gian. Mặc dù ghép lãi liên tục là một khái niệm thiết yếu, nhưng trong thế giới thực không thể có vô số kỳ hạn để tính và trả lãi. Do đó, tiền lãi thường được gộp dựa trên thời hạn cố định, chẳng hạn như hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Ngay cả với số tiền đầu tư rất lớn, chênh lệch trong tổng số tiền lãi kiếm được thông qua ghép lãi liên tục không cao lắm so với các giai đoạn ghép lãi truyền thống.

Ví dụ về cách sử dụng từ ghép liên tục

Ví dụ: giả sử khoản đầu tư trị giá 10.000 đô la kiếm được 15% tiền lãi trong năm tới. Các ví dụ sau đây cho thấy giá trị cuối cùng của khoản đầu tư khi tiền lãi được gộp hàng năm, nửa năm một lần, hàng quý, hàng tháng, hàng ngày và liên tục.

Với cách ghép lãi hàng ngày, tổng số tiền lãi kiếm được là $1.617,98, trong khi với cách ghép lãi liên tục, tổng số tiền lãi kiếm được là $1.618,34, một sự khác biệt nhỏ.

Tài chính doanh nghiệp

Lãi suất

Lãi suất

Lãi suất

Khái niệm cơ bản về đầu tư

Khoản vay sinh viên

Định nghĩa và công thức tính gộp liên tục
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *