Khoản vay xây dựng là gì?

Khoản vay xây dựng: Định nghĩa, Cách thức hoạt động và Ví dụ
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối

Khoản vay xây dựng: Định nghĩa, Cách thức hoạt động và Ví dụ

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Khoản vay xây dựng (còn được gọi là “khoản vay tự xây dựng”) là khoản vay ngắn hạn được sử dụng để tài trợ cho việc xây dựng một ngôi nhà hoặc một dự án bất động sản khác. Người xây dựng hoặc người mua nhà vay khoản vay xây dựng để trang trải các chi phí của dự án trước khi nhận được nguồn vốn dài hạn. Bởi vì chúng được coi là tương đối rủi ro, việc xây dựng các khoản vay thường có lãi suất cao hơn so với các khoản vay thế chấp truyền thống.

Khoản vay xây dựng hoạt động như thế nào

Các khoản vay xây dựng thường được cho vay bởi nhà xây dựng hoặc người mua nhà tùy chỉnh xây dựng nhà riêng của họ. Đây là những khoản vay ngắn hạn, thường chỉ trong thời hạn một năm. Sau khi xây dựng xong ngôi nhà, người vay có thể tái tài trợ khoản vay xây dựng thành một khoản thế chấp vĩnh viễn hoặc nhận một khoản vay mới để thanh toán khoản vay xây dựng (đôi khi được gọi là “khoản vay cuối cùng”). Bên vay có thể chỉ được yêu cầu thanh toán lãi cho khoản vay xây dựng trong khi dự án vẫn đang được tiến hành. Một số khoản vay xây dựng có thể yêu cầu phải trả hết số dư trước khi dự án hoàn thành.

Nếu một khoản vay xây dựng được vay bởi người vay muốn xây nhà, người cho vay có thể trả tiền trực tiếp cho nhà thầu thay vì cho người vay. Các khoản thanh toán có thể được thực hiện theo từng đợt khi dự án hoàn thành các giai đoạn phát triển mới. Các khoản vay xây dựng có thể được đưa ra để tài trợ cho các dự án cải tạo và phục hồi cũng như xây nhà mới.

Khoản cho vay xây dựng có thể cho phép người vay xây dựng ngôi nhà mơ ước của họ, nhưng—do những rủi ro đi kèm—chúng có lãi suất cao hơn và số tiền trả trước lớn hơn so với các khoản vay thế chấp truyền thống.

Những cân nhắc đặc biệt đối với các khoản vay xây dựng

Hầu hết những người cho vay đều yêu cầu khoản thanh toán trước tối thiểu 20% đối với khoản vay xây dựng và một số yêu cầu số tiền tương đương như 25%. Người vay có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo khoản vay xây dựng, đặc biệt nếu họ có lịch sử tín dụng hạn chế. Có thể thiếu tài sản thế chấp vì ngôi nhà chưa được xây dựng, đặt ra một thách thức trong việc tìm kiếm sự chấp thuận từ người cho vay. Để được phê duyệt khoản vay xây dựng, bên vay sẽ cần cung cấp cho bên cho vay danh sách đầy đủ các chi tiết về xây dựng (còn được gọi là “sổ xanh”). Bên vay cũng sẽ phải chứng minh rằng một nhà xây dựng đủ tiêu chuẩn có liên quan đến dự án.

Các khoản vay xây dựng thường được cung cấp bởi các hiệp hội tín dụng địa phương hoặc ngân hàng khu vực. Các ngân hàng địa phương có xu hướng quen thuộc với thị trường nhà ở trong khu vực của họ và thoải mái hơn khi cho những người vay trong cộng đồng của họ vay tiền xây dựng nhà.

Khoản vay Xây dựng so với Khoản vay Xây dựng Chủ sở hữu-Người xây dựng

Những người vay có ý định đóng vai trò là tổng thầu của chính họ hoặc xây dựng ngôi nhà bằng nguồn lực của chính họ có thể không đủ điều kiện để nhận khoản vay xây dựng. Những người vay này sẽ phải đưa ra một biến thể được gọi là khoản vay xây dựng chủ sở hữu-người xây dựng. Có thể khó đủ điều kiện cho các khoản vay này. Do đó, những người vay tiềm năng phải đưa ra một kế hoạch xây dựng được nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra kiến ​​thức và khả năng xây dựng nhà của họ một cách thuyết phục. Bên vay cũng nên bao gồm một quỹ dự phòng cho những bất ngờ bất ngờ.

Ví dụ về khoản vay xây dựng

Jane Doe quyết định rằng cô ấy có thể xây ngôi nhà mới của mình với tổng số tiền là 500.000 đô la và đảm bảo khoản vay xây dựng có thời hạn một năm từ ngân hàng địa phương với số tiền đó. Họ đồng ý về lịch rút vốn cho khoản vay.

Trong tháng đầu tiên, chỉ cần 50.000 đô la để trang trải chi phí, vì vậy Jane chỉ lấy số tiền đó—và chỉ trả lãi cho số tiền đó—tiết kiệm tiền. Jane tiếp tục nhận tiền khi cần thiết, được hướng dẫn bởi lịch trình giải ngân. Cô ấy chỉ trả lãi trên tổng số tiền mà cô ấy đã rút thay vì trả lãi cho toàn bộ 500.000 đô la cho toàn bộ thời hạn của khoản vay. Vào cuối năm, cô tái cấp vốn với ngân hàng địa phương tổng số tiền mà cô đã dùng để thế chấp cho ngôi nhà mơ ước của mình.

Thế chấp

Mua nhà

Khoản vay

Đầu tư bất động sản

Mua nhà

Vốn chủ sở hữu nhà

Khoản vay xây dựng: Định nghĩa, Cách thức hoạt động và Ví dụ
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *