Lý thuyết kỳ vọng là gì?

Lý thuyết kỳ vọng là gì? Dự đoán lãi suất ngắn hạn

Lý thuyết kỳ vọng cố gắng dự đoán lãi suất ngắn hạn sẽ như thế nào trong tương lai dựa trên hiện tại lãi suất dài hạn.

Lý thuyết kỳ vọng là gì? Dự đoán lãi suất ngắn hạn

Lý thuyết kỳ vọng cố gắng dự đoán lãi suất ngắn hạn sẽ như thế nào trong tương lai dựa trên hiện tại lãi suất dài hạn. Lý thuyết cho thấy rằng một nhà đầu tư kiếm được tiền lãi như nhau bằng cách đầu tư vào hai khoản đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn một năm liên tiếp so với đầu tư vào một trái phiếu kỳ hạn hai năm hiện nay.Lý thuyết này còn được gọi là “lý thuyết kỳ vọng không thiên vị”.

Tìm hiểu lý thuyết kỳ vọng

Lý thuyết kỳ vọng nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên dự đoán về lãi suất trong tương lai. Lý thuyết sử dụng lãi suất dài hạn, thường là từ trái phiếu chính phủ, để dự báo lãi suất cho trái phiếu ngắn hạn. Về lý thuyết, lãi suất dài hạn có thể được sử dụng để chỉ ra nơi mà lãi suất của trái phiếu ngắn hạn sẽ được giao dịch trong tương lai.

Giả sử rằng thị trường trái phiếu hiện tại cung cấp cho các nhà đầu tư một trái phiếu có thời hạn hai năm trả lãi lãi suất 20% trong khi trái phiếu kỳ hạn một năm trả lãi suất 18%. Lý thuyết kỳ vọng có thể được sử dụng để dự báo lãi suất của trái phiếu kỳ hạn một năm trong tương lai.

Trong ví dụ này, nhà đầu tư đang kiếm được lợi tức tương đương với lãi suất hiện tại của trái phiếu hai năm. Nếu nhà đầu tư chọn đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn một năm với lãi suất 18%, thì lợi suất trái phiếu của trái phiếu năm sau phải tăng lên 22% thì khoản đầu tư này mới có lợi.

Lý thuyết kỳ vọng nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định bằng cách sử dụng lãi suất dài hạn, thường là từ trái phiếu chính phủ, để dự báo lãi suất cho trái phiếu ngắn hạn.

Nhược điểm của lý thuyết kỳ vọng

Các nhà đầu tư nên biết rằng lý thuyết kỳ vọng không phải lúc nào cũng là một công cụ đáng tin cậy. Một vấn đề phổ biến khi sử dụng lý thuyết kỳ vọng là đôi khi nó đánh giá quá cao lãi suất ngắn hạn trong tương lai, khiến các nhà đầu tư dễ dàng đưa ra dự đoán không chính xác về đường cong lợi suất.

Một hạn chế khác của lý thuyết là có nhiều yếu tố tác động đến lợi suất trái phiếu ngắn hạn và dài hạn. Cục Dự trữ Liên bang điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất, điều này tác động đến lợi suất trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi suất dài hạn có thể ít bị ảnh hưởng hơn do có nhiều yếu tố khác tác động đến lợi suất dài hạn, bao gồm lạm phát và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế.

Do đó, lý thuyết kỳ vọng không xem xét các lực lượng bên ngoài và các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản thúc đẩy lãi suất và cuối cùng là lợi suất trái phiếu.

Lý thuyết kỳ vọng so với Thuyết môi trường sống ưa thích

Lý thuyết môi trường sống ưa thích đưa lý thuyết kỳ vọng tiến thêm một bước. Lý thuyết cho rằng các nhà đầu tư ưu tiên trái phiếu ngắn hạn hơn trái phiếu dài hạn trừ khi trái phiếu dài hạn phải trả phí bảo hiểm rủi ro< /a>. Nói cách khác, nếu nhà đầu tư định nắm giữ trái phiếu dài hạn, họ muốn được đền bù bằng lợi suất cao hơn để chứng minh rủi ro của việc nắm giữ khoản đầu tư cho đến khi đến ngày đáo hạn.

Lý thuyết về môi trường sống ưu tiên có thể giúp giải thích một phần lý do tại sao trái phiếu dài hạn thường trả lãi suất cao hơn so với hai trái phiếu ngắn hạn mà khi cộng lại sẽ có cùng kỳ hạn.

Khi so sánh thuyết môi trường sống ưa thích với thuyết kỳ vọng, sự khác biệt nằm ở chỗ cái trước giả định rằng các nhà đầu tư quan tâm đến kỳ hạn cũng như năng suất. Ngược lại, lý thuyết kỳ vọng giả định rằng các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi suất.

Nasdaq. “Cách tính Lý thuyết Kỳ vọng Không thiên vị.”

Thu nhập cố định

Tin tức

Trái phiếu kho bạc

Thế chấp

Thu nhập cố định

Tập podcast

Lý thuyết kỳ vọng là gì? Dự đoán lãi suất ngắn hạn

Lý thuyết kỳ vọng cố gắng dự đoán lãi suất ngắn hạn sẽ như thế nào trong tương lai dựa trên hiện tại lãi suất dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *