Ngân hàng chi nhánh là gì?

Ngân hàng chi nhánh: Định nghĩa, Ưu điểm, Vs. Ngân hàng Đơn vị

Chi nhánh ngân hàng là hoạt động của các địa điểm trước cửa hàng cách xa trụ sở chính của tổ chức để thuận tiện cho khách hàng.
Kể từ những năm 1980, ngân hàng chi nhá

Ngân hàng chi nhánh: Định nghĩa, Ưu điểm, Vs. Ngân hàng Đơn vị

Chi nhánh ngân hàng là hoạt động của các địa điểm trước cửa hàng cách xa trụ sở chính của tổ chức để thuận tiện cho khách hàng.

Kể từ những năm 1980, ngân hàng chi nhánh ở Hoa Kỳ đã trải qua những thay đổi đáng kể để đáp ứng thị trường dịch vụ tài chính hợp nhất và cạnh tranh hơn. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là kể từ năm 1999, các ngân hàng đã được phép bán các sản phẩm đầu tư và bảo hiểm – cũng như các dịch vụ ngân hàng – dưới cùng một mái nhà.

Tìm hiểu về Ngân hàng Chi nhánh

Đạo luật về hiệu quả hoạt động của chi nhánh và ngân hàng liên bang Riegle-Neal năm 1994 cho phép các ngân hàng có vốn tốt mua lại các văn phòng chi nhánh–hoặc mở các văn phòng mới–ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ, kể cả bên ngoài các bang quê hương của họ. Vào thời điểm đó, hầu hết các bang đã thông qua luật cho phép phân nhánh giữa các bang. Sau đó, vào năm 1999, Quốc hội đã bãi bỏ các luật buộc các ngân hàng phải tách biệt các dịch vụ đầu tư với các dịch vụ ngân hàng của họ. Hai hành động đó kết hợp với nhau đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của các văn phòng chi nhánh rải rác khắp Hoa Kỳ.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, ngành ngân hàng đã đi qua giai đoạn củng cố. Ngân hàng chi nhánh, đối với hầu hết người Mỹ, hiện có nghĩa là một trong “bốn ngân hàng lớn”: JPMorgan ChaseNgân hàng chi nhánh: Định nghĩa, Ưu điểm, Vs. Ngân hàng Đơn vị

Chi nhánh ngân hàng là hoạt động của các địa điểm trước cửa hàng cách xa trụ sở chính của tổ chức để thuận tiện cho khách hàng.
Kể từ những năm 1980, ngân hàng chi nhá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *