Thiết lập tiêu chuẩn của bạn

Tạo danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ của riêng bạn
Các cá nhân đầu tư vào cổ phiếu có xu hướng rơi vào một trong hai nhóm: Một nhóm mua các cổ phiếu cụ thể nhưng ít nhận thức rõ ràng về mức độ hiệu quả của việc họ nắm bắt các đặc điểm hoạt độ

Tạo danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ của riêng bạn

Các cá nhân đầu tư vào cổ phiếu có xu hướng rơi vào một trong hai nhóm: Một nhóm mua các cổ phiếu cụ thể nhưng ít nhận thức rõ ràng về mức độ hiệu quả của việc họ nắm bắt các đặc điểm hoạt động của toàn bộ loại tài sản; nhóm thứ hai chọn đầu tư được quản lý bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ chỉ số, quỹ hoán đổi danh mục< /a> hoặc tài khoản được quản lý riêng. Nhóm thứ hai này có thể đang làm tốt hơn nhóm thứ nhất trong việc nắm bắt các đặc điểm hiệu suất tổng thể của loại tài sản , mặc dù điều đó phụ thuộc vào mức độ mà tổng số mức độ tiếp xúc với thị trường của họ được đa dạng hóa phù hợp.

Có cách nào để nhà đầu tư tạo một danh mục đầu tư ngắn gọn, nắm bắt một cách hiệu quả các đặc điểm hoạt động của toàn bộ loại tài sản của cổ phiếu trong nước của Hoa Kỳ? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn một cách đơn giản để tạo danh mục đầu tư không chỉ đạt được hiệu quả hoạt động này mà còn giúp bạn duy trì khả năng cạnh tranh không ngừng với các quỹ chỉ số và quỹ được quản lý tích cực.

Bạn phải có một điểm chuẩn được thiết lập để có thể so sánh nhằm xác định xem bạn có thành công trong việc nắm bắt hiệu quả hay không các đặc điểm hoạt động của loại tài sản. Tiêu chuẩn này phải toàn diện về bản chất và được công nhận là tiêu chuẩn đại diện cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Bạn có thể cấu trúc danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu vốn hóa lớn bắt chước chữ S
John Bogle cho rằng công việc của Ellis là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định thành lập quỹ tương hỗ chỉ số của anh ấy khi anh ấy bắt đầu Nhóm Vanguard. Bogle lập luận rằng các quỹ chỉ số sẽ luôn cạnh tranh trong thời gian dài – một ý tưởng mà lịch sử đã chứng minh là đúng. Bạn có thể mua quỹ tương hỗ Total Market của Vanguard và tự đảm bảo rằng bạn sẽ nắm bắt được hiệu suất một cách hiệu quả Đặc điểm của thị trường vốn cổ phần trong nước Hoa Kỳ. Ngoài ra, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ luôn có khả năng cạnh tranh với gần như mọi quỹ vốn cổ phần được quản lý tích cực khác của Hoa Kỳ đang tồn tại nhờ mức phí hàng năm cực thấp, đôi khi chỉ bằng 1/10 của 1% hàng năm.

Tại sao không tạo của riêng bạn?

Lợi thế khi tạo quỹ giống như chỉ mục, được quản lý tích cực của riêng bạn là bạn có khả năng thay đổi quỹ để cung cấp lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro so với thị trường. Ngoài ra, bạn thường có thể quản lý quỹ theo cách thậm chí còn hiệu quả về thuế hơn một quỹ chỉ số với liên quan đến tình hình thuế cá nhân của riêng bạn. Cuối cùng, nếu thích thú với quá trình đầu tư, bạn sẽ thấy việc quản lý danh mục đầu tư của riêng mình thú vị hơn nhiều so với việc chỉ sở hữu một quỹ chỉ số.

Lý thuyết và Quy trình

Một nghiên cứu được trích dẫn nhiều do Lawrence Fisher và James H. Lorie thực hiện vào năm 1970 đã chứng minh rằng các nhà đầu tư có thể loại bỏ phần lớn rủi ro cổ phiếu riêng lẻ chỉ với 30 cổ phiếu nếu lựa chọn đúng đa dạng hóa.Bạn không thể nắm bắt được phần lớn các đặc điểm hiệu suất của một chỉ mục lớn như S

Một yếu tố khác cần xem xét là vốn hóa thị trường bình quân gia quyền. Bạn có thể nhân tỷ trọng phần trăm của mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư với giá trị vốn hóa thị trường của nó rồi chia cho tổng số cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình để tính giá trị vốn hóa thị trường bình quân gia quyền. Bạn có thể so sánh với giá trị vốn hóa thị trường bình quân gia quyền của chỉ số do S công bốTạo danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ của riêng bạn
Các cá nhân đầu tư vào cổ phiếu có xu hướng rơi vào một trong hai nhóm: Một nhóm mua các cổ phiếu cụ thể nhưng ít nhận thức rõ ràng về mức độ hiệu quả của việc họ nắm bắt các đặc điểm hoạt độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *