Trả lại bằng tiền mặt là gì?

Lợi tức tiền mặt trong bất động sản: Định nghĩa, cách tính
Investopedia / Matthew Collins

Tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt là tỷ lệ hoàn vốn thường được sử dụng trong các giao dịch

Lợi tức tiền mặt trong bất động sản: Định nghĩa, cách tính

Investopedia / Matthew Collins

Tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt là tỷ lệ hoàn vốn thường được sử dụng trong các giao dịch bất động sản mà tính toán thu nhập tiền mặt kiếm được trên số tiền mặt đầu tư vào một tài sản. Nói một cách đơn giản, tiền hoàn lại bằng tiền mặt đo lường tiền lãi hàng năm mà nhà đầu tư kiếm được từ tài sản liên quan đến số tiền thế chấp được trả trong cùng một năm. Nó được coi là tương đối dễ hiểu và là một trong những phép tính ROI bất động sản quan trọng nhất.

Hiểu về hoàn trả bằng tiền mặt

Lợi tức tiền mặt là số liệu thường được sử dụng để đo lường hiệu suất đầu tư bất động sản thương mại. Đôi khi nó được gọi là lợi suất tiền mặt khi đầu tư bất động sản. Tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt cung cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp và nhà đầu tư phân tích về kế hoạch kinh doanh cho tài sản và khả năng phân phối tiền mặt trong suốt thời gian đầu tư.

Phân tích lợi tức tiền mặt thường được sử dụng cho các bất động sản đầu tư liên quan đến việc vay nợ dài hạn. Khi khoản nợ được bao gồm trong một giao dịch bất động sản, như trường hợp của hầu hết các bất động sản thương mại, tiền lãi thực tế từ khoản đầu tư khác với lợi tức đầu tư (ROI) tiêu chuẩn.

Tính toán dựa trên ROI tiêu chuẩn tính đến tổng lợi tức đầu tư. Mặt khác, tiền lãi trên tiền mặt chỉ đo lường tiền lãi trên số tiền mặt thực tế đã đầu tư, cung cấp phân tích chính xác hơn về hiệu suất của khoản đầu tư.

Công thức tính tiền mặt là:
Tiền mặt trên tiền mặt


=Dòng tiền trước thuế hàng năm


Tổng số tiền đầu tư

ở đâu:
APTCF = (GSR   OI) – (V   OE   AMP)
GSR = Tổng tiền thuê theo lịch trình
OI = Thu nhập khác
V = Vị trí tuyển dụng
OE = Chi phí hoạt động
AMP = Thanh toán thế chấp hàng nămstarted{aligned}
Dòng tiền hàng năm trước thuế 


ở đâu:

APTCF = (GSR    OI) – (V   OE   AMP)

GSR = Tổng tiền thuê theo lịch trình

OI = Thu nhập khác

V = Vị trí tuyển dụng

OE = Chi phí hoạt động

AMP = Khoản thanh toán thế chấp hàng năm


Ví dụ hoàn trả tiền mặt

Lợi tức tiền mặt sử dụng dòng tiền vào trước thuế của bất động sản đầu tư nhận được bởi nhà đầu tư và dòng vốn ra trước thuế mà nhà đầu tư trả. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư bất động sản thương mại đầu tư vào một bất động sản không tạo ra thu nhập hàng tháng.

Tổng giá mua tài sản là 1 triệu USD. Nhà đầu tư trả 100.000 đô la tiền mặt như một khoản thanh toán trước và vay 900.000 đô la từ ngân hàng. Các khoản phí đóng, phí bảo hiểm và chi phí bảo trì là 10.000 đô la đến hạn mà nhà đầu tư cũng phải tự trả.

Sau một năm, nhà đầu tư đã thanh toán khoản vay 25.000 đô la, trong đó 5.000 đô la là tiền gốc trả nợ. Nhà đầu tư quyết định bán tài sản với giá 1,1 triệu USD sau một năm. Điều này có nghĩa là tổng dòng tiền ra của nhà đầu tư là 135.000 đô la và sau khi khoản nợ 895.000 đô la được hoàn trả, anh ta còn lại dòng tiền vào là 205.000 đô la. Khi đó, tiền lãi trên tiền mặt của nhà đầu tư là: ($205.000 – $135.000) / $135.000 = 51,9%.

Bên cạnh việc xác định tỷ suất sinh lợi hiện tại, tỷ suất sinh lợi bằng tiền mặt cũng có thể được sử dụng để dự báo các khoản phân bổ tiền mặt dự kiến ​​trong tương lai của một khoản đầu tư. Tuy nhiên, không giống như phân phối thanh toán phiếu thưởng hàng tháng, nó không phải là lợi nhuận hứa hẹn mà thay vào đó là mục tiêu được sử dụng để đánh giá một khoản đầu tư tiềm năng. Theo cách này, tiền lãi trên tiền mặt là số tiền ước tính mà một nhà đầu tư có thể nhận được trong suốt thời gian đầu tư.

Trả lại tiền mặt cho bạn biết điều gì?

Lợi tức tiền mặt, đôi khi được gọi là lợi tức tiền mặt khi đầu tư bất động sản, đo lường hiệu suất đầu tư bất động sản thương mại và là một trong những phép tính ROI bất động sản quan trọng nhất. Về cơ bản, số liệu này cung cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp và nhà đầu tư một bản phân tích dễ hiểu về kế hoạch kinh doanh cho tài sản và khả năng phân bổ tiền mặt trong suốt thời gian đầu tư.

Lợi tức tiền mặt và ROI có giống nhau không?

Mặc dù chúng thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng tiền lãi trên tiền mặt và ROI (lợi tức đầu tư) không giống nhau khi nợ được sử dụng trong giao dịch bất động sản. Hầu hết các tài sản thương mại liên quan đến nợ và lợi tức tiền mặt thực tế từ khoản đầu tư khác với lợi tức đầu tư (ROI) tiêu chuẩn. ROI tính toán tổng lợi tức, bao gồm cả gánh nặng nợ nần, đối với một khoản đầu tư. Mặt khác, tiền lãi trên tiền mặt chỉ đo lường tiền lãi trên số tiền mặt thực tế đã đầu tư, cung cấp phân tích chính xác hơn về hiệu suất của khoản đầu tư.

Trả lại bằng tiền mặt được tính như thế nào?

Lợi nhuận tiền mặt được tính bằng cách sử dụng dòng tiền vào trước thuế của bất động sản đầu tư mà nhà đầu tư nhận được và dòng tiền ra trước thuế do nhà đầu tư trả. Về cơ bản, nó chia dòng tiền ròng cho tổng số tiền đầu tư.

Ví dụ: một nhà đầu tư mua một bất động sản trị giá 1 triệu đô la đặt trước 100.000 đô la tiền mặt và vay 900.000 đô la. Nhà đầu tư cũng trả 10.000 đô la tiền mặt cho các chi phí phụ trợ. Nhà đầu tư quyết định bán bất động sản với giá 1,1 triệu đô la sau khi đã thanh toán khoản vay 25.000 đô la bao gồm khoản hoàn trả gốc 5.000 đô la.

Điều này có nghĩa là tổng dòng tiền ra của nhà đầu tư là $135.000 [$100.000 $10.000 $25000] và dòng tiền vào là $205.000 [$1.100.000 – $895.000]. Vì vậy, tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt của nhà đầu tư là 51,85% [($205.000 – $135.000) ÷ $135.000].

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

Phân tích tài chính

Đầu tư bất động sản

Lợi tức tiền mặt trong bất động sản: Định nghĩa, cách tính
Investopedia / Matthew Collins

Tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt là tỷ lệ hoàn vốn thường được sử dụng trong các giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *