Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA) là gì?

Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA) là gì? Định nghĩa

Đạo luật tái đầu tư cộng đồng (CRA) là luật liên bang được ban hành vào năm 1977 nhằm khuyến khích các tổ chức lưu ký đáp ứng nhu cầu tín dụng của các cộng đồng nơi họ được thành lập,

Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA) là gì? Định nghĩa

Đạo luật tái đầu tư cộng đồng (CRA) là luật liên bang được ban hành vào năm 1977 nhằm khuyến khích các tổ chức lưu ký đáp ứng nhu cầu tín dụng của các cộng đồng nơi họ được thành lập, bao gồm các khu dân cư có thu nhập thấp và trung bình.

CRA yêu cầu các cơ quan ngân hàng liên bang đánh giá mức độ thực hiện nghĩa vụ của mỗi tổ chức đối với các cộng đồng này. Các cơ quan phải xem xét các xếp hạng hiệu suất này khi đánh giá các đơn xin phê duyệt sáp nhập ngân hàng, điều lệ, mua lại, mở chi nhánh và cơ sở tiền gửi trong tương lai.

Hiểu Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA)

Trước khi có Đạo luật tái đầu tư cộng đồng (và các luật công bằng về nhà ở khác), các ngân hàng Hoa Kỳ đã từ chối một cách có hệ thống các khoản thế chấp đối với người Mỹ da đen và những người da màu khác sống ở một số khu vực nhất định “redline” bởi một cơ quan chính phủ liên bang có tên là Home Owners’ Loan Corporation (HOLC). HOLC đã tạo các bản đồ phân loại các vùng lân cận trên toàn quốc theo “mức độ rủi ro cho vay có thể nhận thấy” dựa trên thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các thẩm định viên địa phương, nhân viên cho vay, quan chức thành phố và đại lý bất động sản.

Các vùng lân cận được đánh mã màu trên bản đồ, với mỗi màu đại diện cho rủi ro được nhận thức của khu vực đối với người cho vay. HOLC coi các cộng đồng màu đỏ là nguy hiểm, mô tả chúng là “được đặc trưng bởi những ảnh hưởng bất lợi ở mức độ rõ rệt, dân số không mong muốn hoặc sự xâm nhập của cộng đồng đó.”Các khu dân cư có dân số chủ yếu là chủng tộc và dân tộc thiểu số được tô màu đỏ—do đó, “được khoanh đỏ .”

Các bản đồ là một công cụ để phân biệt chủng tộc phổ biến. Hiệu quả ngay lập tức của việc tái định cư là cư dân ở những khu vực này không thể tiếp cận tín dụng để mua hoặc cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, tác động lâu dài của việc vạch lại ranh giới vẫn tồn tại:

Phân biệt đối xử về nhà ở và phân biệt đối xử khi cho vay là bất hợp pháp. Nếu bạn nghĩ bạn’ đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, sử dụng hỗ trợ công cộng, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật hoặc tuổi tác, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) hoặc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ của Bộ phận Phát triển Nhà và Đô thị (HUD).

Mục tiêu của Đạo luật tái đầu tư cho cộng đồng là củng cố các luật hiện hành yêu cầu các ngân hàng giải quyết đầy đủ các nhu cầu về ngân hàng của tất cả các thành viên trong cộng đồng mà họ phục vụ.

Ba cơ quan quản lý liên bang—Văn phòng kiểm soát tiền tệ ( OCC), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Ủy ban Dự trữ Liên bang—chia sẻ quyền giám sát đối với CRA. Tuy nhiên, cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá liệu các ngân hàng thành viên nhà nước có thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật hay không.

Xếp hạng Hiệu suất CRA

Cục Dự trữ Liên bang sử dụng một trong năm phương pháp để xếp hạng hoạt động của một ngân hàng dựa trên quy mô và sứ mệnh của ngân hàng . Mặc dù bản cập nhật CRA năm 1995 yêu cầu các cơ quan quản lý xem xét dữ liệu cho vay và đầu tư, quá trình đánh giá có phần chủ quan, không có hạn ngạch cụ thể mà các ngân hàng phải đáp ứng.Tuy nhiên, mỗi ngân hàng được đưa ra một trong các xếp hạng sau:< nhịp/>

FDIC duy trì một cơ sở dữ liệu trực tuyến nơi công chúng có thể xem điểm của một ngân hàng cụ thể. Ngoài ra, các ngân hàng có nghĩa vụ cung cấp cho người tiêu dùng các đánh giá hiệu suất của họ theo yêu cầu.

CRA áp dụng cho các tổ chức lưu ký được FDIC bảo hiểm, bao gồm các ngân hàng quốc gia, ngân hàng đặc quyền của nhà nước, và các hiệp hội tiết kiệm. Tuy nhiên, các công đoàn tín dụng được hỗ trợ bởi Quỹ bảo hiểm cổ phần của Liên minh tín dụng quốc gia và các tổ chức phi ngân hàng khác được miễn trừ khỏi luật này.

Những lời chỉ trích của CRA

Những người chỉ trích CRA, bao gồm một số chính trị gia bảo thủ và chuyên gia, cho rằng luật này đã góp phần vào các hoạt động cho vay rủi ro dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Họ cho rằng các ngân hàng và những người cho vay khác đã nới lỏng một số tiêu chuẩn nhất định đối với việc phê duyệt thế chấp để thỏa mãn các thẩm định viên của CRA .

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế, bao gồm Neil Bhutta và Daniel Ringo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, đã lập luận vào năm 2015 rằng các khoản thế chấp dựa trên CRA chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong khoản vay dưới chuẩn được phát hành trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Do đó, Bhutta và Ringo kết luận, luật pháp không phải là yếu tố chính dẫn đến sự suy thoái sau đó của thị trường nhà ở.

CRA cũng đã nhận được những lời chỉ trích rằng nó đã không đặc biệt hiệu quả. Mặc dù các cộng đồng có thu nhập thấp và trung bình đã nhận thấy một lượng lớn các khoản vay sau khi CRA được thông qua, nhưng nghiên cứu của Jeffrey Gunther của Cục Dự trữ Liên bang đã kết luận rằng những người cho vay không tuân theo luật – tức là các hiệp hội tín dụng và các tổ chức phi ngân hàng khác – đại diện cho một phần bằng nhau của những khoản vay đó.

Hiện đại hóa CRA

Gần đây, một số nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách đã gợi ý rằng luật cần được sửa đổi để theo kịp những thay đổi trong ngành và giúp quá trình đánh giá bớt nặng nề hơn đối với các ngân hàng. Ví dụ: vị trí thực tế của các chi nhánh ngân hàng vẫn là một yếu tố trong quy trình chấm điểm, mặc dù ngày càng có nhiều người tiêu dùng thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến.

Trong một bài bình luận năm 2018, cựu Kiểm soát viên tiền tệ Joseph Otting đã khẳng định rằng cách tiếp cận lỗi thời của CRA đã dẫn đến “sự bỏ hoang đầu tư”, nơi “hoạt động của CRA thường không đạt được bằng cách ngăn cản các ngân hàng nhận được sự cân nhắc khi họ muốn cho vay và đầu tư vào các cộng đồng có nhu cầu về vốn.”

Văn phòng kiểm soát tiền tệ vào tháng 5 năm 2020 đã ban hành quy tắc cuối cùng để “củng cố và hiện đại hóa” các quy định hiện hành của Đạo luật tái đầu tư cộng đồng. Theo một thông cáo báo chí, những thay đổi được đề xuất đã nhận được hơn 7.500 nhận xét từ các bên liên quan để đáp lại thông báo về việc đề xuất xây dựng quy tắc được công bố vào ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Những người chỉ trích, chẳng hạn như Liên minh Tái đầu tư Cộng đồng Quốc gia, cho biết quy định mới sẽ làm giảm trách nhiệm giải trình công khai của các ngân hàng đối với cộng đồng bằng cách hạn chế xem xét các chi nhánh ngân hàng và tài khoản tiền gửi ngân hàng trong cộng đồng.Nhưng Otting cho biết điều đó “củng cố và hiện đại hóa” luật, nói rằng quy tắc cuối cùng đã tăng tín dụng cho việc khởi tạo thế chấp để thúc đẩy khả năng thế chấp hợp lý ở các khu vực có thu nhập thấp và trung bình.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2021, OCC đã hủy bỏ quy tắc tháng 6 năm 2020 để thay thế bằng một quy tắc do OCC, Cục Dự trữ Liên bang và FDIC cùng thiết kế.Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, các cơ quan đã cùng đề xuất một quy tắc mới quy tắc nhằm giải thích cho sự phổ biến của ngân hàng trực tuyến và phân phối tái đầu tư rộng rãi hơn trên toàn quốc.


Luật cho vay công bằng của Hoa Kỳ là gì?

Luật cho vay công bằng nghiêm cấm người cho vay phân biệt đối xử dựa trên các nhóm được bảo vệ cụ thể trong bất kỳ khía cạnh nào của giao dịch tín dụng. Một số đạo luật bao gồm các luật và quy định cho vay công bằng của liên bang, bao gồm:

Sửa ranh giới là gì?

Redlining là hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp hiện nay nhằm từ chối tín dụng đối với cư dân của các khu vực nhất định dựa trên chủng tộc hoặc sắc tộc của họ. Nhà xã hội học John McKnight đã đặt ra thuật ngữ này vào những năm 1960 để mô tả các bản đồ do Home Owners’ Loan Corporation (một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ) tạo ra, đánh dấu các khu vực dân tộc thiểu số và chủng tộc bằng màu đỏ, dán nhãn chúng là “nguy hiểm” đối với người cho vay.

Người cho vay có thể cân nhắc những yếu tố nào khi cho vay?

Các tổ chức cho vay chỉ có thể xem xét các yếu tố liên quan đến uy tín tín dụng của người nộp đơn (khả năng thanh toán của họ). Việc người cho vay xem xét các yếu tố không liên quan đến uy tín tín dụng là bất hợp pháp, bao gồm chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác và việc tham gia các chương trình hỗ trợ công cộng của người nộp đơn.

Văn phòng kiểm soát tiền tệ. “Đạo luật tái đầu tư cho cộng đồng (CRA).”

Văn phòng kiểm soát tiền tệ. “Câu hỏi và câu trả lời về Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA) dành cho Ngân hàng Khách hàng.”

Phòng thí nghiệm học bổng kỹ thuật số của Đại học Richmond. “Tuyên bố chính sách về phân biệt đối xử trong cho vay.”

Thế chấp

Tin Chính phủ

Bảo hiểm

Vốn chủ sở hữu nhà

Ngân hàng

Quyền sở hữu nhà

Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng (CRA) là gì? Định nghĩa

Đạo luật tái đầu tư cộng đồng (CRA) là luật liên bang được ban hành vào năm 1977 nhằm khuyến khích các tổ chức lưu ký đáp ứng nhu cầu tín dụng của các cộng đồng nơi họ được thành lập,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *