Điểm Z của Altman là gì?

Altman Z-Score: Nó là gì, Công thức, Cách giải thích kết quả
Investopedia / Laura Porter

Điểm Z của Altman là kết quả của bài kiểm tra độ tin cậy để đánh giá khả năng phá sản của một công ty sản xuất được giao dịch công khai.

Altman Z-Score: Nó là gì, Công thức, Cách giải thích kết quả

Investopedia / Laura Porter

Điểm Z của Altman là kết quả của bài kiểm tra độ tin cậy để đánh giá khả năng phá sản của một công ty sản xuất được giao dịch công khai.

Hiểu về Điểm số Z của Altman

Điểm Z của Altman, một biến thể của điểm z truyền thống trong thống kê, dựa trên trên năm tỷ lệ tài chính có thể được tính toán từ dữ liệu được tìm thấy trong báo cáo 10-K hàng năm của công ty. Nó sử dụng khả năng sinh lời, đòn bẩy, thanh khoản, khả năng thanh toán và hoạt động để dự đoán liệu một công ty có khả năng cao trở thành vỡ nợ.

Giáo sư Tài chính Stern của NYU Edward Altman đã phát triển công thức điểm số Z của Altman vào năm 1967 và công thức này được xuất bản vào năm 1968. Trong nhiều năm, Altman đã tiếp tục đánh giá lại điểm số Z của mình. Từ năm 1969 đến năm 1975, Altman đã xem xét 86 công ty gặp khó khăn, sau đó là 110 công ty từ năm 1976 đến năm 1995 và cuối cùng là 120 công ty từ năm 1996 đến năm 1999, nhận thấy rằng điểm Z có độ chính xác từ 82% đến 94%.

Vào năm 2012, anh ấy đã phát hành một phiên bản cập nhật có tên là Altman Z-score Plus mà người ta có thể sử dụng để đánh giá các công ty đại chúng và tư nhân, các công ty sản xuất và phi sản xuất cũng như các công ty của Hoa Kỳ và không phải của Hoa Kỳ. Người ta có thể sử dụng Altman Z-score Plus để đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Altman Z-score đã trở thành thước đo đáng tin cậy để tính toán rủi ro tín dụng.

Cách tính Điểm Z của Altman

Người ta có thể tính điểm Altman Z như sau:

Điểm Z của Altman = 1,2A 1,4B 3,3C 0,6D 1,0E

Ở đâu:

Điểm dưới 1,8 có nghĩa là có khả năng công ty sắp phá sản, trong khi các công ty có điểm trên 3 không có khả năng phá sản. Các nhà đầu tư có thể sử dụng Altman Z-scores để xác định xem họ nên mua hay bán một cổ phiếu nếu họ lo ngại về sức mạnh tài chính cơ bản của công ty. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua một cổ phiếu nếu giá trị Điểm Z của Altman gần với 3 và bán hoặc bán khống a chứng khoán nếu giá trị gần với 1,8.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Điểm Z càng gần 0 thì công ty có thể đang gặp rắc rối về tài chính. Trong một bài giảng vào năm 2019 có tiêu đề “50 năm của Điểm số Altman”, chính Giáo sư Altman đã lưu ý rằng dữ liệu gần đây đã chỉ ra rằng 0—chứ không phải 1,8—là con số mà các nhà đầu tư nên lo lắng về sức mạnh tài chính của một công ty.The bài giảng kéo dài hai giờ có sẵn để xem miễn phí trên YouTube.

Khủng hoảng tài chính năm 2008

Trong năm 2007, xếp hạng tín dụng của các chứng khoán liên quan đến tài sản cụ thể đã được xếp hạng cao hơn mức đáng lẽ phải có. Điểm Z của Altman chỉ ra rằng rủi ro của các công ty đang tăng lên đáng kể và có thể đang hướng tới phá sản.

Altman đã tính toán rằng điểm Altman Z trung bình của các công ty trong năm 2007 là 1,81. Xếp hạng tín dụng của các công ty này tương đương với điểm B. Điều này cho thấy 50% số công ty lẽ ra phải có xếp hạng thấp hơn, đang trong tình trạng rất khó khăn và có khả năng phá sản cao.

Tính toán của Altman khiến ông tin rằng một cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra và sẽ có một cuộc khủng hoảng trên thị trường tín dụng. Ông tin rằng cuộc khủng hoảng sẽ bắt nguồn từ sự vỡ nợ của các công ty, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính đã dẫn đến khủng hoảng tài chính năm 2008 khủng hoảng, bắt đầu với chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS).Tuy nhiên, các tập đoàn sớm vỡ nợ vào năm 2009 với tỷ lệ cao thứ hai trong lịch sử.

Điểm Z của Altman được tính như thế nào?

Điểm số Z của Altman, một biến thể của điểm số z truyền thống trong thống kê, dựa trên năm tỷ số tài chính có thể được tính toán từ dữ liệu tìm thấy trong báo cáo 10-K hàng năm của công ty. Công thức cho Điểm Z của Altman là 1,2*(vốn lưu động / tổng tài sản) 1,4*(thu nhập giữ lại / tổng tài sản) 3,3*(thu nhập trước lãi vay và thuế / tổng tài sản) 0,6*(giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu / tổng nợ phải trả) 1,0 *(doanh thu / tổng tài sản).

Nhà đầu tư nên giải thích Điểm Z của Altman như thế nào?

Các nhà đầu tư có thể sử dụng Altman Z-score Plus để đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Điểm dưới 1,8 báo hiệu công ty có khả năng phá sản, trong khi các công ty có điểm trên 3 không có khả năng phá sản. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc mua một cổ phiếu nếu giá trị Altman Z-Score của nó gần với 3 và bán hoặc bán khống cổ phiếu nếu giá trị này gần với 1,8. Trong những năm gần đây, Altman đã tuyên bố điểm gần với 0 hơn là 1,8 cho thấy một công ty sắp phá sản.

Chỉ số Altman Z có dự đoán được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 không?

Năm 2007, chỉ số Z của Altman chỉ ra rằng rủi ro của các công ty đang tăng lên đáng kể. Điểm số Altman Z trung bình của các công ty trong năm 2007 là 1,81, rất gần với ngưỡng cho thấy khả năng phá sản cao. Những tính toán của Altman khiến ông tin rằng một cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra bắt nguồn từ sự vỡ nợ của các công ty, nhưng cuộc khủng hoảng dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, bắt đầu từ chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS); tuy nhiên, các tập đoàn đã sớm vỡ nợ vào năm 2009 với tỷ lệ cao thứ hai trong lịch sử.

NYU Stern. “Dự đoán tình trạng khó khăn tài chính của các công ty: Xem lại các mô hình Z-Score và Zeta,” Trang 18. Đã truy cập Ngày 19 tháng 11 năm 2021.

NYU Stern. “Giáo sư Edward Altman ra mắt ứng dụng kỹ thuật số cho Z-Score nổi tiếng, “Altman Z -Score Plus.” Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021.

NYU Stern. “Dự đoán tình trạng khó khăn tài chính của các công ty: Xem lại các mô hình Z-Score và Zeta,” Trang 26. Đã truy cập Ngày 19 tháng 11 năm 2021.

NYU Stern. “Nhìn lại 50 năm về các mô hình rủi ro tín dụng, Dòng mô hình Altman Z-Score và ứng dụng của chúng đối với thị trường tài chính và chiến lược quản lý,” Trang 20. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021.

NYU Stern. “Báo cáo Đặc biệt về Vi phạm và Trả lại trong Thị trường Trái phiếu Lợi tức Cao: Năm 2007 tại Review and Outlook,” Trang 9-13 và 27. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021

NYU Stern. “Báo cáo Đặc biệt về Vi phạm và Trả lại trong Thị trường Trái phiếu Lợi tức Cao: Năm 2007 tại Review and Outlook,” Trang 9-13 và 26. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021. 

NYU Stern. “Báo cáo đặc biệt về tình trạng vỡ nợ và hoàn trả trong thị trường trái phiếu lãi suất cao và nợ khó khăn: Nhìn lại năm 2009 và triển vọng< /a>,” Trang 3. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Công cụ

Giao dịch

Các tỷ số tài chính

Thị trường

Các tỷ số tài chính

Các tỷ số tài chính

Altman Z-Score: Nó là gì, Công thức, Cách giải thích kết quả
Investopedia / Laura Porter

Điểm Z của Altman là kết quả của bài kiểm tra độ tin cậy để đánh giá khả năng phá sản của một công ty sản xuất được giao dịch công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *