Đời sống kinh tế là gì?

Đời sống kinh tế: Định nghĩa, Xác định các yếu tố, Vs. Khấu hao
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại h

Đời sống kinh tế: Định nghĩa, Xác định các yếu tố, Vs. Khấu hao

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Investopedia / Yurle Villegas

Tuổi thọ kinh tế là khoảng thời gian dự kiến ​​mà một tài sản vẫn hữu ích đối với chủ sở hữu trung bình. Khi một tài sản không còn hữu ích cho chủ sở hữu của nó, thì nó được cho là đã qua đời sống kinh tế. Tuổi thọ kinh tế của một tài sản có thể khác với tuổi thọ vật lý thực tế của nó. Do đó, một tài sản có thể ở tình trạng vật chất tối ưu nhưng có thể không hữu ích về mặt kinh tế. Ví dụ, các sản phẩm công nghệ thường trở nên lỗi thời khi công nghệ của chúng trở nên lạc hậu. Sự lỗi thời của điện thoại nắp gập xảy ra do sự ra đời của điện thoại thông minh chứ không phải do chúng hết tiện ích.

Việc ước tính tuổi thọ kinh tế của một tài sản rất quan trọng đối với các doanh nghiệp để họ có thể xác định thời điểm đáng để đầu tư vào thiết bị mới, phân bổ kinh phí thích hợp để mua thiết bị thay thế sau khi thiết bị cuộc sống hữu ích được đáp ứng.

Tìm Hiểu Đời Sống Kinh Tế

Tuổi thọ kinh tế của một tài sản theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) yêu cầu một ước tính hợp lý của thời gian tham gia. Các doanh nghiệp có thể thay đổi các phép đo của họ dựa trên mức sử dụng dự đoán hàng ngày và các yếu tố khác. Khái niệm về đời sống kinh tế cũng được kết nối với lịch trình khấu hao. Các cơ quan thiết lập chuẩn mực kế toán thường đặt ra các nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi để ước tính và điều chỉnh khoảng thời gian này.

Đời sống tài chính và kinh tế

Các cân nhắc tài chính liên quan đến tuổi thọ kinh tế của tài sản bao gồm chi phí tại thời điểm mua, khoảng thời gian tài sản có thể được sử dụng trong sản xuất, thời gian cần thay thế tài sản và chi phí bảo trì hoặc thay thế. Những thay đổi về tiêu chuẩn hoặc quy định của ngành cũng có thể liên quan.

Các quy định mới có thể khiến thiết bị hiện tại trở nên lỗi thời hoặc nâng cao các tiêu chuẩn ngành bắt buộc đối với tài sản vượt quá thông số kỹ thuật của tài sản hiện có của doanh nghiệp. Hơn nữa, tuổi thọ kinh tế của một tài sản có thể gắn liền với thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản khác. Trong trường hợp cần có hai tài sản riêng biệt để hoàn thành một nhiệm vụ, việc mất một tài sản có thể khiến tài sản thứ hai trở nên vô dụng cho đến khi tài sản thứ nhất được sửa chữa hoặc thay thế.

Tuổi thọ kinh tế và khấu hao

Khấu hao là tốc độ mà một tài sản xuống cấp theo thời gian. Tỷ lệ khấu hao được sử dụng để ước tính tác động của lão hóa, sử dụng hàng ngày và hao mòn đối với tài sản. Khi liên quan đến công nghệ, khấu hao cũng có thể bao gồm rủi ro lỗi thời.

Về lý thuyết, các doanh nghiệp ghi nhận chi phí khấu hao theo một lịch trình gần đúng với tốc độ mà tuổi thọ kinh tế được sử dụng hết. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng đối với mục đích thuế vì chủ sở hữu có thể có thông tin tốt hơn về các tài sản cụ thể. Tuổi thọ kinh tế được sử dụng trong các tính toán nội bộ có thể khác biệt đáng kể so với tuổi thọ có thể khấu hao cần thiết cho mục đích tính thuế.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá chi phí khấu hao khác nhau dựa trên mục tiêu của ban quản lý. Ví dụ: một doanh nghiệp có thể muốn ghi nhận chi phí càng nhanh càng tốt để giảm thiểu các khoản nợ thuế hiện tại và có thể làm điều này bằng cách chọn lịch trình khấu hao nhanh.

Phân tích tài chính

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Thuế doanh nghiệp nhỏ

Đời sống kinh tế: Định nghĩa, Xác định các yếu tố, Vs. Khấu hao
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *