Giá kỳ hạn là gì

Giá kỳ hạn: Định nghĩa, Công thức tính toán và Ví dụ
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John

Giá kỳ hạn: Định nghĩa, Công thức tính toán và Ví dụ

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Giá kỳ hạn là giá giao hàng được xác định trước cho một loại hàng hóa, tiền tệ hoặc tài sản tài chính cơ bản theo quyết định bởi người mua và người bán hợp đồng kỳ hạn, sẽ được thanh toán vào một ngày định trước trong tương lai. Khi bắt đầu hợp đồng kỳ hạn, giá kỳ hạn làm cho giá trị của hợp đồng bằng 0, nhưng những thay đổi về giá của cơ sở sẽ khiến hợp đồng kỳ hạn có giá trị dương hoặc âm.

Giá kỳ hạn được xác định theo công thức sau:


F


0=S


0×er


t


started{aligned}


F


=


giá kỳ hạn của hợp đồng
S


=


giá giao ngay hiện tại của tài sản cơ sở
e


=


hằng số vô tỉ toán học được tính gần đúng
bởi 2.7183
r


=


tỷ lệ không rủi ro áp dụng cho cuộc sống của
hợp đồng kỳ hạn
t


=


ngày giao hàng trong năm
started{aligned}

×e(


0


.


0


6


×


1


)
=


$


1


0


6


.


1


số 8
started{aligned}

1


)


)PV


(


đ


(


2


)


)PV


(


đ


(


x


)


)


=


đ


(


1


)


xe


(


r


x


t


(


1


)


)

đ


(


2


)


xe


(


r


x


t


(


2


)


)


=đ


(


x


)


xe


(


r


x


t


(


x


)


)


begin{aligned} D =
(


đ


(


1


)


)


=


$


0


.


5


×e


(


0


.


0


6


×
3
1


2
)
=


$


0


.


4


9


3
started{aligned}

)


=


$


0


.


5


×e


(


0


.


0


6


×
9
1


2
)
=


$


0


.


4


7


số 8
started{aligned}

(


$


1


0


0

$


1


.


9


2


7


)


×e(


0


.


0


6


×


1


)
=


$


1


0


4


.


1


4
started{aligned}Giá kỳ hạn: Định nghĩa, Công thức tính toán và Ví dụ
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *