Tương quan là gì?

Mối tương quan nghịch giữa hai cổ phiếu có ý nghĩa gì không?
Một mối tương quan nghịch trong bối cảnh đầu tư cho thấy rằng hai cổ phiếu riêng lẻ có mối quan hệ thốn

Mối tương quan nghịch giữa hai cổ phiếu có ý nghĩa gì không?

Một mối tương quan nghịch trong bối cảnh đầu tư cho thấy rằng hai cổ phiếu riêng lẻ có mối quan hệ thống kê sao cho giá của chúng thường di chuyển theo hướng ngược lại với nhau. Các nhà đầu tư đang tìm cách xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng hóa tốt thường sẽ tìm cách bổ sung các cổ phiếu có mối tương quan nghịch như vậy để khi một số phần của danh mục đầu tư giảm giá thì những phần khác nhất thiết phải tăng giá.

Ví dụ: giả sử Cổ phiếu A kết thúc ngày giao dịch tăng $1,15, trong khi Cổ phiếu B giảm $0,65. Nếu hành động giá đường kính này được coi là một sự xuất hiện phổ biến theo thời gian, thì có khả năng hai cổ phiếu này có mối tương quan nghịch.

Mối tương quan đo lường mức độ chuyển động của hai biến số khác nhau được liên kết với nhau. Mối tương quan là phép đo thống kê sử dụng thang đo từ -1,00 đến 1,00.

-1,00 thể hiện mối tương quan âm hoàn hảo, trong đó một biến số giảm đúng bằng mức mà một biến số khác tăng lên. Trong khi đó, hệ số tương quan bằng 1,00 biểu thị mối tương quan dương hoàn hảo, trong đó mỗi biến số di chuyển song song chính xác. Nếu hai biến hoàn toàn không tương quan với nhau (nghĩa là chuyển động của chúng hoàn toàn ngẫu nhiên hoặc hoàn toàn không liên kết với nhau), thì tương quan sẽ chính xác bằng 0.

Để xác định xem có mối tương quan nghịch giữa hai cổ phiếu hay không, hãy chạy hồi quy tuyến tính cho từng cổ phiếu giá cổ phiếu bằng cách để một cổ phiếu đóng vai trò là biến phụ thuộc và cổ phiếu còn lại đóng vai trò là biến độc lập. Đầu ra từ hồi quy bao gồm hệ số tương quan và cho biết hai cổ phiếu biến động như thế nào trong mối quan hệ với nhau.

Tương quan tiêu cực và đầu tư

Tương quan âm là một khái niệm quan trọng trong việc xây dựng danh mục đầu tư, vì nó xác định lợi ích thu được từ đa dạng hóa. Các nhà đầu tư nên tìm cách bao gồm một số tài sản có tương quan tiêu cực để bảo vệ chống lại sự biến động cho danh mục đầu tư tổng thể. Nhiều cổ phiếu có mối tương quan tích cực với nhau và với toàn bộ thị trường chứng khoán, điều này có thể gây khó khăn cho việc đa dạng hóa chỉ với các cổ phiếu.

Các nhà đầu tư có thể cần nhìn ra bên ngoài thị trường chứng khoán để tìm những tài sản có tương quan nghịch. Hàng hóa có thể có nhiều khả năng có mối tương quan nghịch với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, mức độ tương quan giữa giá cả hàng hóa và thị trường chứng khoán thay đổi theo thời gian. Một khía cạnh của mức độ tương quan giữa thị trường chứng khoán và hàng hóa là sự biến động.

Hai cổ phiếu có thể có mối tương quan nghịch bởi vì chúng trực tiếp trải qua phản hồi tiêu cực giữa nhau hoặc bởi vì chúng phản ứng khác nhau với các tác nhân kích thích bên ngoài. Trong trường hợp đầu tiên, hãy tưởng tượng có hai đối thủ cạnh tranh như Coca-Cola và PepsiCo. Bởi vì hai hãng này đang trong cuộc chiến giành thị phần trong lĩnh vực nước giải khát, điều tốt cho Coca-Cola nhất thiết có thể là tin xấu cho Pepsi. Chẳng hạn, một sản phẩm mới hấp dẫn của Pepsi có thể tăng giá trong khi Coke giảm giá. Do đó, các đối thủ cạnh tranh gần trong thị trường cạnh tranh cao có thể thấy mối tương quan tiêu cực.

Một lý do khác liên quan đến việc hai cổ phiếu thường có phản ứng trái ngược nhau đối với cùng một tin tức hoặc sự kiện bên ngoài. Chẳng hạn, cổ phiếu ngành tài chính như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm có xu hướng tăng giá khi lãi suất tăng, trong khi lĩnh vực bất động sản và tiện ích bị ảnh hưởng nặng nề do lãi suất tăng.

Ví dụ: Cổ phiếu so với Trái phiếu

Trong lịch sử, cổ phiếu và trái phiếu với tư cách là các loại tài sản rộng rãi đã thể hiện mối tương quan nghịch trong thời gian dài (mặc dù điều này không nhất thiết phải luôn luôn như vậy). Đây là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia tài chính đề xuất danh mục đầu tư gồm cả cổ phiếu và trái phiếu.

Lý do tại sao trái phiếu có xu hướng tăng khi cổ phiếu giảm và ngược lại, có thể được giải thích bằng một số giả thuyết. Đầu tiên liên quan đến chuyến bay tới chất lượng. Khi cổ phiếu trở nên biến động hoặc trải qua một thị trường giá xuống, các nhà đầu tư có thể tìm cách chuyển tiền mặt của họ vào các khoản đầu tư thận trọng hơn, chẳng hạn như trái phiếu. Đồng thời, thị trường có xu hướng giảm trong thời kỳ suy thoái kinh tế và lãi suất cũng sẽ giảm trong thời kỳ suy thoái. Khi lãi suất giảm (cùng với giá cổ phiếu), giá trái phiếu phản ứng ngược lại và sẽ tăng lên.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản

Phân tích tài chính

Phân tích cơ bản

Toán và Thống kê

Toán và Thống kê

Mối tương quan nghịch giữa hai cổ phiếu có ý nghĩa gì không?
Một mối tương quan nghịch trong bối cảnh đầu tư cho thấy rằng hai cổ phiếu riêng lẻ có mối quan hệ thốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *