Tùy chọn định giá cho các tùy chọn trả tiền (ATM)

Tại tiền (ATM): Định nghĩa
Thuật ngữ “gần tiền” đôi khi được sử dụng để mô tả một tùy chọn mà là trong vòng 50 xu trở thành ATM. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua quyền chọn mu

Tại tiền (ATM): Định nghĩa

Thuật ngữ “gần tiền” đôi khi được sử dụng để mô tả một tùy chọn mà là trong vòng 50 xu trở thành ATM. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua quyền chọn mua với giá thực hiện là 50,5 đô la và giá cổ phiếu cơ sở đang giao dịch ở mức 50 đô la. Trong trường hợp này, quyền chọn mua được cho là gần với tiền.

Trong ví dụ trên, quyền chọn sẽ gần bằng tiền nếu giá cổ phiếu cơ bản được giao dịch trong khoảng từ 49,5 đô la đến 50,5 đô la. Các lựa chọn gần tiền và ATM rất hấp dẫn khi các nhà giao dịch mong đợi một chuyển động lớn. Các tùy chọn thậm chí còn cao hơn OTM cũng có thể thấy một bước nhảy khi dự đoán một xu hướng dao động.

Giá của một tùy chọn bao gồm giá trị bên ngoài và nội tại. Giá trị bên ngoài đôi khi được gọi là giá trị thời gian, nhưng thời gian không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét khi giao dịch quyền chọn. Sự biến động ngụ ý cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá quyền chọn.

Tương tự như quyền chọn OTM, quyền chọn ATM chỉ có giá trị bên ngoài vì chúng không có giá trị nội tại. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua quyền chọn mua ATM với giá thực hiện là 25 đô la với giá 50 xu. Giá trị bên ngoài tương đương với 50 xu và phần lớn bị ảnh hưởng bởi thời gian trôi qua và những thay đổi trong mức độ biến động ngụ ý.

Giả sử biến động và giá giữ nguyên, quyền chọn càng gần hết hạn thì càng có ít giá trị bên ngoài. Nếu giá của tài sản cơ sở di chuyển trên giá thực hiện đến 27 đô la, thì quyền chọn hiện có giá trị nội tại là 2 đô la, cộng với bất kỳ giá trị bên ngoài nào còn lại.

Quyền chọn và phái sinh

Chiến lượcTại tiền (ATM): Định nghĩa
Thuật ngữ “gần tiền” đôi khi được sử dụng để mô tả một tùy chọn mà là trong vòng 50 xu trở thành ATM. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua quyền chọn mu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *