Cơ sở năng suất là gì?

Cơ sở năng suất
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là ch

Cơ sở năng suất

James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là chuyên gia khách mời trên CNBC, BloombergTV, Forbes và Reuters cùng các phương tiện truyền thông tài chính khác.

Cơ sở lợi tức là một phương pháp báo giá của chứng khoán có thu nhập cố định như một tỷ lệ phần trăm năng suất, chứ không phải là một giá trị đồng đô la. Điều này cho phép dễ dàng so sánh các liên kết với các đặc điểm khác nhau. Cơ sở lợi tức được tính bằng cách chia số tiền phiếu lãi được trả hàng năm cho giá mua trái phiếu.

Tìm hiểu cơ sở năng suất

Không giống như cổ phiếu, được yết giá bằng đô la, hầu hết trái phiếu được yết giá dựa trên cơ sở lợi suất. Ví dụ: giả sử một công ty được niêm yết với tỷ lệ phiếu thưởng là 6,75% và được đặt thành ngày đáo hạn 10 năm kể từ ngày ban hành. Trái phiếu mệnh giá 1.000 đô la đang được giao dịch với giá trị đô la là 940.

Cơ sở lợi nhuận có thể được tính bằng công thức lợi nhuận hiện tại được trình bày dưới dạng:

Theo ví dụ của chúng tôi ở trên, phiếu thưởng được thanh toán hàng năm là 6,75% x 1.000 USD = 67,50 USD. Do đó, cơ sở lợi tức là $67,50 / $940 = 0,0718 hay 7,18%. Trái phiếu sẽ được báo giá cho các nhà đầu tư là có lãi suất cơ bản là 7,18%.

Báo giá lợi suất cho người giao dịch trái phiếu biết rằng trái phiếu hiện đang được giao dịch ở mức chiết khấu vì cơ sở lợi suất của nó lớn hơn lãi suất trái phiếu (6,75%). Nếu cơ sở lợi suất thấp hơn lãi suất trái phiếu, điều này cho thấy rằng trái phiếu đang được giao dịch với giá cao hơn vì lãi suất trái phiếu cao hơn làm tăng giá trị của trái phiếu trên thị trường. Sau đó, một nhà giao dịch trái phiếu có thể so sánh trái phiếu với những trái phiếu khác trong một ngành nhất định.

Lợi suất chiết khấu ngân hàng

Lợi suất cơ bản của một công cụ chiết khấu thuần túy có thể được tính bằng công thức lợi suất chiết khấu ngân hàng. là:

Không giống như lợi tức hiện tại, lợi tức chiết khấu của ngân hàng lấy giá trị chiết khấu từ mệnh giá và biểu thị nó dưới dạng một phần nhỏ của mệnh giá, không phải giá hiện hành, của trái phiếu. Phương pháp tính lãi cơ sở này giả định lãi đơn; tức là không tính đến hiệu ứng gộp. Hối phiếu kho bạc chỉ được trích dẫn trên cơ sở chiết khấu ngân hàng.< /p>

Ví dụ: giả sử một tín phiếu Kho bạc có mệnh giá 1.000 đô la được bán với giá 970 đô la. Nếu thời gian đáo hạn là 180 ngày, cơ sở lợi suất sẽ là:

Vì tín phiếu kho bạc không trả lãi, nên người nắm giữ trái phiếu sẽ kiếm được khoản tiền lãi bằng đô la bằng với khoản chiết khấu nếu trái phiếu được giữ cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Cân nhắc đặc biệt

Khi mua trái phiếu, điều quan trọng là nhà đầu tư phải hiểu được sự khác biệt giữa cơ sở lợi suất và cơ sở lợi suất ròng. Trên thị trường thứ cấp, bạn có thể mua trái phiếu thông qua nhà môi giới/đại lý, họ có thể tính phí hoa hồng cố định cho bạn cho dịch vụ này. Tuy nhiên, thay cho khoản hoa hồng, nhà môi giới của bạn có thể chọn bán trái phiếu trên cơ sở lợi tức ròng.

Lợi nhuận ròng có nghĩa là lợi nhuận cũng bao gồm lợi nhuận của nhà môi giới cho giao dịch. Đây là đánh dấu của nhà môi giới, là sự khác biệt giữa số tiền mà nhà môi giới đã trả cho trái phiếu và số tiền < a href="https://www.money.com.vn/ask/answers/03/091903.asp">nhà môi giới bán chúng với giá. Nếu một nhà môi giới cung cấp trái phiếu trên cơ sở lợi tức ròng, họ đã bao gồm đánh dấu của họ. Ví dụ: nếu một nhà môi giới trực tuyến bán cho bạn một trái phiếu có lợi suất đáo hạn (YTM) là 3,75%, lợi nhuận của họ được tính trực tiếp vào giá bạn trả và không có hoa hồng riêng.

Khi so sánh các trái phiếu khác nhau để có thể mua, người mua trái phiếu nên hỏi người môi giới của họ xem trái phiếu có tính trên cơ sở lợi suất ròng hay không hoặc liệu họ có tính phí hoa hồng riêng để thực hiện giao dịch hay không. Người môi giới có thể tính các khoản phí khác, chẳng hạn như phí do người môi giới hỗ trợ đối với các giao dịch không được thực hiện trực tuyến. Tổng chi phí giao dịch của bạn cũng có thể bao gồm lãi tích lũy, là khoản lãi tích lũy trên trái phiếu giữa lần thanh toán cuối cùng và ngày thanh toán.

Thu nhập cố định

Thu nhập cố định

Đầu tư

Thu nhập cố định

Trái phiếu

Thu nhập cố định

Cơ sở năng suất
James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và giao dịch ngoại hối do John Wiley and Sons xuất bản và từng là ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *