Giai cấp công nhân là gì?

Giải thích về Tầng lớp Lao động: Định nghĩa, Bồi thường, Ví dụ về Công việc

“Tầng lớp lao động” là một thuật ngữ kinh tế xã hội dùng để mô tả những người thuộc tầng lớp xã hội được đánh dấu bằng những công việc trả lương thấp, yêu cầu kỹ

Giải thích về Tầng lớp Lao động: Định nghĩa, Bồi thường, Ví dụ về Công việc

“Tầng lớp lao động” là một thuật ngữ kinh tế xã hội dùng để mô tả những người thuộc tầng lớp xã hội được đánh dấu bằng những công việc trả lương thấp, yêu cầu kỹ năng hạn chế hoặc lao động chân tay. Thông thường, các công việc của tầng lớp lao động đã giảm yêu cầu giáo dục. Những người thất nghiệp hoặc những người được hỗ trợ bởi chương trình phúc lợi xã hội thường nằm trong tầng lớp lao động.

Hiểu về giai cấp công nhân

Mặc dù “tầng lớp lao động” thường gắn liền với lao động chân tay và trình độ học vấn hạn chế, nhưng công nhân cổ cồn là quan trọng đối với mọi nền kinh tế. Các nhà kinh tế ở Hoa Kỳ thường định nghĩa “tầng lớp lao động” là những người trưởng thành không có bằng đại học. Nhiều thành viên của tầng lớp lao động cũng được định nghĩa là tầng lớp trung lưu.

Các nhà xã hội học như Dennis Gilbert và Joseph Kahl, từng là xã hội học giáo sư tại Đại học Cornell và là tác giả của cuốn sách giáo khoa năm 1957 Cấu trúc giai cấp của Mỹ đã xác định tầng lớp lao động là tầng lớp đông dân nhất ở Mỹ. p>

Các nhà xã hội học khác như William Thompson, Joseph Hickey và James Henslin cho biết tầng lớp trung lưu thấp là đông nhất. Trong các mô hình giai cấp do các nhà xã hội học này nghĩ ra, tầng lớp lao động chiếm từ 30% đến 35% dân số, gần bằng con số này ở tầng lớp trung lưu thấp hơn. Theo Dennis Gilbert, tầng lớp lao động bao gồm những người thuộc phân vị thứ 25 và 55 của xã hội.

Karl Marx đã mô tả giai cấp công nhân là “giai cấp vô sản” và rằng chính giai cấp công nhân là những người cuối cùng đã tạo ra hàng hóa và cung cấp các dịch vụ tạo ra của cải cho xã hội. Những người theo chủ nghĩa Mác và xã hội chủ nghĩa định nghĩa giai cấp công nhân là những người không có gì để bán ngoài sức lao động và kỹ năng của họ. Theo nghĩa đó, tầng lớp lao động bao gồm cả công nhân cổ trắng và cổ xanh, người lao động chân tay và chân tay thuộc mọi loại, chỉ ngoại trừ những cá nhân có thu nhập từ quyền sở hữu doanh nghiệp và lao động của người khác.

Các loại công việc của tầng lớp lao động

Công việc của tầng lớp lao động ngày nay hoàn toàn khác so với công việc của tầng lớp lao động trong những năm 1950 và 1960. Người Mỹ làm việc trong các nhà máy và công việc công nghiệp đã giảm trong nhiều năm. Ngày nay, hầu hết các công việc dành cho tầng lớp lao động đều được tìm thấy trong lĩnh vực dịch vụ và thường bao gồm: 

Thông thường, các công việc dành cho tầng lớp lao động được trả ít hơn 15 đô la một giờ và một số công việc đó không bao gồm các phúc lợi về sức khỏe. Ở Mỹ, nhân khẩu học xung quanh tầng lớp lao động đang trở nên đa dạng hơn. Khoảng 59% dân số thuộc tầng lớp lao động bao gồm người Mỹ da trắng, giảm từ 88% trong những năm 1940. Người Mỹ gốc Phi chiếm 14% trong khi người gốc Tây Ban Nha hiện chiếm 21% tầng lớp lao động ở Hoa Kỳ 

Lịch sử Giai cấp Công nhân ở Châu Âu

Ở châu Âu thời phong kiến, hầu hết đều thuộc tầng lớp lao động; một nhóm được tạo thành từ các ngành nghề, ngành nghề và nghề nghiệp khác nhau. Ví dụ, luật sư, thợ thủ công và nông dân đều là thành viên—không phải thành viên của tầng lớp quý tộc hay tầng lớp tôn giáo. Các hệ thống phân cấp tương tự tồn tại bên ngoài Châu Âu trong các xã hội tiền công nghiệp khác.

Vị trí xã hội của các tầng lớp lao động này được coi là quy định bởi luật tự nhiên và niềm tin tôn giáo chung. Những người nông dân đã thách thức nhận thức này trong Chiến tranh Nông dân Đức. Vào cuối thế kỷ 18, dưới ảnh hưởng của Thời kỳ Khai sáng, một châu Âu đang thay đổi không thể dung hòa với ý tưởng về một trật tự xã hội bất biến do Chúa tạo ra. Các thành viên giàu có của các xã hội vào thời điểm đó đã cố gắng khuất phục tầng lớp lao động, khẳng định sự vượt trội về đạo đức và đạo đức.

Joseph Kahl. “Center for American Progress Action Fund. “Những điều mọi người nên biết về nước Mỹ Tầng lớp lao động đa dạng.” Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Nền kinh tế

ĐộGiải thích về Tầng lớp Lao động: Định nghĩa, Bồi thường, Ví dụ về Công việc

“Tầng lớp lao động” là một thuật ngữ kinh tế xã hội dùng để mô tả những người thuộc tầng lớp xã hội được đánh dấu bằng những công việc trả lương thấp, yêu cầu kỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *