Tỷ lệ thắng/thua là gì?

Tỷ lệ thắng/thua: Định nghĩa, công thức và ví dụ trong giao dịch
Investopedia / Zoe Hansen

Tỷ lệ thắng/thua là tỷ lệ của tổng số giao dịch thắng trên số giao dịch thua. Nó không tính đến số tiền thắng hay thua mà chỉ đơn giản là h

Tỷ lệ thắng/thua: Định nghĩa, công thức và ví dụ trong giao dịch

Investopedia / Zoe Hansen

Tỷ lệ thắng/thua là tỷ lệ của tổng số giao dịch thắng trên số giao dịch thua. Nó không tính đến số tiền thắng hay thua mà chỉ đơn giản là họ là người thắng hay thua.

Công thức cho tỷ lệ thắng/thua là


Tỷ lệ thắng/thua


=
thắng
Lỗ vốn

text{Tỷ lệ thắng/thua} = frac{text{Thắng}}{text{Bại}}


Tỷ lệ thắng/thua=Tổn thất


Thắng


Tỷ lệ thắng/thua cũng có thể được gọi là giao dịch thắng : giao dịch thua. Tỷ lệ thắng/thua còn được gọi là “tỷ lệ thành công”.

Tỷ lệ thắng/thua có thể cho bạn biết điều gì

Tỷ lệ thắng/thua chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày để đánh giá các khoản thắng và thua hàng ngày của họ từ thương mại. Nó được sử dụng với tỷ lệ thắng, nghĩa là số giao dịch thắng trong tổng số giao dịch, để xác định xác suất thành công của một nhà giao dịch. Tỷ lệ thắng/thua trên 1,0 hoặc tỷ lệ thắng trên 50% thường là thuận lợi.

Ví dụ về cách sử dụng tỷ lệ thắng/thua

Giả sử bạn đã thực hiện 30 giao dịch, trong đó có 12 giao dịch thắng và 18 giao dịch thua. Điều này sẽ làm cho tỷ lệ thắng/thua của bạn là 12/18, giảm xuống còn 2/3 hoặc 2:3. Ở định dạng phần trăm, tỷ lệ thắng/thua là 12/18 = 2/3 = 0,67, có nghĩa là bạn thua 67% thời gian. Sử dụng tổng số giao dịch của bạn (30), tỷ lệ thắng hoặc xác suất thành công của bạn sẽ là 12/30 = 40%.

Tỷ lệ thắng/thua được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, tức là lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch so với khả năng thua lỗ của nó. Tiềm năng lợi nhuận của một giao dịch được xác định bởi chênh lệch giữa giá vào và giá thoát mục tiêu tại đó lợi nhuận sẽ được tạo ra. Giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ được đặt ở mức giá thoát mục tiêu và lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa điểm vào lệnh và giá cắt lỗ.

Ví dụ: một nhà giao dịch mua 100 cổ phiếu của một công ty với giá $5,50 và đặt mức dừng lỗ ở mức $5,00. Nhà giao dịch cũng đặt lệnh giới hạn bán để thực hiện khi giá chạm $6,50. Rủi ro đối với giao dịch là $5,50 – $5,00 = $0,50 và lợi nhuận tiềm năng là $6,50 – $5,50 = $1,00. Do đó, nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm 0,5 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu để kiếm được lợi nhuận 1 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu sau khi đóng vị thế.

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là $0,50/$1,00 = 0,5. Trong trường hợp này, rủi ro của nhà giao dịch là một nửa lợi nhuận tiềm năng của anh ta. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là rủi ro lớn hơn lợi nhuận tiềm năng trong giao dịch. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, thì tiềm năng lợi nhuận lớn hơn rủi ro.

Có tỷ lệ thắng cao không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch sẽ thành công hoặc thậm chí có lãi, vì tỷ lệ thắng cao có nghĩa là ít nếu phần thưởng rủi ro rất cao và tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao có thể không có nhiều ý nghĩa nếu tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao tỷ lệ thắng rất thấp.

Giới hạn của tỷ lệ thắng/thua

Mặc dù tỷ lệ thắng/thua được sử dụng để xác định tỷ lệ thành công và khả năng thành công trong tương lai của các nhà giao dịch chứng khoán, nhưng bản thân tỷ lệ này không hữu ích lắm vì nó không tính đến giá trị tiền tệ thắng hoặc thua trong mỗi giao dịch.

Ví dụ: tỷ lệ thắng/thua là 2:1 có nghĩa là nhà giao dịch có số giao dịch thắng gấp đôi số giao dịch thua. Nghe có vẻ tốt, nhưng nếu các giao dịch thua lỗ có số tiền thua lỗ lớn gấp ba lần số tiền lãi của các giao dịch thắng, thì nhà giao dịch đó đang có một chiến lược thua lỗ.

Quản lý rủi ro

Chiến lược

Kỹ năng giao dịch

Chiến lượcTỷ lệ thắng/thua: Định nghĩa, công thức và ví dụ trong giao dịch
Investopedia / Zoe Hansen

Tỷ lệ thắng/thua là tỷ lệ của tổng số giao dịch thắng trên số giao dịch thua. Nó không tính đến số tiền thắng hay thua mà chỉ đơn giản là h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *