Danh mục Từ điển

Bảo hiểm bão là gì?

Bảo hiểm gió bão Bảo hiểm gió bão là một loại bảo hiểm tài sản-thiệt hại đặc biệt nhằm bảo vệ các chủ hợp đồng khỏi những thiệt hại về tài sản do gió giật mạnh, gió giật, mưa đá…

Phòng dây là gì?

Phòng Dây Pamela Rodriguez là người có giấy phép Certified Financial Planner®, Series 7 và 66, với 10 năm kinh nghiệm trong việc Lập kế hoạch Tài chính và Lập kế hoạch Hưu trí. Cô là người sáng lập và…

Quy trình làm việc là gì?

Quy trình làm việc Kirsten Rohrs Schmitt là một biên tập viên, nhà văn, người hiệu đính và người kiểm tra thông tin chuyên nghiệp xuất sắc. Cô có chuyên môn về tài chính, đầu tư, bất động sản và…

Tính khả dụng của 401(k)

Tại sao 401(k) của bạn có thể không khả dụng sau khi bạn nghỉ việc? Có một số tình huống mà điều này có thể xảy ra Skylar Clarine là chuyên gia kiểm tra thực tế và tài chính cá…

Giai cấp công nhân là gì?

Giải thích về Tầng lớp Lao động: Định nghĩa, Bồi thường, Ví dụ về Công việc “Tầng lớp lao động” là một thuật ngữ kinh tế xã hội dùng để mô tả những người thuộc tầng lớp xã hội được đánh…

Ưu điểm của Ngân hàng lớn

Những lý do tại sao các ngân hàng lớn có thể là một lựa chọn khôn ngoan Khi nói đến ngân hàng, có nhiều lựa chọn bao gồm hiệp hội tín dụng, tổ chức ngân hàng trực tuyến, ngân hàng…

Lợi tức làm việc là gì?

Lãi suất làm việc James Chen, CMT là một nhà giao dịch lão luyện, cố vấn đầu tư và chiến lược gia thị trường toàn cầu. Ông là tác giả của các cuốn sách về phân tích kỹ thuật và…

Đa dạng là gì?

Đa dạng Chiến lược đa dạng là chiến lược bán hàng dựa vào nhiều loại hàng hóa ấn tượng để thu hút khách hàng vào cửa hàng. Cửa hàng năm đồng xu kiểu cũ là một ví dụ kinh Đa dạng…

Tùy chọn Wild Card là gì?

Tùy chọn thẻ đại diện Marcus Reeves là một nhà văn, nhà xuất bản và nhà báo có các bài viết về kinh doanh và văn hóa đại chúng đã xuất hiện trên một số ấn phẩm nổi bật, bao…

Ngân hàng Wildcat là gì?

Ngân hàng Wildcat Ngân hàng Wildcat đề cập đến ngành ngân hàng ở các vùng của Hoa Kỳ từ năm 1837 đến năm 1865, khi các ngân hàng được thành lập ở những địa điểm xa xôi và khó tiếp…

Wildcatting là gì?

Đánh bắt tự nhiên Wildcatting đề cập một cách không chính thức đến một hoạt động được thiết lập bởi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) kêu gọi việc xem xét lại toàn bộ ngành bất Đánh bắt…